Pasgeboren
HIV/AIDS in Gambia

Nieuwsbrief februari 2018

School for disabled children

Beste sponsoren en vrienden,

Via deze brief wil ik jullie op de hoogte brengen van de vorderingen op de school.

Ik ben trots op wat de heren bereikt hebben. Er begint rust en regelmaat te komen. En de leraren beginnen te wennen aan een andere manier van lesgeven. Gelukkig zie ik niet altijd meer die verbaasde blik als ik iets probeer uit te leggen. En snappen ze wat ik bedoel.
In Gambia is men gewend om alles klassikaal te doen. En alles altijd op dezelfde manier. Dus je doet de getallen van 1 tot en met 20 achterelkaar en het alfabet van A tot en met Z achterelkaar. Bovenaan het bord staat de datum, daaronder het onderwerp van de les en daaronder de getallen of het alfabet. Ik vergat op een dag om het onderwerp op het bord te schrijven en plaatste dat onder de getallen. Vervolgens liep de hele les in de soep. Leraar in de stress want de kinderen maakten bij het getal 1 het gebaar voor numbers/getallen. En hij kreeg dat er niet uit. Boos werd de bordenwisser gepakt, alles uitgeveegd en opnieuw op het bord geschreven. Uiteraard in de goede volgorde. Ik heb uitgelegd, dat ze zo nooit snappen wat ze aan het doen zijn en dat de getallen vanaf die dag alleen maar door elkaar heen geleerd zouden worden.
We werken momenteel in vier groepen.
In klaslokaal 1 zitten de oudere leerlingen. Zij leren nu spellen en rekenen. Ndumbeh is de slimste van de klas en heeft als enige door dat ze gebaren leert om te communiceren. De anderen zitten nog in de fase dat ze de gebaren doen als je iets aanwijst en ze het fijn vinden als wij enthousiast reageren omdat ze het goede gebaar laten zien. In hetzelfde lokaal zitten Wurry en Fatoumatta, twee verstandelijk beperkte leerlingen. Zij volgen een ander programma op hun eigen niveau.
In lokaal 2 zitten de jongeren kinderen. Zij leren voornamelijk gebaren. De kleuren door middel van het spelletje kleuren torentje, de getallen en het tellen van blokjes, de voorwerpen met behulp van kaartjes met voorwerpen. Na de pauze is het speeltijd. De puzzels die ze maken worden steeds moeilijker. De poppen, beer en het keukentje is erg favoriet.
En op de vrijdag hebben we nog steeds de twee broers. Ook verstandelijk beperkt maar zwaarder als de twee anderen. Bij deze jongens zie ik grootste vooruitgang. En ik krijg het vermoeden dat ze veel slimmer zijn dan wij denken. Ze beginnen Engelse woorden te spreken en we spelen memorie met ze. Ze zijn enorm veranderd in de tijd dat ze naar school gaan. Rustiger, vrolijker en toegankelijker. Ook sociaal gezien worden ze meer geaccepteerd. Ze helpen nu mee in de compound.
De laatste donderdag in januari zijn de ouders naar school gekomen. En vanaf nu zal dat elke laatste donderdag van de maand gebeuren. Ten eerste om te zien wat hun kind op school doet en leert. Ten tweede om de gebarentaal te leren. Ten derde om hun kind op weg te helpen in het sociale leven binnen het dorp. Ik bezocht Jainaba in haar compound en probeerde met haar te communiceren via gebarentaal. Het dorp liep uit, want als Toubab heb je nog veel bekijks. En iedereen begon te lachen om de gebarentaal. Ja, dan snap ik wel waarom zo een meisje niet antwoordt. We hebben dit met de ouders besproken en hun gevraagd om voor hun kind op te komen en dit niet te accepteren van de dorpsbewoners.
Dat de ouders in de klas waren had ook als voorbeeld dat we nu echt goed konden uitleggen wat het gebaar voor vader, moeder, broer, zus en baby was. De baby werd door de leraar van de schoot van de moeder gerukt en voor de klas getoond. Daarbij maakte hij het gebaar voor baby. De baby brulde, maar heeft een goede daad verricht. En ik was trots op de leraar omdat hij hiermee liet zien dat hij begrijpt dat alles veel meer in de praktijk gebracht moet worden.
Op mijn laatste dag in Jiboro is Binta met mij mee geweest. Zij is lerares Engels en Toneel op een middelbare school voor dove kinderen geweest, studeert nu op de Amerikaanse Universiteit in Gambia en is doof. Ik heb enorm veel respect voor deze vrouw. Intelligent, doortastend, baanbrekend. En toen ze mij aanbood om een dagje met me mee te gaan was ik enorm blij. Ze heeft Bakary wat tips gegeven en heeft laten zien hoe belangrijk het is om meer interactie in de les te hebben. Daarmee legde ze meteen de vinger op de zere plek. Maar Bakary nam de hulp aan, zette meteen de tafels weer in de U vorm en vroeg of ze vaker kon komen.
In de zes weken dat ik er was hebben we veel bezoek vanuit Nederland gehad. Het is voor mij goed om te zien dat we op de goede weg zitten en om even te kunnen spiegelen. De kinderen genieten van het bezoek en de aandacht.
De kinderen worden elke dag gebracht en gehaald. Ze krijgen twee keer per week brood en thee op school. En ze hebben allemaal een uniform. Zijn ze ziek dan kunnen ze naar ons health center. Dus de zorg voor hun is op meerdere gebieden. Het gebouw is schoon dankzij Jarra, onze schoonmaakster. De kinderen zetten elke dag na school hun stoel op tafel en de leraar ruimt alles op. Ook dat is een proces van een paar maanden geweest.
Helaas zijn niet altijd alle kinderen elke dag op school. Dus een groepsfoto met alle kinderen was dit keer helaas niet mogelijk.

Op mijn facebook pagina staan meer foto’s en filmpjes van de leerlingen en de school.

Bij deze dank ik alle sponsoren voor hun steun.

Met vriendelijke groeten,

Mirjam AbbesNieuwsbrief 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

Beste sponsors,

In juli sloten de deuren van de school voor kinderen met een beperking. Tijd voor vakantie. En tijd om even terug te kijken op wat we in het eerste schooljaar gedaan hebben.

In november begonnen we met de eerste lessen. De leerlingen kwamen mondjesmaat binnen. Dat was best lastig want daardoor start je je les steeds weer opnieuw. Maar gelukkig zijn Gambiaanse kinderen zo geduldig dat ze het niet erg vinden om weer de eerste gebaren door te nemen.
We zijn gestart met de leraar Bakary Fatty. En in maart heb ik een onderwijsassistent aangenomen, David. David is zelf ook gehandicapt. Hij is verlamd en zit in een rolstoel. En is daarmee een goed voorbeeld voor onze kinderen. Hij laat zien dat je leven niet stopt als je gehandicapt bent.

Op 4 maart hadden we de officiële opening. Erg spannend allemaal. Compleet met wat hooggeplaatste personen en televisie.
Het gebouw is erg mooi geworden. Alles is betegeld en daardoor makkelijk schoon te houden. Mooi meubilair, echte schoolborden aan de muur, educatieve posters en schoolmateriaal.

Na maart hadden we de meeste kinderen op school. We hebben ze in vier groepen verdeeld. Een groep 4/5 jarige dove kinderen.
Een groep kinderen met een lichte verstandelijke beperking.
Een groep dove kinderen die al wat ouder zijn en erg makkelijk en snel leren.
Deze kinderen krijgen les op maandag tot en met donderdag.
De vierde groep zijn twee broers, die al snel niet mee konden komen met de groep. Die hadden zoveel aandacht nodig hadden dat we besloten om hun apart les te geven. Dat is op vrijdag.

Het is voor de leraar een hele opgave om zoveel verschillende niveaus binnen één klaslokaal te bedienen.
De ochtend begint voor alle kinderen gezamenlijk. Ze hebben een uur gebarentaal en leren dan vooral de gebaren voor alles dat je op een plaatje kunt zien. Of we nemen allemaal voorwerpen mee naar school. Zo hadden we voor de vakantie een les met allemaal verschillende fruitsoorten, die je in Gambia kunt krijgen. Of de gebaren voor schoolspullen, dieren, je familieleden, de kleuren enz.
Na dat uur gaat David verder met de jongsten. Hij oefent dan dat wat ze nog niet zo goed weten. De rest gaat verder met de gebaren voor de letters van het alfabet, de dagen van de week, de getallen van 1 tot en met 20.
Na de pauze gaan de jongsten spelen, kleuren, puzzelen. De andere twee groepen krijgen opdrachten in hun schrift of boek. Schrijven, rekenen, spellen of tekenen.

De twee broers leren ook gebaren. Ze kunnen groeten en bedanken in gebarentaal. Ze kennen wat gebaren voor dieren en de schoolspullen. Ze puzzelen veel en kleuren. En doen concentratiespelletjes. Bij deze twee jongens zie ik een enorm verschil. Kwamen ze de eerste weken op school en maakten alles stuk wat ze in hun handen hadden en renden ze steeds de klas uit, nu kunnen ze twee uur achter elkaar zitten en bezig zijn. In het dorp weten ze zich beter te gedragen en worden daardoor meer geaccepteerd. Ze voelen zich veilig binnen onze vier muren en zijn daardoor meer leerbaar.

Half september start het nieuwe schooljaar en we hebben weer plannen:
Elke leerling krijgt zijn eigen etui met zijn eigen spullen. Zodat ze ook leren om zorg te dragen voor hun eigen spullen.
Elke leerling krijgt een boekje met opdrachten op zijn/haar eigen niveau voor het eerste trimester.
Ouders worden uitgenodigd om 1 a 2 keer per week op school de les mee te doen en zo ook de gebarentaal te leren.
We gaan verder met het uitnodigen van de leerlingen van de nurseryschool om op donderdagochtend een uurtje bij ons in de les gebarentaal mee te leren.

Zelf ga ik naar Gambia om te helpen het nieuwe schooljaar te openen, om een lesplan voor het komende jaar te maken en de contacten met de ouders op te zetten. Ik heb er weer veel zin in en verheug me erop om de kinderen weer te zien.

Mirjam AbbesLaatste nieuws

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende van de Stichting Care Foundation The Gambia

Graag willen wij jullie wat foto's laten zien van het lesgeven aan onze kinderen op de school voor Kinderen met Beperking. Jullie kunnen zien dat er een redelijk groot leeftijdsverschil zit tussen de kinderen maar al deze kinderen zijn nooit naar school geweest. Het grootste deel van de kinderen is doof die leren de gebarentaal. Maar er zijn ook een aantal kinderen met geestelijke beperking en ook die kunnen nu dus naar school maar voor deze kinderen hebben wij een andere leerkracht nodig die getraind is om met deze kinderen te werken.
Mirjam en Bakary zetten zich in om al deze kinderen de kans te geven op een betere toekomst en zij leren om met elkaar te spelen en te communceren en elkaar te accepteren.
Wij hopen dat er meer sponsorouders zich willen aanmelden zodat er meer kinderen naar onze school kunnen komen en zo de kans krijgen om onderwijs te volgen.
Voor E 150 p.j of E 12,50 p.m.kunnen zij een heel jaar naar school.
Willen jullie deze kinderen ook een kans geven????
Meld je dan aan bij:

Mirjam Abbes
info-skkb@kpnmail.nl

Namens de kinderen heel hartelijk dank!!!!!!!!!
Ineke de Rijk
voorzitter
St. Care Foundation The Gambia

P.s. Ook meteen maar melden dat de officiele opneing van de School voor Kinderen met Beperking is op 11 Maart 2017.

Iedereen is uiteraard van harte welkom in Jiboro

Klik hier om naar de galerie te gaan.


Stand van zaken van de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro. De bouw van de School voor

Kinderen met Beperking in Jiboro gaat voorspoedig, de bouw gaat in fases, schoolgebouw is gebouwd, de dakplaten zijn nu geplaatst op het schoolgebouw, de ijzeren ramen en deuren staan klaar om in gebouwd te worden. Tegels voor de klaslokalen en veranda zijn gekocht. Echter is er op dit moment een groot waterprobleem, de pomp die op de solar werkt en het water naar de watertank moet pompen, heeft het begeven, dit betekend dat het laatste stuk van de school niet gepleisterd kan worden, ook voor het betegelen van de lokalen is water nodig. In Jiboro kan je helaas niet even de waterkraan opendraaien, er is geen waterleidingsysteem in het binnenland. Dit is dus een behoorlijke tegenvaller en het betekend vertraging met de afbouw. Wij hopen dat we snel het probleem kunnen gaan oplossen en weer verder kunnen gaan met de afbouw zodat de schilder aan de gang kan gaan. Daarna is de inrichting van de lokalen aan de beurt, leuk om dan te zien hoe het allemaal is geworden!!!!!

Mirjam Abbes die het sponsorproject voor de kinderen met beperking samen met Ineke gaat coördineren, is op dit moment in Gambia. Mirjam gaat samen met Bakary onze leerkracht die nu bijna klaar is met de cursus op de St. John’s School for Deaf en dan bevoegd is om de les te geven aan kinderen met gehoorproblemen, een survey maken in de dorpen rondom Jiboro. Zij gaan kijken hoeveel kinderen er zijn met de diverse beperkingen, zij gaan praten met de ouders van deze kinderen en vertellen dat er nu een school is in de buurt waar hun kinderen onderwijs kunnen krijgen. Wij hopen dat de ouders deze kans aangrijpen zodat ook deze kinderen de kans krijgen op onderwijs en daarmee een kans op een betere toekomst. Het is zo belangrijk dat deze kinderen naar school kunnen gaan en leren hoe zij zich kunnen aanpassen aan de wereld om hen heen.

Op de speciale website die wij hebben gemaakt voor de School voor Kinderen met Beperking kunnen jullie heel veel informatie vinden en wij hopen van harte dat er veel sponsorouders zich zullen gaan aanmelden.
Want de School voor Kinderen met een Beperking is altijd op zoek naar Sponsor Ouders.
Sponsor Ouders zorgen ervoor dat het kind, dat zij financieel ondersteunen, naar school kan gaan.
En niet alleen dat... Ook krijgt het kind een uniform, een maaltijd, wordt de school ervan onderhouden, de leraar betaald, worden de materialen bekostigd, wordt het terrein onderhouden en wordt het kind door een bus(je) opgehaald en na school weer terug gebracht naar huis. En dat alles voor het kleine bedrag van € 150,- / jaar. Dat is € 12,50 / maand.

Mochten jullie geïnteresseerd zijn om een Gambiaans kind met een Beperking een betere toekomst te geven, download dan het formulier, print het uit, vul het in en stuur het naar het in de brief aangegeven adres.
U kunt natuurlijk ook eerst nog verdere informatie aanvragen.
Dat kunnen jullie doen door op de link 'Contact' te klikken en daar jullie vraag/vragen te stellen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met op om antwoorden te geven op jullie vraag/vragen.
Als het niet mogelijk is om het sponsorbedrag in een keer te voldoen dan kan dat natuurlijk ook in gedeeltes gedaan worden, of zelfs maandelijks. Ook een éénmalige donatie is meer dan welkom.
Op de website onder Sponsor Ouders kunnen jullie het aanmeldingsformulier vinden.

Helpen jullie deze Kinderen met de kans op een betere Toekomst ??????????

http://schoolfordisabledchildren.weebly.com

Klik hier om naar de galerie te gaan.


Stand van zaken November/ December 2014 School voor Kinderen met Beperking in Jiboro (Gambia)

De omheining van de school is klaar en de poort is geplaatst.

In november 2014 is er hard gewerkt aan het schoonmaken van de grond waar de school komt te staan. Door het lange en vrij heftige regen seizoen konden we pas eind november het terrein schoonmaken. Planten met hele diepe en sterke wortels moesten helemaal worden uitgegraven wat een behoorlijk zwaar werk was als je deze wortels n.l. niet uitgraaft groeien ze echt door alles heen zo sterk is deze plant.
Met het schoonmaken kregen we gelukkig ook veel hulp van de leerlingen van de Jiboro School en ook van de diverse bewoners. Leon en Karel die 3 1/2 week in Jiboro waren waar ze HIV/AIDS voorlichting gaven aan de leerlingen van de Jiboro School, hebben heel hard mee geholpen. Om de boel een beetje op te jutten heeft ook Ineke een dag de handen uit de mouwen gestoken, wel mouwen die had ze niet aan, veel te warm!!!!
Na het schoonmaken van het terrein konden de maten van de school worden uitgezet en kon de fundering worden uitgegraven, met daarbij ook de maten van de klaslokalen.
Op 30 november is de eerste steenlegging voor de school geweest in aanwezigheid van diverse belangrijke mensen. Ineke en de Alkhalo van het dorp, Sheriffo Jatta hadden de eer om de eerste steen te leggen. Er zijn gebeden gezegd en speeches zijn gehouden en verder hebben die dag een aantal vrouwen heerlijk Gambiaans gekookt voor een groot gezelschap. Kortom het was een mooie feestelijke dag.
De school krijgt nu vier in plaats van de eerder gedachte drie lokalen. De lokalen zijn iets kleiner geworden maar daardoor kunnen er nu wel vier worden gebouwd en een kantoor en aparte opslagruimte. Het gebouw is 3 meter langer dan in de eerste planning geworden en de veranda is breed genoeg voor rolstoelen.

Het is dus de bedoeling dat ook kinderen met andere lichamelijke beperkingen dan alleen dove kinderen naar school kunnen om onderwijs te volgen, alle lokalen hebben dan ook gelijke maten omdat wij ( nog ) niet precies weten hoeveel kinderen met een gehoor probleem en hoeveel kinderen met andere beperkingen op de school komen.
De ramen worden zo geplaatst dat er een evt. scheidingswand in de lokalen kan komen,
De deuren worden nu allemaal zo breed dat er een rolstoel naar binnen kan, het worden twee openslaande deuren.
De bouwers zijn nu bezig met het versterken van de fundering, dit gebeurt door middel van concrete, een mengsel van cement en gravel. Als dit klaar is gaan ze met de bouw van de muren beginnen.
De ramen worden zo geplaatst dat er een evt. scheidingswand in de lokalen kan komen,
De deuren worden nu allemaal zo breed dat er een rolstoel naar binnen kan, het worden twee openslaande deuren.

De bouwer is nu ook bezig met het toiletgebouw, er komen 3 toiletten waarvan 1 breder zal zijn zodat daar een rolstoel makkelijke naar binnen kan komen. Tevens komt er een opslagruimte voor tuingereedschap.
De septic tank voor de toiletten is helemaal klaar en daar kunnen dan ook straks de afvoeren op worden aangesloten.

Kortom er is en er wordt hard gewerkt!!!!

Klik hier om naar de galerie te gaan.


De School voor Kinderen met een Beperking is een nieuwe school in Jiboro, The Gambia, voor Speciaal Onderwijs

In de omgeving van Jiboro zijn veel kleine dorpjes waar kinderen wonen die totaal geen onderwijs krijgen vanwege hun beperking.
Omdat de stichting CFTG graag wilde weten hoeveel kinderen er in de omgeving van Jiboro gehandicapt zijn en met welke handicap, heeft zij een onderzoek gedaan in 7 dorpen.
De uitslag was dat 18 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 15 jaar doof zijn, waarvan in één familie zelfs 4 kinderen, 10 kinderen zijn gehandicapt en 4 kinderen zijn blind.
Maar de regio rondom Jiboro is groter dan alleen deze dorpen en ook daar wonen zeer waarschijnlijk nog meer kinderen met een beperking. Jiboro is 1 ½ km verwijderd van de grens met Senegal en ook daar wonen kinderen met een beperking. Al deze kinderen hebben nauwelijks de kans om naar school te gaan. En als er al scholen zijn liggen die ligt ver van het dorpen verwijderd, het brengt hoge kosten met zich meebrengt voor o.a. transport en daarbij is er nauwelijks transport. Ook om de kinderen bij familie onder te brengen is vaak een heel groot probleem.
Om ook deze kinderen een kans te geven op een betere toekomst heeft de Stichting Care Foundation The Gambia een aanvraag ingediend voor de realisatie van een de School voor Kinderen met een Beperking bij SOS Meerlo- Wanssum.
Het project School voor Kinderen met een Beperking is met zeer groot enthousiasme en bevlogenheid aangedragen door de familie Goumans-Coenders uit Meerlo.

PRAKTISCH EN KLEINSCHALIG (informatie over SOS Meerlo- Wanssum)

SOS Meerlo-Wanssum is een vrijwilligersorganisatie die in 1993 is opgericht in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. Hulp aan de Derde Wereld, millenniumdoelen, mondiaal bewustzijn, SOS Meerlo-Wanssum geeft er praktisch vorm aan met als doel om dichtbij huis mensen bewust te maken van de uitdagingen rond ontwikkelingssamenwerking. Elke drie jaar adopteert SOS Meerlo-Wanssum een concreet project om dit goede doel kracht bij te zetten. Het project heeft altijd een binding met inwoners van de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum: Meerlo, Wanssum, Blitterswijck, Tienray, Swolgen en Geijsteren.
De komende drie jaren worden in de zes kerkdorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum allerlei acties gehouden op scholen en bij verenigingen om het project in Jiboro onder de aandacht te brengen.
Het zijn veel afwisselende activiteiten en vele daarvan zijn geïnitieerd door Anita Goumans. Deze
familie steunt hun project met hart en ziel en dat is terug te zien aan de mooie resultaten.
Tegelijk doet SOS veel aan bewustwordingsactiviteiten op scholen en bij verenigingen in onze eigen gemeenschap. Ook worden activiteiten opgezet en ondersteunt om mensen hier in beweging te krijgen voor de medemens die het niet zo getroffen hebben als wij. De organisatie telt ruim dertig vrijwilligers.
Sos Meerloo-Wansum heeft ook een eigen website. Hier kunt u de vorderingen ook bij houden.

www.sos-meerlowanssum.nl

Van een deel deze activiteiten zijn ook foto’s te bewonderen. Ga naar onze Facebook pagina en bovenstaande punten gaan nog meer leven.
www.facebook.com/SOSMeerloWanssum

Verder is ons bestuurslid Julienne van Well dit voorjaar ook naar Gambia geweest en heeft onder andere ons project bezocht.
Zij was zeer onder de indruk van het project in Jiboro. Het zag er allemaal goed verzorgd uit en was ingericht volgens bijna Nederlandse maatstaven. Alles werd ook keurig onderhouden.

Wilde Ganzen heeft op 26 april een uitzending over ons project gedaan. Ook staat het project op de site van Wilde Ganzen. Op deze manier proberen zij om hun donateurs te boeien en te binden. Met het geld dat zij onder andere zo inzamelen vullen ze onze projectopbrengsten aan.
Na overleg met Wilde Ganzen en Care Foundation The Gambia is de doelstelling van de school verbreed. Het is de bedoeling dat de school een school wordt voor kinderen met een beperking, waarbij bij de opleiding doorloopt tot het aanleren van vaardigheden waarmee de kinderen zelf inkomsten kunnen verwerven. Wij steunen naast de bouw van de school het mogelijk maken dat dove kinderen worden opgeleid. Voor kinderen met een andere beperking loopt via Care Foundation.

The Gambia een apart traject waarover meer is te lezen op een speciale site www.schoolfordisabledchildren.weebly.com.
De plannen zijn om eerst te starten met een 1 of 2 klassen dove kinderen in 2016. Zodra dat onder controle is worden de klassen uitgebreid en worden er ook kinderen aangenomen met andere beperkingen. Het is de bedoeling dat de school een school wordt voor kinderen met een beperking, waarbij bij de opleiding doorloopt tot het aanleren van vaardigheden waarmee de kinderen zelf inkomsten kunnen verwerven.

Vorderingen bouw.

Het terrein waar de school komt is vorig jaar vrijgemaakt. Vorig najaar is gestart met het maken van de stenen om de omheining mee te bouwen. Deze worden alle met de hand gemaakt. Eind februari van dit jaar was de omheining bijna klaar. Voordat de muur werd gesloten was een opening vrijgehouden omdat er veel ladingen zand naar binnen werden gebracht die nodig waren om de stenen te maken voor de bouw van de toiletten. De voorbereidingen voor de sanitaire voorzieningen zijn in mei getroffen. De septic tank is van binnen geheel met stenen bekleed en bovenop gesloten met een gat om de tank te kunnen legen. In de komende tijd zal ook begonnen worden met het maken van de stenen voor de school. Dit project biedt dus ook werkgelegenheid in het dorp. De school wordt zo ook echt van de gemeenschap.
Naast het voorbereiden van de bouw van de school is de opleiding van één van de beoogde leerkrachten gestart.
Verder is een vrijwilliger van Care Foundation The Gambia, de Nederlandse lerares Mirjam Abbes, regelmatig in Jiboro om onze onderwijsmethoden over te dragen. Zij en bestuurslid van SOS Meerlo- Wanssum Julienne (van Well) zijn tijdens het bezoek van Julienne aan het project ook samen opgetrokken. Aangezien Julienne ook als leerkracht werkzaam is hadden ze genoeg te delen.
http://schoolfordisabledchildren.weebly.com