Alle steun is welkom!

Maak uw donatie over op:

ABN/AMRO IBAN NL95ABNA0552412686
t.n.v. St. Care Foundation The Gambia te Haarlem.Doneren en de belastingdienst

De stichting is door de Belastingdienst per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaal nummer 8101.05.925.
De beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001.
Hierdoor zijn schenkingen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Aftrekbare giften
Uw schenking aan onze stichting kan fiscaal voordeel voor u opleveren. Schenkingen aan stichting Care Foundation The Gambia zijn fiscaal aftrekbaar wanneer het totaal van de giften in een kalenderjaar ligt tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten (met een minimum van € 60,00). Mocht u daaraan niet toekomen dan kunt u ook besluiten om uw giften eens in de twee jaar te doen. Bedrijven en andere lichamen die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen kunnen giften aan de stichting aftrekken voor zover zij tezamen met andere giften € 226,89 te boven gaan. De aftrek bedraagt ten hoogste 6% van de winst. Belangrijke telefoonnummers: belastingtelefoon: 0800-0543 (gratis), notaristelefoon: 0900-3469393 (09.00-14.00 uur, (circa 22 eurocent/p.m.).

Legaat of erfstelling
Ook door nalatenschap gedenken steeds meer mensen het werk van onze stichting. In hun testament stellen zij (een deel van) hun bezit ter beschikking door middel van een legaat of benoemen zij de stichting bij wijze van erfstelling tot (mede) erfgenaam. De stichting is een 'algemeen nut beogende instelling' en kent volgens de Successiewet een laag belastingtarief. Uw of onze notaris is graag bereid u nader te informeren.

Heemstaete Notariaat
Leidsevaartweg 99
2100 AA Heemstede
Tel.: 020 5281752
E-mail: notariaat@heemstaete.knb.nl

Alle steun is welkom!

Maak uw donatie over op:

ABN/AMRO IBAN NL95ABNA0552412686
t.n.v. St. Care Foundation The Gambia te Haarlem.