Pasgeboren
HIV/AIDS in Gambia

Kindersponsorproject

Om ouders te helpen met het geven van onderwijs aan hun kinderen, zodat zij naar school kunnen gaan, heeft de stichting Care Foundation The Gambia het “Kinder Sponsor Project Gambia opgezet ”.
Het sponsorproject biedt hulp aan ouders in het binnenland van Gambia omdat daar meestal onvoldoende onderwijsfaciliteiten zijn. Dikwijls is hier ook te weinig voedsel.
Ook al is er een school in de buurt van een dorp dan wil dat niet altijd zeggen dat alle kinderen naar school gaan. Onderwijs kost veel geld en zeker als dat ten koste moet gaan van eten, dan wordt daar niet altijd voor gekozen.

De stichting CFTG sponsort de kinderen t/m grade 12, dat is de laatste klas van de Senior Secondary School. Mocht het echter duidelijk zijn dat een sponsorkind zeer gemotiveerd is om verder te studeren, bijvoorbeeld het volgen van een computercursus of een andere opleiding, dan zal de stichting CFTG kijken of het mogelijk is om het kind verder financieel te ondersteunen. Zij zal dan aan de sponsorouder vragen of zij hun sponsorkind willen blijven ondersteunen.
Jammer genoeg is een aantal sponsorouders door omstandigheden gestopt met sponsoring en dat betekent dat wij nieuwe sponsorouders moeten gaan zoeken.
Een aantal kinderen heeft de school verlaten.
Sommige door familieomstandigheden bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden en het kind zit niet meer op school en niemand weet waar het kind nu is. Ja, helaas gebeurt dit ook in Gambia omdat er geen leerplicht is en het daardoor erg moeilijk te achterhalen is waar de kinderen zijn.
De meerderheid van de bevolking leeft onder de armoedegrens van €.1 per dag. Er staan dan ook nog heel veel kinderen voor sponsoring op ons lijstje omdat het voor hun ouders moeilijk is om de schoolgelden en andere bijkomende kosten te kunnen betalen. De stichting CFTG hoopt dan ook dat veel nieuwe sponsors zich willen aanmelden.
Want de toekomst voor een kind begint bij onderwijs.

Onderwijs in The Gambia

In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC- lijst als één van de armste landen.
De overheid doet wat zij kan doen en onze ervaring is dan ook de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Echter, dat wat zij zelf kan doen, is bij lange na niet genoeg om voldoende onderwijsfaciliteiten te realiseren en jaarlijks voldoende onderhoud te plegen aan de gebouwen.
The Gambia kent de volgende onderwijsstructuur:
Nursery School ; 4-7 jaar
Lower Basic School ; groep 1-6 (7-13 jaar)
Upper Basic School ; groep 7-9 (13-16 jaar)
Senior Secondary School ; groep 10-12 (16-18 jaar)
Polytechnic Schools ; 16-18 jaar
University ; vanaf 18 jaar
Skill centra’s ; vanaf 16 jaarDe stichting Care Foundation The Gambia streeft er met het adoptie project naar de allerarmste kinderen financieel te laten adopteren zodat zij naar school kunnen en dan niet alleen naar de Primary School (basisschool) maar ook naar het vervolgonderwijs, (Junior Secondary en Senior Secondary School). Voor € 120,00 kan een kind een jaar lang naar de Primary School (basisschool).
Met dit geld worden schoolmaterialen, twee uniformen, schoenen en een schooltas aangeschaft en het schoolfund wordt betaald.

Een gedeelte van de sponsoring wordt apart gezet, dit is als reserve voor als er bijvoorbeeld een sponsorouder door omstandigheden niet meer door kan gaan met sponsoring. Zo kan het sponsorkind in ieder geval op school blijven en hoeven wij niet te zeggen: “Helaas moet je van school af omdat je sponsorouders niet meer door kunnen gaan”.

Maar ook als wij horen dat er een meisje van school moet omdat zij is uitgehuwelijkt, dan probeert de stichting Care Foundation The Gambia te praten met de ouders en de schoolleiding om samen tot een oplossing te komen.
Helaas is het nog zo dat uithuwelijken van meisjes gebeurt, de reden is meestal omdat de ouders erg arm zijn. Als het meisje is uitgehuwelijkt hebben de ouders niet meer de zorg over haar.
Door het meisje zolang mogelijk op school te houden door middel van de “sponsoring“ kan de stichting CFTG dit proberen te voorkomen. Een aantal keren is het de stichting CFTG gelukkig al gelukt om dit probleem met de ouders op te lossen en heeft nu één van deze meisjes na haar Secondary School, een computeropleiding gevolgd zodat zij voor een gedeelte in haar eigen onderhoud kan voorzien en is zij nog niet getrouwd.

Daarom is het ook zo belangrijk om de kinderen het vervolg onderwijs te laten volgen, want alleen met een Primary School en Junior Secondary School kunnen zij nog niet in hun eigen onderhoud voorzien.
De Senior Secondary School geeft wel wat meer mogelijkheden maar natuurlijk zijn niet alle kinderen capabel genoeg om deze school te volgen. Er is in Gambia een groot tekort aan vaklieden omdat daarvoor de opleiding nauwelijks aanwezig is. De ambachtsscholen die er al zijn op dit gebied zijn erg duur om te volgen en dit komt mede omdat er een groot tekort aan materialen en gereedschap is, ook bevoegde leerkrachten voor deze scholen is een probleem.
Daar deze scholen altijd privé scholen zijn vallen zij niet onder het gouvernement, Department of Education, dit betekent dat de salarissen voor de onderwijzers betaald moeten worden uit de schoolgelden, net als de materialen en gereedschappen.

Om ook deze kinderen een kans te geven op een goede toekomst heeft de stichting een skill centrum/ ambachtsschool opgezet in Jiboro. Hier kunnen zij diverse opleidingen volgen, zodat zij straks in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Coördinator Kinderproject

Mirjam Abbes
kapg@carefoundationthegambia.nl

Door op onderstaande link te klikken kunt u het aanmeldingsformulier op uw eigen computer downloaden en direct uitprinten.

Aanmeldformulier [176 KB] kinder adoptie project.

Vergeet u het a.u.b. niet op te sturen.

Wilt u een financiele bijdrage geven prima, dit mag op ING NL69 INGB 0002 3228 98 t.n.v. St. Care Foundation The Gambia te Haarlem.

Dit banknummer wordt speciaal gebruikt voor het kinder adoptie project in Jiboro, The GambiaKlik hier om naar de galerie te gaan.