Bestuur

De voorzitter Mirjam Abbes, verblijft geregeld voor langere tijd in The Gambia om op die manier nauw betrokken te zijn bij de diverse projecten.
De bestuursleden zijn Mustapha Jarju (Gambia), René van Baest (Nederland) en Mirjam Abbes (Nederland). Zij hebben regelmatig contact met elkaar.

Even voorstellen

Mirjam Abbes
Voorzitter en secretaris

Beste vrienden, sponsoren en donateurs van de Stichting,

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben Mirjam Abbes, moeder van vier kinderen en docent op een middelbare school in Lelystad. Ik ben de voorzitter van de Stichting Care Foundation The Gambia en nam het stokje over van Ineke de Rijk. Ik ken Ineke sinds 2012 en sinds die tijd ben ik ook werkzaam voor de Stichting. Vooral voor de scholen in Jiboro en met name de school voor kinderen met een beperking. Met mijn werk in Nederland heb ik het zo kunnen regelen dat ik 18 weken per jaar in Gambia aanwezig kan zijn.

Het is fijn om op een grote groep vrienden van de Stichting terug te kunnen vallen. Het werk dat we met z’n allen doen is ontzettend belangrijk. Gambia is erg aan het veranderen maar onze hulp blijft voorlopig nog nodig.

Ik hoop iedereen een keer in Jiboro te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Mirjam Abbes

René van Baest
Penningmeester

Ik woon in Brabant en ben projectmanager bij een HRM dienstverlener.

Alweer in 2003 had ik samen met mijn werkgever mijn eerste project in Gambia. Bij het Health Centre in Jiboro hebben we destijds een meganische waterpomp aangelegd voor watervoorziening bij het ziekenhuis en bewoners van het dorp.

Al de jaren daarna ben ik met veel genoegen trouw en met veel waardering alle projecten van Care Foundation The Gambia blijven volgen.

Er is in het verleden veel goed werk verricht. Onlangs is mij gevraagd een bestuursfunctie bij de stichting te aanvaarden. Samen met de nieuwe voorzitter en onze vaste projectmanager in Gambia gaan we proberen het goede werk in de toekomst voort te zetten. Daar hebben we uiteraard uw hulp dringend bij nodig.

Mustapha Jarju
Vicevoorzitter in Gambia

Ik ben met Ineke de Rijk in 2000 de Stichting Care Foundation The Gambia gestart. Het project is gerealiseerd in Jiboro, het dorp waar ik vandaan kom.

Ik ben de projectleider van de stichting en zorg ervoor dat de donaties daar terecht komen waar ze nodig zijn. In samenspraak met de andere twee bestuursleden wordt er gekeken waar geld voor nodig is en wordt er een plan gemaakt.

Ik kom regelmatig naar Nederland om contacten te leggen en materialen voor de stichting in te zamelen.

%d bloggers liken dit: