2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Verhalen

Afscheid Ineke de Rijk

Op 22 juni 2019 hebben wij officieel afscheid van Ineke de Rijk.
Zij is oprichter geweest van de Care Foundation The Gambia.

Beste sponsoren, donateurs en belangstellenden van de St. Care Foundation The Gambia,
Bijgaand de laatste nieuwsbrief met betrekking tot de School voor Kinderen met Beperking van juli 2018

Zo dankbaar wat er in de afgelopen 1 1/2 jaar is gebeurd en dat het ZO GOED GAAT!!!!!!
Dat onze droom om iets voor deze kinderen te doen wordt waargemaakt en dat ook mede door sponsoren en donateurs.
Ik hoop namens de kinderen dat jullie ons blijven ondersteunen. En dat wij een spaarpotje kunnen maken voor extra uitgaven,. Om de kinderen iedere dag een ontbijt te kunnen geven, om in de de transportkosten te kunnen gaan voorzien, om het jaarlijkse schoolreisje te blijven doen.
En als jullie misschien een laptop hebben die je niet gebruikt dan kunnen onze kinderen die heel erg goed gebruiken.
Geef jullie nog even het bankrekeningnummer en hoop dat jullie een donatie willen doen!
Namens de kinderen alvast heel hartelijk dank!!!!!!

Vriendelijke groeten,

Ineke de Rijk

voorzitter

Rekening nummer: NL69 INGB 0002322898 tnv. St. Care Foundation The Gambia . ovv "sskb Jiboro"
En mochten jullie dus een laptop voor ons hebben neem dan even contact met mij op.Jaarverslag 2019

Het Health Center

We hebben een goed jaar gedraaid. Hoogtepunt was het benefiet diner in juni, waarbij we ongeveer 5000 euro hebben opgehaald. Dit geld was bedoeld voor een grotere renovatie van het Health Center. Ondertussen is het dak grotendeels vervangen. We gaan ervan uit dat het dak klaar zal zijn voor het volgende regenseizoen. De gate is gerepareerd zodat die weer goed gesloten kan worden. Het restant staat nog op de rekening zodat we als het dak klaar is weer verder kunnen. Daarna zijn de rest van de toiletten aan de beurt en willen we de binnenkant van het health center schilderen zodat het er weer fris uitziet.

We zijn weer in staat geweest om het hele jaar de salarissen van het personeel te betalen. We hebben nog steeds een aantal vaste sponsoren en er komen eenmalige giften binnen. Het HC draait tegenwoordig zo dat het zelf voor een gedeelte van bijdragen.

Het kindersponsorproject:

Veel van de kinderen, die de Jiboroschool bezochten hebben afgelopen jaar hun opleiding afgerond. Een aantal sponsorouders zijn overgestapt op een nieuw kind zodat dit nu de school kan bezoeken. Graag willen we nog meer sponsorouders vinden die aan het project willen deelnemen.

School for disabled children:

Op de school for disabled children hebben we drie nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Voor twee van de leerlingen hebben we een sponsor gevonden, voor de derde leerling hopen we spoedig iemand te vinden die 150 euro per jaar wil betalen. De leerlingen zijn in drie groepen verdeeld.

De eerste groep zijn de jongste 6 leerlingen die momenteel zo een 200 gebaren kennen en nu vooral leren rekenen. We wachten nu op de container vanuit Nederland waarin speel en lesmaterialen zitten. Voornamelijk opgehaald door de Paradijsvogel, een school in Vogelenzang. Vooral het samen leren spelen vinden we belangrijk voor deze groep.

De tweede groep leerlingen zijn vanaf 12 jaar. Zij leren nu rekenen en spellen. Ze kunnen hun eerste woorden schrijven. Op de woensdagen leren zij een skill: de jongens houtbewerking en het enige meisje in deze groep leert naaien. Ook helpen de jongens mee om binnen de klaslokalen dingen te repareren. Dus wel zo praktisch.

De derde groep zijn de twee broers die een verstandelijke beperking hebben en als enigen op die dag naar school komen. Ze leren Engelse woorden en we doen veel spelletjes met ze zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Afgelopen maanden hebben we een start gemaakt met de tuin: er is een hele mooie betegelde bantaba gekomen, waardoor de kinderen buiten kunnen eten en spelen. De sinasappelbomen en bananenbomen zijn geplant.

De salarissen van de leraren, het vervoer, onderhoud gebouw en schoonmaak, schoolmaterialen, uniformen worden betaald door de sponsoren. Het skillcenter, het ontbijt, en het jaarlijkse uitje van de kinderen wordt door extra sponsoring bekostigd.

In september hebben we met de kinderen deelgenomen aan een project met dove kinderen van alle andere dovenscholen. Twee nachten slapen in een hotel aan de kust. En het volgen van workshops o.a. over kinderrechten, misbruik en andere maatschappelijke zaken. En wat ook belangrijk is: de ontmoeting met andere dove kinderen uit het land.

Doelen voor 2020:

Het realiseren van de rest van de renovatie van het Health Center: toiletten, schilderwerk en keukenblok.
Het vinden van een nieuwe sponsor voor de school for disabled children.
Het vinden van nieuwe sponsoren voor het kindersponsorproject.
Het vinden van vaste sponsoren om de salarissen te kunnen bekostigen van het Health Center.
Speeltoestellen voor de schooltuin laten maken door de leerlingen die woensdags in het skillcenter werken.
Groente verbouwen op de school.
Het verstevigen van de contacten tussen de verschillende dovenscholen.
Het organiseren van een feest voor jongeren in Nederland met als doel geld op te halen voor de stichting.

Nieuwsbrief oktober 2019

Beste sponsoren.

Het nieuwe schooljaar is goed begonnen. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik niet meer altijd nodig ben op school. En dat is een goed gevoel. We zijn na drie jaar tot een systeem gekomen waar we ons allemaal in kunnen vinden. Het is werkbaar voor de leraren. En het voldoet aan het beeld dat ik voor ogen had toen we drie jaar geleden begonnen. Het meest trots ben ik erop dat het de leraren gelukt is om alle kinderen aan het werk te houden ondanks de verschillen in leeftijd en leervermogen. En dat zou nooit gelukt zijn zonder al het materiaal dat we gekregen hebben. In de afgelopen periode was ik in Gambia en heb ik voor alle kinderen werkbladen gekopieerd. Dat maakt het lesgeven zoveel gemakkelijker. En ik besef dan ook dat ook de andere vier dovenscholen recht moeten hebben op al dit materiaal. De opmerking van een leraar van een andere school: “ja, maar jij bezit zoveel materiaal, dan is het lesgeven makkelijker” was terecht.

We zijn in september weer met 5 scholen op kamp geweest. Dankzij een donatie van de Paradijsvogel in Vogelenzang was het vervoer weer uitstekend geregeld en kon ik heel wat materiaal voor die dagen kopiëren. De kinderen hebben gezwommen, geknutseld, naar lezingen geluisterd en vooral: elkaar weer ontmoet. En voor mij persoonlijk: Vorig jaar tijdens het eerste kamp heb ik geopperd dat de leraren van de 5 verschillende scholen meer zouden moeten samenwerken. En dat is heel serieus opgepakt. We proberen nu alle neuzen naar één kant te krijgen.

Ik heb mijn eerste workshop over onderwijs gegeven aan 17 leraren dovenonderwijs. Vragen die centraal stonden: wat verwachten we van onze leerlingen? Hoe maken we ze tot zelfbewuste volwassenen, die in staat zijn goede keuzes te maken? Minder klassikaal onderwijs, meer in groepen werken. Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen prestaties, bv door presentaties voor de klas te geven. Alle leraren zitten nu in een appgroep. En elke keer als ze iets nieuws geprobeerd hebben plaatsen ze hun ervaringen in die groep, zodat anderen ervan kunnen leren.

Er is nog elke ochtend ontbijt. Het skillcenter loopt goed. In de komende week gaan de jongens een bed in elkaar zetten. Fatu is op de woensdagen gestart om te leren naaien. En door een nieuwe sponsor hebben we een nieuwe leerling erbij gekregen.

De bantaba voor de school is bijna af. Nu kunnen leerlingen buiten op een overdekte plek ontbijten, spelen en leren. Dus nu kunnen we starten met de aanleg van de tuin. In november zal er een hele rij sinasappelbomen geplant worden. Daarna bananen en groente.

Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage afgelopen jaar.

Groeten, Mirjam Abbes

Nieuwsbrief februari 2019

Beste vrienden en sponsoren,

Terugblikkend op mijn verblijf in Gambia kan ik weer de balans opmaken. Wat hebben we bereikt, wat hebben we nog niet bereikt en wat zijn de volgende stappen?
De grootste mijlpijl die we bereikt hebben is de komst van de laptops op de school voor dove en zwakbegaafde kinderen. Wat een pluspunt is dat. Ik kijk tevreden naar 7 kinderen op een rijtje, die allemaal individueel op eigen tempo de programma’s kunnen afwerken die ik gemaakt heb in de afgelopen maanden. Niets ruzie, niet trekken aan elkaar, niet eindeloos moeten wachten tot je aan de beurt bent. Maar een uur lang werken en opgaan in je eigen ding. De eerste dag was een echt feestje. Jammer, dat de laptops niet mee in de tas naar huis mochten. Dus we moesten even druk gebaren, dat de laptops van school zijn. Bij deze wil ik de Driessen Groep hartelijk bedanken voor het doneren van deze laptops.
De meeste leerlingen kennen nu zo een 150 gebaren. In de afgelopen weken zijn we begonnen met de werkwoorden. Dat is een stuk lastiger. Woorden als koe, banaan en auto zijn makkelijker aan te leren dan werken, stelen en praten. En ook worden als boos, verdrietig en blij zijn lastig. Door middel van toneelstukjes hebben we deze woorden aangeleerd. En daarbij werd heel wat afgelachen.
Elke ochtend starten de kinderen voor schooltijd met het ontbijt. En het werken op het skillcenter voor de oudste jongens loopt goed. Ze hebben ondertussen veel geleerd en gaan met plezier aan het werk. De eerste ontwerpen van bankjes zijn gemaakt.
Ook deze keer zijn drie leerlingen van mijn school in Nederland mij komen opzoeken en hebben de hele week meegeholpen op school. Ook dat was weer heel bijzonder. In de eerste plaats voor de dove leerlingen die extra aandacht krijgen en geholpen worden in een één op één situatie. Maar ook zeker voor deze leerlingen zelf. Ik merk dat hun kijk op dingen toch breder wordt: wat hebben wij het toch goed in Nederland en waarom waarderen we niet elke keer dat we het zo goed hebben? Het is heel fijn om zulke gesprekken met leerlingen te hebben, iets waar je in Nederland in het onderwijs niet elke keer aan toe komt.
Deze keer zijn er veel bezoekers langsgekomen in Jiboro. Het is goed om mensen te kunnen laten zien wat er met hun geld gebeurt en hoever we gevorderd zijn. Ook vanaf Gambia zelf komen mensen het project bezoeken om te kijken of ze zelf ook zoiets kunnen opzetten. Vooral voor zwakbegaafde kinderen is er nog niet veel op dit gebied. Dus de eerste connecties zijn gemaakt en ik hoop dat ik hiermee ook andere stichtingen kan verder helpen.
Tot slot hebben we een goede vergadering op het Health Center gehad. We hebben plannen gemaakt voor een totale renovatie. Na 20 jaar is er veel aan vervanging toe. We hebben foto’s gemaakt van alles wat moet gebeuren. Op 22 juni hebben we in Nederland een benefiet waarbij we proberen om genoeg geld op te halen zodat we alles in één keer kunnen renoveren. Het belangrijkste dat moet gebeuren is een heel nieuw dak, zodat we het volgende regenseizoen droog kunnen doorkomen. Over dit benefiet zal over een tijdje meer informatie komen.
We hebben in elk geval wel al door een gift van de kerken in Emmeloord alle waterleidingen kunnen vervangen en de watertank kunnen repareren.
Dit keer heb ik ook tijd gehad om de kinderen van de Jiboroschool te bezoeken die in ons sponsorproject zitten. Ik heb ze gesproken en op de foto gezet zodat de sponsorouders in Nederland zien hoe het met hun sponsorkind gaat.
De volgende stappen zijn: de bouw van de Bantaba (overdekte speelplaats), de aanleg van de schooltuin en het aansluiten van de elektra op de school voor dove en zwakbegaafde kinderen. En de komende tijd zal in het teken staan van de benefiet voor de renovatie van het Health Center.
Nogmaals iedereen bedankt, die zich op de één of andere manier inzet voor de Stichting.

Hartelijke groeten, Mirjam Abbes