School voor kinderen met een beperking

School for disabled children

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking krijgen in Gambia nauwelijks onderwijs omdat:

  • de kinderen een last zijn voor de familie en vaak  buitengesloten worden;
  • er geen speciale scholen in de buurt zijn;
  • er geen vervoer is om de kinderen naar school te brengen;
  • er geen geld is om deze kinderen te helpen.

In 2017 heeft de Stichting in Jiboro een school voor deze kinderen geopend. In eerste instantie zijn we begonnen met een groep dove kinderen en een kleinere groep kinderen met een verstandelijke beperking. Behalve ‘gewoon’ onderwijs leren ze gebarentaal. Ook krijgen ze de mogelijkheid om een skill (beroep) te leren. Doel is om de kinderen weerbaarder te maken in de maatschappij en dat ze meer zelfvertrouwen te krijgen.

Informatie per onderwerp

Klik op een foto voor meer informatie over deze onderwerpen.


Hoe het
begon

Onze visie
.

Onderwijs in
de praktijk

Leraren
.

Skillcenter
.

Jaarlijks
schooluitje

Kamp
.

Bezoek
.

Financiën
.

Blog
Mirjam Abbes

Gesponsorde kinderen

Onderstaande collage toont een momentopname van een aantal gesponsorde kinderen:

U kunt voor €150,00 per jaar één van deze kinderen sponsoren. Dit is voor het ontbijt, de salarissen van de leraren, het vervoer, materialen, schooluniform en medische hulp in ons Health Center.
Ons inschrijfformulier voor het sponsorproject vindt u hier.

E: carefoundationthegambia@gmail.com
€: NL69 INGB 0002 3228 98 t.n.v. St. Care Foundation The Gambia

Dit zijn enige foto’s uit 2019:

%d bloggers liken dit: