Mama Jiboro Skill Center

Er is in Gambia een groot tekort aan vaklieden omdat daar nauwelijks opleidingen voor zijn. De ambachtsscholen die er al zijn, zijn erg duur om te volgen. Ook is er een tekort aan materialen, gereedschap en bevoegde leerkrachten voor deze scholen. Een skillcenter is een school waar lessen in diverse vaardigheden kunnen worden gegeven. Bij voorbeeld naaien, batik, sieraden maken, timmeren enz.

Veel kinderen uit Jiboro en omgeving kunnen door diverse omstandigheden hun schoolopleiding niet afmaken. Dit zijn de drop-outs. Ze hebben nauwelijks kans op een goede toekomst. Dat is de reden dat de stichting CFTG in 2008 besloten heeft om een skillcenter op te zetten. Zo kunnen leerlingen toch nog een vak leren en later in hun eigen onderhoud voorzien.

Het skillcenter bestaat uit drie lokalen en een winkeltje. Ze krijgen er les en hebben ook de mogelijkheid om zelf iets te maken om te verkopen. Ze worden dan ook begeleid in het verkopen van spullen en het maken van winst.

Er worden vooral kleding, tassen, sieraden en schooluniformen gemaakt. Deze kunnen verkocht worden in het winkeltje van het skillcenter.

Wat doen wij?

Wij betalen het salaris van de leraar. De materialen worden gekocht vanuit de opbrengsten.

Vrijwilligers vanuit Nederland helpen de leerlingen met nieuwe ideeën. Daarnaast proberen we de meisjes ook zelfbewuster en zelfstandiger te maken.

Foto’s

%d bloggers liken dit: