De Stichting Care Foundation The Gambia is geregistreerd in Nederland bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 34150552.
In The Gambia is de stichting een geregistreerde Charity Organisation.

De voorzitter Ineke de Rijk, verblijft geregeld voor langere tijd in The Gambia om op die manier nauw betrokken te zijn bij de diverse projecten.
Het bestuur in Nederland en een aantal contactpersonen zijn allen met een eigen project bezig en onderhouden regelmatig onderling contact.
De stichting Care Foundation The Gambia werkt in The Gambia nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Landbouw.

Sinds 2000 is de stichting CFTG actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te helpen te verbeteren.
In de afgelopen jaren zijn er heel veel projecten opgezet, welke allemaal zeer succesvol zijn.
Omdat er in de hele omgeving van Jiboro geen gezondheidszorg aanwezig was, wat een onaanvaardbare situatie was, heeft de stichting CFTG in 2003 een klein health centrum opgezet. Bij de opening van het health centrum bleek het eigenlijk veel te klein te zijn. Er was geen ruimte om patiënten op te nemen, ook voor bevallingen was het veel te klein. Nieuwe plannen voor een groter gebouw werden gemaakt en uiteraard moesten er weer sponsoren en donateurs worden gezocht. In 2005 werd de eerste steen gelegd en in februari 2008 werd het nieuwe grote health centrum in gebruik genomen. In die tussentijd werd er ook een tandartspraktijk gebouwd, want ook daar was een enorme behoefte aan. Deze is nu klaar en in gebruik genomen.
Jiboro ligt op 1½ km van de grens met Senegal en er komen dan ook veel patiënten zowel uit Senegal de Casamance, in dit gebied is er nauwelijks een goede gezondheidszorg, maar ook uit Guinea Bissau en Guinea Conacry komen er patiënten naar het health centrum.

Wat uiteraard erg belangrijk is om de continuïteit van de projecten te waarborgen. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door lid te worden van de Club van Vrienden van de Care Foundation The Gambia of door middel van de aanschaf van een tractor.
De bevolking rondom Jiboro bestaat hoofdzakelijk uit boeren die zich op kleine schaal bezig houden met land– en tuinbouw. Door middel van de verhuur van de tractor aan de boeren in de omgeving van Jiboro kan de stichting een inkomen verkrijgen. Met dit inkomen kunnen wij dan een deel van de salarissen betalen en medicijnen kopen. Met een tractor wordt de landbouwgrond beter bewerkt waardoor de opbrengst van de oogst groter wordt.

Omdat de vrouwen groentetuin in Jiboro een groot tekort aan water had kon er nauwelijks sprake van een goede opbrengst zijn. De stichting CFTG heeft de vrouwen geholpen met een solar irrigatie systeem.
Met deze goede watervoorziening kan er veel meer van de tuin worden geoogst dat betekent een verbeterd inkomen maar ook een beter voedselpakket voor de families omdat een deel van de oogst voor eigen gebruik is.
Nu er meer water beschikbaar is kan de tuin worden uitgebreid dat, betekent dat er meer vrouwen op de tuin kunnen werken en lid kunnen worden van de coöperatie die is opgezet.

De stichting CFTG heeft een skill centrum opgezet, welke nu ingebruik is.
Veel kinderen uit Jiboro en omgeving kunnen door diverse omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een tekort aan financiële middelen van de ouders, niet doorleren, dit worden dan de zogenaamde dropouts. Dropouts hebben nauwelijks mogelijkheden voor een goede toekomst, meisjes worden ongehuwde moeders, worden uitgehuwelijkt of worden prostituees, jongens gaan vaak de drugshandel in. Dit alles om toch een inkomen te verkrijgen, de stichting CFTG probeert door middel van het skill centrum dit te voorkomen.
Een skill centrum is een plaats waar de bevolking/kinderen les krijgen in diverse handvaardigheden/ambachten zoals naaien, batikken, sieraden maken, timmeren, etc. Het doel dat wij willen bereiken is dat men eventueel een eigen bedrijfje kan gaan opzetten en zo dus een inkomen gaat krijgen.

Tevens wordt er een computerklas opgezet. Jiboro heeft een lagere school en een vervolgschool, Junior Secondary School, de school is een overheidsschool, er zitten ongeveer 900 kinderen op, de Jiboro School heeft geen elektra en heeft niet de beschikking over computers. Als de kinderen door willen gaan naar de Senior Secondary School moeten zij de gelegenheid krijgen om een basis computeropleiding te volgen zodat zij niet zoveel achterlopen bij de kinderen die wel de gelegenheid hebben gehad om op school computerlessen te krijgen.

Om te zorgen dat de leerkrachten kunnen worden betaald is er ook een inkomen nodig. Dat proberen wij te verkrijgen door het opzetten van een sponsorproject voor de leerlingen en ook door de verkoop van de diverse producten die gemaakt worden op het skill centrum.

Al deze projecten en doelstellingen kan de stichting Care Foundation The Gambia echter niet zonder
UW HULP opzetten. Hulp die niet gebaseerd is op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van Moeder Theresa:

"Als je honderd mensen niet kan helpen, help er dan eentje".

Samen met U hielpen wij er niet eentje maar vele en wij hopen er nog vele samen met U te kunnen en mogen helpen.English Version

click here to see this site in English