Pasgeboren
HIV/AIDS in GambiaHet dichtbevolkte Gambia is het kleinste land van Afrika. Het behoort tot een van de armste landen te wereld. De gezondheidzorg staat dan ook op een laag peil. Er sterven nu veel te veel kinderen en moeders ten gevolge van de zwangerschap, de bevalling of in het kraambed. De veel te hoge sterfte komt deels door een enorm tekort aan vrijwel alle voorzieningen. Er zijn te weinig klinieken, te weinig artsen, te weinig medicijnen, te weinig materialen.... Door een gebrek aan bijvoorbeeld medische materialen is het lastig om hygiënisch te werken. Navelklemmen zijn vaak niet voorhanden, een onsteriel touwtje is het alternatief.
Maar de st. CFTG heeft gelukkig al heel veel jaren de beschikking over haar eigen Narang Health Centrum in Jiboro en gelukkig kunnen wij ook beschikken over een goede en ruime verlos- en kraamafdeling, opname kamers, een laboratorium en een tandartspraktijk. Wij allen zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centre door zoveel bewoners uit Jiboro en de omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministerie van Gezondheid van Gambia, want zij hebben hun maandelijkse consultatietracking voor Moeders en Kinderen verplaatst naar ons health centrum.
Zij komen één keer per maand met een grote groep artsen en verpleegkundigen naar het health centrum. Per maand worden er ruim 500 consultaties gedaan, zwangere vrouwen worden gecontroleerd, baby’s en kinderen worden gewogen en ingeënt. Door dit consultatieprogramma worden er meer baby’s geboren op het health center.
Het Ministerie van Gezondheid van Gambia ondersteunt ons met het testmateriaal en de medicatie voor malaria. In de maanden augustus t/m half december is het de tijd van de malaria. Om vast te stellen of de patiënten inderdaad malaria hebben moet er eerst een malariatest worden afgenomen zodat een goede medicatie kan worden gegeven, dit kan nu in het laboratorium van het Narang Health Center.
Het Narang Health Centre in Jiboro is door het NACP (National AIDS Control Programme) dat valt onder het Ministerie van Gezondheid, gekozen als HIV/AIDS centrum. Omdat Jiboro op slechts 1,5 km van de grens met Senegal ligt, kan ook aan patiënten uit Senegal de benodigde zorg worden verleend. Hiertoe is een Memorandum of Understanding tussen The Gambia en Senegal getekend.
Mensen die besmet zijn met HIV/AIDS worden begeleid en hun families en de communities worden op allerlei gebied ondersteund en voorgelicht. Ook worden medicijnen verstrekt om overdracht van het virus van moeder op kind te voorkomen.
Het programma is gebaseerd op een sterke band tussen het gouvernement, de betrokken foundations en health centra met betrekking tot HIV preventie en de zorg voor de patiënten.

Lang tijd hadden wij geen goede ambulance maar door een donatie van de Stichting Westland4 Gambia beschikt het health centrum nu over een hele goede ambulance, uiteraard zijn wij daar erg blij mee want nu kunnen wij de patiënten, die wij niet kunnen behandelen, doorverwijzen.

Tandarts Praktijk

Door het ontbreken van voorlichting en adequate behandeling is de staat van mond- en tandverzorging in Gambia erg slecht. Mondgezondheid wordt gezien als fundamenteel onderdeel van iemands algemene gezondheidstoestand. Alhoewel tandheelkundige problemen zelden levensbedreigend zijn, beïnvloeden ze in negatieve zin het welbevinden van mensen, de kwaliteit van leven en economische activiteiten.
Om de bevolking van The Gambia ook op het gebied van een goede mond- en tandverzorging te voorzien is er bij het health centrum een volledige ingerichte tandartspraktijk gebouwd.
Een aantal keren per jaar komen er tandartsen uit België en Nederland om patiënten te behandelen


Klik hier om naar de galerie te gaan.


Klik hier om naar de galerie te gaan.


Zonder uw hulp is dit allemaal niet mogelijk.

Klik hier om naar de galerie te gaan.