Home

Welkom op de website van de Stichting Care Foundation The Gambia en hartelijk dank voor je interesse. Zie ook Facebook, Twitter en YouTube.

De Stichting Care Foundation The Gambia is sinds 2000 actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Dat doen we door het bevorderen van een goede gezondheidszorg en een betere educatie. Financiële steun en kennisoverdracht is daarbij belangrijk. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende projecten opgezet.

We hebben daar een skill center, vrouwentuin, bakkerij en een school voor kinderen met een beperking gerealiseerd.

Voor de kinderen van de Jiboro school hebben we een Kinder Adoptie Project, waarbij sponsorouders voor €120 per jaar een kind naar school kunnen laten gaan.

Voor kinderen met een beperking hebben we een sponsorproject, waarbij sponsorouders voor €150 per jaar een kind naar school kunnen laten gaan.

Wij zijn ANBI aangemerkt.

Onze jaarstukken en doelen vindt je hier.

Al deze projecten en doelstellingen kan de stichting Care Foundation The Gambia echter niet zonder UW HULP opzetten. Hulp die niet gebaseerd is op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van Moeder Theresa:

“Als je honderd mensen niet kan helpen, help er dan eentje”.


Onze projecten


Mama Jiboro Skill Center


Er is in Gambia een groot tekort aan vaklieden omdat daarvoor de opleiding nauwelijks aanwezig is.
Dit was dan ook de reden waarom we 2008 een skillschool/ ambachtsschool hebben opgezet.

School voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking zijn extra kwetsbaar in Gambia. Op deze school geven wij aangepast onderwijs aan dove kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking. Ook begeleiden wij de ouders. Naast het gewone lesprogramma leren we de kinderen skills om hun kansen om de arbeidsmarkt te vergroten.

Vrouwentuinproject

Jiboro ligt ver van de Gambiarivier. Hierdoor is land- en tuinbouw een groot probleem.
Om de bewoners van Jiboro aan een inkomen te helpen, hebben wij een groentetuin opgezet.

Jiboro School

Leerlingen uit alle omliggende dorpen komen naar de Jiboroschool.
Wij ondersteunen deze lokale school op diverse gebieden.

Kinder Adoptie Project

Dit project is opgezet om ouders die het financieel zwaar hebben te ondersteunen. Door sponsoring vanuit Nederland worden de schoolkosten voor hun kinderen betaald.