Pasgeboren
HIV/AIDS in Gambia

Vrouwentuinproject
Jiboro ligt ver van de rivier The Gambia verwijderd, en hierdoor is land- en tuinbouw een groot probleem. Er is een groot water tekort om alles te laten groeien en bloeien.
Om toch een bron van inkomsten te hebben werden er veel bomen gekapt en verbrand tot houtskool. Toen het Gouvernement een verbod had ingesteld voor het kappen van de bomen, ontstond er een groot probleem. De bevolking van het gebied rond Jiboro zat zonder inkomsten. Om de bevolking toch weer aan een inkomen te helpen heeft de Care Foundation The Gambia in 2002 besloten de vrouwen te helpen met het opzetten van een groentetuin.
De tuin is 2,5 ha groot, stond vol met onkruid en heel oude verwaarloosde mangobomen. Helaas moesten deze gekapt worden om de tuin, zoals nu in gebruik is, te realiseren. De vrouwen hadden een groot probleem met water op de tuin, de oude wells storten in en het waterniveau werd ook steeds lager en zij moesten met emmers het water uit de putten omhoog halen wat heel hard werken is voor het kleine beetje water dat zij op die manier konden verkrijgen.
Om de vrouwen te helpen om een grotere opbrengst van de tuin te hebben, heeft de St. CFTG een solar irrigatie pomp project ingediend bij diverse stichtingen.
Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Dat betekent dat de opbrengst van de groetentuin aanmerkelijk hoger is geworden en het hele jaar kan er nu groente worden verbouwd.

Landbouwprojecten
Rondom Jiboro ligt heel veel land dat als landbouwgrond gebruikt zou kunnen worden, maar doordat er in de regentijd maar beperkt tijd is om het land te bewerken en in te zaaien en het de boeren bovendien ontbreekt aan bruikbaar landbouwmaterieel, worden deze mogelijkheden (nog) niet benut. Voor de boeren en ook voor de vrouwentuinen was een tractor zeer gewenst, want zo kunnen zij de land- en tuinbouwgrond beter en grondiger bewerken en dat resulteert in een grotere opbrengst.
Rijst is het belangrijkste voedsel van de Gambianen en om aan de vraag te voldoen moet er veel worden ingevoerd. Door in Gambia zelf meer rijst te verbouwen kan er voor een veel groter deel worden voorzien in de vraag.
De community van Jiboro had 7 hectare beschikbaar om een rijstproject op te zetten.
Rondom Jiboro ligt heel veel land dat als landbouwgrond gebruikt zou kunnen worden, maar doordat erin de regentijd maar beperkt tijd is om het land te bewerken en in te zaaien en het de boeren bovendien ontbreekt aan bruikbaar landbouwmateriaal, worden deze mogelijkheden (nog) niet benut.
Daardoor ontstaan aan het begin van het regenseizoen, als de voorraden opraken, vaak voedseltekorten in de dorpen. Met goed materiaal, als een tractor en een ploeg, zijn er veel meer mogelijkheden om de grond beter en sneller te bewerken, wat resulteert in terugdringing van het voedseltekort.
Honger en armoede worden bestreden en er zal over een volwaardiger voedselpakket beschikt kunnen worden, wat weer betekend een verbeterde gezondheid. Met een grotere opbrengst van zowel de landbouw alsook van de tuinbouw wordt het inkomen en daarmee de levensomstandigheden van de boeren en hun familie verbeterd.
De landbouwgrond kan worden gebruikt voor rijst, couscous, pinda’s, maïs en cassave.

Voor beide projecten had de St. CFTG aanvragen bij diverse stichtingen ingediend, welke door velen werd goedgekeurd, en met de gelden die de st. CFTG heeft ontvangen is een tractor met diverse benodigdheden aangeschaft en getransporteerd naar Gambia.
De tractor wordt verhuurt aan de boeren zodat de stichting CFTG een inkomen verkrijgt waarmee zij de lopende kosten zoals de salarissen en de aanschaf van medicijnen voor het Narang Health Centrum kan bekostigen. De patiënten betalen wel voor behandelingen en medicijnen, maar dat is niet genoeg om alle lopende kosten te dekken, het betekend dat het mes aan twee kanten snijd, wij helpen de boeren met hun landbouw, de vrouwen met hun tuin en de st. CFTG krijgt een inkomen.

Klik hier om naar de galerie te gaan.