Pasgeboren
HIV/AIDS in GambiaMama Jiboro Skill Center

Er is in Gambia een groot tekort aan vaklieden omdat daarvoor de opleiding nauwelijks aanwezig is.
De ambachtsscholen die er al zijn op dit gebied zijn erg duur om te volgen en dit komt mede omdat er een groot tekort aan materialen en gereedschap is, ook bevoegde leerkrachten voor deze scholen is een probleem.
Daar deze scholen altijd privé scholen zijn vallen zij niet onder het gouvernement, Department of Education, dit betekent dat de salarissen voor de onderwijzers betaald moeten worden uit de schoolgelden, net als de materialen en gereedschappen.
Een skill school is een school waar lessen in diverse handvaardigheden zoals, naaien, batikken, sieraden maken, timmeren etc. kunnen worden gegeven.

Veel kinderen uit Jiboro en omgeving kunnen door diverse omstandigheden geen schoolopleiding afmaken. Deze kinderen worden de zogenaamde drop outs genoemd. Drop outs hebben nauwelijks kans op een goede toekomst. Dit was dan ook de rede waarom de st. CFTG in 2008 besloot om een skill school/ ambachtsschool op te gaan zetten. Met deze school kan de st. CFTG kinderen waarvan de ouders geen geld hebben voor vervolg-onderwijs de mogelijkheid bieden om een vak te leren zodat zij een betere toekomst zullen hebben. Zo wordt voorkomen dat jongeren naar de hoofdstad trekken en in de prostitutie of drugshandel belanden. De st. Care Foundation The Gambia leidt jongeren op om een beroep uit te oefenen en zichzelf te voorzien van inkomen.
De school is in 2010 in gebruik genomen en het is een groot succes, de aanvraag om naailes te krijgen op het skill centrum was zo groot dat wij twee klaslokalen hebben ingericht. Er zijn nu 23 meisjes en 2 jongens die de lessen volgen, ze zijn verdeeld in 4 groepen met ieder één leerkracht. Zij krijgen computerlessen en Engelse les en krijgen lessen hoe zij moeten inkopen en verkopen zodat zij na hun opleiding voor zich zelf kunnen gaan beginnen en op die manier een inkomen kunnen krijgen.
Er worden al veel leuke dingen gemaakt zoals kinderkleertjes, tassen en ook de fleurige lokale kleding. De gemaakte dingen worden verkocht in het winkeltje van het skill centrum en de leerlingen gaan er ook zelf op uit om hun eigen gemaakte spullen te verkopen.. Uiteraard vinden ze het heel erg leuk als er iets wordt verkocht wat zij zelf hebben gemaakt.
Met een aantal meisjes is Ineke, de voorzitter van de stichting, aan de slag gegaan om sieraden te maken zodat zij naast de naailessen ook andere vaardigheden leren.
De meisjes vonden het erg leuk om te doen en er zijn er een paar bij die een heel goed kleurgevoel hebben en zij wisten al heel gauw hoe zijn de kettingen en armbanden moesten maken. Het is een leerproces voor de meisjes want het moest op tijd klaar zijn en ze moesten na afloop van de les alles opruimen en weer sorteren in de bakken. Zij leren nu ook dat er verschillen zijn in wat men in het westen leuk en mooi vind en wat men in Gambia mooi en leuk vind. En wat waren ze trots om te zien wat er in een korte tijd gemaakt was en dat alles op tijd mee kon naar Nederland en wat zullen ze trots zijn om te zien dat Hun Sieraden te koop zijn via de Webshop.

http://www.facebook.com/Stichting.CFTG

Met de opbrengst van de verkoop kunnen de meisjes de opleiding van 3 jr. volgen zodat zij daarna voor zich zelf kunnen gaan beginnen, zij worden zelfstandiger en komen meer voor zich zelf op, zij krijgen meer zelfvertrouwen want ze hebben een vak geleerd en ze kunnen voor zich zelf zorgen.
Door de uitbreiding van het solar systeem is er nu voldoende elektra en dat betekent dat er gestart is met het geven van computerlessen, ook de elektrische naaimachines worden nu gebruikt en als de timmerwerkplaats is ingericht kunnen ook de zwaardere timmergereedschappen worden gebruikt en kunnen we gaan beginnen met het geven van timmerlessen.
Ondersteuning voor het skill centrum krijgen wij o.a. door de:

Students for Students

Zes studenten van diverse studierichtingen uit Nijmegen gaan in een half jaar fondsen ophalen voor het skill centrum in Jiboro. Ieder jaar is er een andere groep studenten die onder de naam van de stichting Students for Students voor een project acties houden. Dit jaar gaan zij voor ons Mama Jiboro Skill Centre de acties houden. Met de fondsen die worden opgehaald kunnen hopelijk 35 leerlingen 3 jaar lang naar de skill centrum om daar diverse handvaardigheden te leren zodat zij straks in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en kunnen er hopelijk ook diverse materialen die nodig zijn voor de lessen worden aangeschaft.
De studenten gaan met de drie auto’s in juli 2013 van Nederland naar Gambia rijden om zo ook het project te bekijken waarvoor zij zich hebben ingezet en in hun auto’s zullen zij divers gereedschap meenemen voor de timmerwerkplaats, zij hebben daarvoor een aanvraag ingediend bij Gered Gereedschap.
Ondanks het lage lesgeld zijn er helaas nog steeds veel jongeren die dit niet kunnen betalen. U kunt zo’n leerling helpen door maandelijks € 10,- te storten. De stichting koppelt een sponsor aan een leerling. (Wij sturen u een foto en gegevens over de student toe) .

Bakkerij

Voor de bakkerij hebben wij een goede bakker uit het dorp gevonden en dat betekent dat er nu volop brood te koop is.
De bakkerij gaat in een hele grote behoefte voorzien voor Jiboro en de omliggende dorpen. Het brood komt voor een groot deel uit Brikama, 35 km verderop wat betekend dat er heel vaak geen brood te koop is in Jiboro, er is wel een plaatselijke bakker in Jiboro maar de capaciteit daarvan is veel te klein.
Nu met deze bakkerij hopen wij dat het broodprobleem kan worden opgelost en daarbij wordt het brood nu op een hygiënische manier gebakken, alles is betegeld en er is stromend water wat betekend dat alles goed kan worden schoongemaakt.

Klik hier om naar de galerie te gaan.