Pasgeboren
HIV/AIDS in Gambia

Pasgeboren in het Narang Health Centre Jiboro

Voordat de stichting Care Foundation The Gambia het health centre in Jiboro had gebouwd, werden de meeste kinderen thuis op de compounds geboren, compounds zijn huizen waar meestal meerdere families wonen. Alleen de eerste baby moet altijd in een kliniek worden geboren, dit om er snel bij te zijn als er zich complicaties voordoen.
De begeleiding van zwangere vrouwen wordt in de meeste dorpen gedaan door een TBA, Traditional Birth Attendant, dit is een soort vroedvrouw.
Een TBA is iemand die uitgekozen wordt uit het dorp, zij wordt opgeleid door het Ministerie van Gezondheid om de vrouwen zowel tijdens de zwangerschap alsook bij de bevalling te assisteren. Haar opleiding is minimaal maar genoeg als alles goed gaat.
Als een TBA tijdens de controle vermoedt dat er een complicatie zal zijn stuurt zij de vrouwen door naar het dichtstbijzijnde health centre die dan de controle overneemt.

Een TBA mag bijvoorbeeld geen injecties geven of andere medische handelingen verrichten die noodzakelijk zijn als er toch complicaties zijn tijdens de bevalling.
De vrouwen moeten dan zo snel mogelijk naar een health centrum worden vervoerd.
Maar wat dan, als er geen transport voorhanden is zoals dat zeker ’s nachts vaak het geval is. Ook het bevallen op een compound is nou niet wat je noemt erg rustig en zeker ook niet hygiënisch. Er is meestal geen stromend water en geen elektra aanwezig, een kaars, als die er al is, is in de nacht dan de enige verlichting.
Mensen lopen in en uit wat natuurlijk voor de vrouw die ligt te bevallen erg onrustig is.
Als er iets met de baby is, wat natuurlijk ook voorkomt, is er geen medische voorziening in de buurt, daardoor zijn er nog steeds baby’s die overlijden tijdens de geboorte.
Dit waren dan ook redenen genoeg voor de stichting Care Foundation The Gambia om een health centre te bouwen zodat de vrouwen op een hygiënische, rustige en veilige manier konden bevallen. Tijdens de zwangerschap en daarna is er nu een goede begeleiding. Een gekwalificeerde en door het gouvernement opgeleide en geregistreerde midwife is in dienst van de stichting CFTG en verricht alle medische handelingen.
Veel wordt er nu gedaan aan Family Planning en voorlichting ook op het gebied van HIV/AIDS. Het Governement verstrekt gratis de medicatie voor het Family Planning Program.
Steeds meer vrouwen komen naar het health centre om te bevallen, soms zijn er twee vrouwen tegelijk aan het bevallen. Het bestaande health centre is te klein om de vrouwen en de baby’s de optimale zorg te geven. In het nieuwe health centrum, dat inmiddels klaar is, is een speciale afdeling voor bevallingen en kraamzorg.

Klik hier om naar de galerie te gaan.


De stichting Care Foundation The Gambia krijgt steun met kraampakketten van de Stichting Baby Hope.

Stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien. Baby Hope is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 161 inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst 14 kraamprojecten in 11 landen waarvan nu ook de stichting Care Foundation The Gambia deel uitmaakt.

Er is een samenwerking ontstaan tussen Stichting Baby Hope en de stichting CFTG en de eerste kraampakketten, zo’n 70 zakken en een aantal dozen worden binnenkort per container met andere goederen bestemd voor de stichting CFTG, verstuurd.
Hiermee kan de stichting CFTG veel moeders met hun baby’s een goede en hygiënische zorg geven bij bevallingen en kraamzorg.
Graag wil de stichting CFTG de Stichting Baby Hope onder de aandacht brengen zodat dit mooie initiatief steun kan krijgen om de doelstellingen, het terugdringen van moeder- en kindsterfte, waar gemaakt kan worden.
Informatie Baby Hope, zie website. www.stichtingbabyhope.org

Baby Hope wil moeder- en kindsterfte terugdringen
Stichting Baby Hope heeft zich ten doel gesteld de verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen en kraamvrouwen is in veel landen immers hoog. Het verminderen van moeder- en kindsterfte is niet voor niets opgenomen in de millennium doelstellingen die wereldwijd aandacht krijgen. Dat willen wij realiseren door het inzamelen van ongebruikte materialen uit Nederlandse kraampakketten. In de praktijk blijkt namelijk dat vaak maar een klein deel van het door de zorgverzekeraar ter beschikking gestelde kraampakket wordt gebruikt. Het restant wordt na verloop van tijd weggegooid, terwijl het een basis kan zijn voor betere hygiëne tijdens bevallingen in ontwikkelingslanden. Het kan de levens van andere baby’s en kraamvrouwen redden!
Stichting Baby Hope zamelt kraammaterialen in voor kraamprojecten in Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Europa. Doel is meer hygiëne tijdens bevallingen, zodat meer vrouwen hun pasgeboren baby’s levend en wel tegen zich aan kunnen drukken.
Baby Hope sluit aan bij betrouwbare projecten,
Om kraamvrouwen en baby’s in ontwikkelingslanden zo goed mogelijk te kunnen helpen, sluiten we aan bij betrouwbare projecten van andere organisaties. Deze hulpverleningsorganisaties moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten ze onafhankelijk en lokaal opereren, zodat zeker is dat de materialen op de juiste plaats van bestemming terecht komen. Ook dient er betrokkenheid te zijn van lokale organisaties, zodat er draagvlak vanuit de lokale bevolking is en we zeker kunnen zijn van continuïteit. Ook willen we graag de garantie dat de materialen goed gebruikt worden; daarom vragen we de hulpverleningsorganisaties ook voorlichting te geven. Ons logo drukt uit waar we voor staan; het is op te vatten als een baby die schreeuwt om aandacht, als een zwangere vrouw en als de wereldbol met de dampkring erom heen.