School voor kinderen met een beperking

Hoe het begon

In januari 2013 nam Anita Goumans contact op met de toenmalige voorzitter van onze stichting Care Foundation The Gambia (CFTG), Ineke de Rijk. Zij wilde weten of er een project was dat zij kon indienen bij SOS Meerlo- Wanssum. Op het wensenlijstje van de stichting CFTG stond al heel lang het realiseren van een school voor kinderen met een beperking  in Jiboro. Anita Goumans heeft samen met haar zoon Frans de presentatie gehouden en de vrijwilligers van SOS-Meerlo Wanssum hebben uit 3 projecten voor het project “School voor kinderen met een beperking in Jiboro” gekozen. De daarna komende drie jaar gaat de SOS- Meerlo Wanssum zich inzetten om in Jiboro de school te realiseren en in te richten, alsmede de opleiding voor de speciale leerkrachten te financieren. Wat een geweldig nieuws!

SOS Meerlo-Wanssum

SOS Meerlo-Wanssum is een vrijwilligersorganisatie die in 1993 is opgericht in de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum. Hulp aan de Derde Wereld, millenniumdoelen, mondiaal bewustzijn, SOS Meerlo-Wanssum geeft er praktisch vorm aan met als doel om dichtbij huis mensen bewust te maken van de uitdagingen rond ontwikkelingssamenwerking. Elke drie jaar adopteert SOS Meerlo-Wanssum een concreet project om dit goede doel kracht bij te zetten. Het project heeft altijd een binding met inwoners van de dorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum: Meerlo, Wanssum, Blitterswijck, Tienray, Swolgen en Geijsteren.
De drie jaren daarna werden in de zes kerkdorpen van de voormalige gemeente Meerlo-Wanssum allerlei acties gehouden op scholen en bij verenigingen om het project school voor kinderen met een beperking in Jiboro onder de aandacht te brengen.
Tegelijk doet SOS veel aan bewustwordingsactiviteiten op scholen en bij verenigingen in hun eigen gemeenschap. Ook worden activiteiten opgezet en ondersteund om mensen in beweging te krijgen voor de medemens die het niet zo getroffen hebben als wij. De organisatie telt ruim dertig vrijwilligers.

Familie Goumans-Coenders

Het schoolproject is met groot enthousiasme en bevlogenheid aangedragen door de familie Goumans-Coenders uit Meerlo. De onderstaande foto’s zijn genomen tijdens de officiële opening van de school in maart 2017.

%d bloggers liken dit: