Kinder Adoptie Project

Veel Gambianen leven onder de armoedegrens. Omdat de schoolkosten zelf betaald moeten worden kiezen veel ouders er voor om hun kind niet naar school te sturen. Deze kinderen zullen het later extra moeilijk hebben bij het vinden van een baan.

Vooral bij meisjes is dit probleem groot. Soms is de enige optie om een meisje jong uit te huwelijken zodat er niet meer voor haar gezorgd hoeft te worden. Samen met de leiding van de school proberen we dit vroegtijdig te herkennen en een gesprek met ouders aan te gaan om haar op school te kunnen houden.

Sponsorouders in Nederland kunnen voor € 120,00 per jaar (of € 10,00 per maand) een leerling sponsoren. Daarvan worden schoolmaterialen zoals boeken, potloden, setbox voor wiskunde, schriften, tekenboeken enzovoort gekocht.

De leerling krijgt twee uniformen, badges voor op de uniformen en een PET-Shirt. Ook worden de examenkosten ervan betaald.

Ons inschrijfformulier voor het kinderadoptieproject vindt u hier.

De school werkt nauw samen met ons Health Center. Leerlingen die ziek zijn kunnen terecht in ons Center en krijgen daar hun behandeling en medicijnen.

Eén keer per jaar bezoeken we de leerling op school om te kijken hoe het gaat en om een foto voor de sponsorouder in Nederland te maken. Deze kinderen vinden het elk jaar weer leuk om op de foto te gaan. Voor hun is het belangrijk om te weten dat mensen uit een ander, ver land aan ze denken en wat voor ze doen.

Met onderstaande collage krijgen de kinderen een ‘gezicht’ zodat u ziet wat onze beweegredenen zijn:

Berichtjes van enkele kinderen

%d bloggers liken dit: