2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Verhalen

Jaarverslag 2017

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

Hierbij het jaarverslag 2017.

De Stichting CFTG wil u graag op de hoogte houden van wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2018.

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor alle mensen in Gambia. De verkiezingen die in december 2016 waren gehouden, verliepen zoals bij u waarschijnlijk bekend , behoorlijk turbulent. Veel inwoners van Gambia vertrokken naar de rurale gebieden of reisde af naar Senegal.
Toeristen vermeden Gambia en dat betekende dat het gehele land minder inkomsten had. Het toeristen hoogseizoen is van oktober tot eind april. Een periode waarin veel werk is en men een inkomen verkrijgt.
Heel veel mensen hadden dan ook geen werk en daardoor ook geen inkomen. In Gambia bestaat geen werkeloosheidsuitkering. Dat betekent dat heel veel mensen geen inkomen hadden tot het nieuwe toeristenseizoen in oktober weer begon. Men moet het tot die tijd proberen uit te zingen wat heel moeilijk zal zijn. Geen inkomen, nauwelijks eten, geen geld voor gezondheidszorg en geen geld om voor de kinderen het schoolgeld te betalen.

De erfenis die de nieuwe president kreeg was een land wat op de rand van faillissement lag. Maar nu de rust is weergekeerd werkt de nieuwe president hard om het vertrouwen en internationale financiële steun te verkrijgen.
Er is persvrijheid en er is democratie wat voor de bewoners van Gambia nieuw is na zoveel jaar dit niet te hebben gehad en men moet ook daar mee leren om te gaan.
Heel langzaam klimt Gambia weer naar boven. Toeristen zijn dit jaar weer teruggekomen en dat zorgt voor werkgelegenheid. Veel moet er nog worden gedaan en gereorganiseerd vooral op het gebied van de infrastructuur, water- en energie voorzieningen, zonder deze voorzieningen is het moeilijk om de economie van het land weer op te bouwen.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro
Na ruim 3 jaar bouwen, schilderen en inrichten werd in maart de School voor Kinderen met Beperking officieel geopend !
De hele fam. Goumans die zich al die jaren samen met de St. SOS- Meerlo Wansum hadden ingezet om de financiën bij elkaar te krijgen, waren naar Gambia gekomen voor de opening. Ook waren diverse afgevaardigde van het Ministerie van Onderwijs en Gezondheidszorg en de Minister van Landbouw aanwezig.
De video die was gemaakt door de Gambiaanse Tv werd uitgezonden op het Gambiaanse nieuws.
Een dag waar wij allen trots op kunnen zijn!
We zijn gestart met de leraar Bakary Fatty en er is een onderwijsassistent aangenomen, David. David is zelf ook gehandicapt. Hij is verlamd en zit in een rolstoel. En is daarmee een goed voorbeeld voor onze kinderen. Hij laat zien dat je leven niet stopt als je gehandicapt bent.

Naast de dove kinderen zijn er ook een aantal kinderen/ jongeren met geestelijke beperking voor deze kinderen is een speciale leerkracht nodig. Er is geprobeerd of zij samen met de dove kinderen les kunnen krijgen maar dat lukt niet omdat het dan erg onrustig is. Het lesgeven aan kinderen met beperkingen is anders dan lesgeven aan kinderen zonder beperkingen. Een leerkracht kan hooguit aan 13 kinderen lesgeven omdat zij alle veel begeleiding nodig hebben. Er zijn nu 15 kinderen verdeeld in groepen. We hebben ze in vier groepen verdeeld.
Een groep 4/5 jarige dove kinderen. Een groep kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Een groep dove kinderen die al wat ouder zijn en erg makkelijk en snel leren. Deze kinderen krijgen les op maandag tot en met donderdag. De vierde groep zijn twee broers, die al snel niet mee konden komen met de groep. Die hadden zoveel aandacht nodig hadden dat we besloten om hun apart les te geven. Dat is op vrijdag.
Het is voor de leraar een hele opgave om zoveel verschillende niveaus binnen één klaslokaal te bedienen.
Ouders worden uitgenodigd om 1 a 2 keer per week op school de les mee te doen en zo ook de gebarentaal te leren.
We gaan verder met het uitnodigen van de leerlingen van de nurseryschool om op donderdagochtend een uurtje bij ons in de les gebarentaal mee te leren.
Dankbaar dat Mirjam Abbes een aantal keren per jaar voor langere tijd naar Jiboro gaat om Bakkary onze leerkracht en David de klasseassisent te begeleiden bij het opzetten en runnen van de school.
Mirjam is de coordinator van het kindersponsorproject wat zij samen met Ineke de Rijk doet. Want voor de leerlingen zijn er sponsoren nodig zodat alle kinderen/ jongeren die zich hebben aangemeld voor de school de kans krijgen om onderwijs te volgen.
De leeftijden zijn heel verschillend , tussen 4 en 24 jaar, al deze leerlingen zijn nooit naar school geweest en de St. CFTG wil graag iedereen de kans geven op onderwijs en zo de kans op een beter toekomst.
Het afgelopen jaar zijn er weer enorme stappen gezet. Door al het speelgoed dat door de Paradijsvogel in Vogelenzang was opgehaald konden we een echt speellokaal inrichten. En de jongste kinderen mogen nu na de pauze in dit lokaal spelen. Wat een feest. Kinderen zijn in Gambia helemaal niet gewend om met speelgoed te spelen. Dus delen en kiezen is al heel erg moeilijk.
Het niveau waarop er nu les wordt gegeven is kleuterschool , dit omdat al deze kinderen nooit naar school zijn geweest en zij eerst de eerste stappen moeten leren van gebaren taal, samen spelen, elkaar accepteren en zoveel andere dingen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.
Er is overleg met het Ministerie van Onderwijs of er een leerkraact door hun beschikbaar kan worden gesteld zodat wij kunnen gaan beginnen met lagere school opleiding , wat in Gambia Lower Basic School heet.
Trots en blij zijn we dat dat wij ook deze kinderen een kans kunnen geven om naar school te gaan

Narang Health Care Centre Jiboro
Ook het Narang Health centrum heeft te maken met de problemen van de energie voorziening. Onze batterijen die werken op het solar systeem hebben na 10 jaar werkzaam te zijn geweest, het begeven, wij konden altijd nog een beetje terug vallen op de lokale elektrische voorzieningen maar aangezien die nu dus niet werken zit het health centrum zonder elektriciteit. Zonder elektra is het niet safe, medicijnen kunnen niet gekoeld worden en als er ’s nacht bevallingen zijn is dat zeker ook niet veilig.
De drukste tijd in het health centrum is de malaria tijd in de maanden september, oktober, november, dit is na het echte regenseizoen, het regenwater blijft dan n.l. stil staan en daar leggen de muggen hun eitjes in.
De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen.
In november 2016 hadden wij voor 4 weken een vrijwilliger uit België Lieke Verrijt.
Lieke is verpleegkundige en zij heeft haar hart verloren aan The Gambia , ons health centrum en de mensen in Jiboro. Het afgelopen jaar heeft Lieke divers ziekenhuismateriaal verzameld wat is verstuurd naar Jiboro. En Lieke heeft zo haar hart verloren aan Gambia dat zij heeft besloten om permanent in Gambia te gaan wonen en heeft haar baan in België opgezegd.
Lieke is per 1 januari 2018 begonnen met werken op het Narang Health Center als verpleegkundige en als manager.
Het bestuur van de St. CFTG is blij met deze nieuwe medewerker waarvan wij zeker weten dat het een grote aanvulling is op onze staf.

Kinderadoptieproject
Helaas zijn ook dit jaar weer een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Een aantal kinderen heeft de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs.
Een aantal ouders waarvan het sponsorkind niet meer op school zit, sponsoren nu een kind van de School voor Kinderen met Beperking, de St. CFTG is erg blij dat zij nu deze kinderen willen sponsoren.

Vrouwentuinproject
Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Mama Jiboro Skill Center.
Onze kleermaker en leerkracht Sanne heeft heel materiaal gekregen wat ook door Lieke was verzameld . Sanne is nu druk bezig met de leerlingen om hier van alles en nog wat van te maken wat wordt verkocht zodat er nieuwe materialen kunnen worden gekocht en waarvan ook de salarissen voor Sanne en zijn assistente van worden betaald. Ook maken zij ieder jaar schooluniformen. En met Tobaski en Ramadan laten veel inwoners van Jiboro hun mooie kleurige feestkleding maken.

Bestuur St. Care Foundation The Gambia
Per november is Mirjam Abbes als nieuw bestuurslid ingeschreven bij de K.v.K .

Vooruitzicht 2018
● Vernieuwen van de batterijen van het solar systeem
● Meer sponsorouders ook voor de leerlingen van de School voor Kinderen met Beperking.
● Realisatie van woonruimtes voor onderwijzers en tevens ook logeerplaatsen voor vrijwilligers.
● Meer Vrienden voor de Club van Vrienden zodat de St. CFTG haar projecten kan continueren.

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op
www.carefoundationthegambia.nl.
http://schoolfordisabledchildren.weebly.com
http://www.facebook.com/Stichting.CFTG

Wij willen iedereen die ons op zoveel manieren hebben ondersteund heel hartelijk danken zonder deze hulp kon de St. CFTG niet al deze projecten opzetten. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP. Hulp die niet is gebaseerd op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van moeder Theresa:

“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”
Samen met jullie hielpen wij er niet eentje maar vele en wij hopen er nog vele samen met jullie te mogen helpen.


Namens het bestuur

Ineke de Rijk, voorzitter

Tv uitzending Lifestyle Experience

Haarlem, 10 december 2017

Beste familie, vrienden , sponsoren , donateurs en belangstellenden,

Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje van Lifestyle Experience dit is een programma van RTL 4/ RTL 5. Zij vroegen of ik een interview wilde om iets te vertellen in hun uitzending over de Stichting Care Foundation The Gambia en de projecten die er zijn opgezet.
En ja natuurlijk wilde ik dat. Er zijn zoveel stichtingen in Nederland die op zoveel gebied en in zoveel landen bezig zijn en het is dan ook een grote eer dat de Stichting Care Foundation The Gambia is uitgekozen.
Trots en dankbaar en ook een kroon op het werk van de stichting en van iedereen die ons al die jaren op zoveel manieren hebben ondersteund.
Het interview is kort maar laat wel zien wat de stichting doet en heeft gedaan.
En wij hopen dat de stichting meer naamsbekendheid krijgt en daarmee meer sponsoren en donateurs, want hiermee kunnen wij de continuïteit van de opgezette projecten waarborgen.
Want het is niet alleen een school of health centrum bouwen maar er werken ook mensen, er moeten medicijnen worden gekocht en de gebouwen moeten worden onderhouden en de kinderen moeten ook daadwerkelijk naar school gaan en voor dit alles heeft de stichting CFTG ondersteuning nodig.

De uitzendingen zijn op:

Zondag 17 december RTL 4 LifeStyle Experience 14,20 - 15,20
Zaterdag 23 december RTL 5 LifeStyle Experience 15,10 - 16,10
Zondag 24 december RTL 4 LifeStyle Experience 14,20 – 15,20
Zaterdag 30 december RTL 5 LifeStyle Experience 15,10 - 16,10

Mochten jullie niet in de gelegenheid zijn om op deze data ’s te kijken dan is er altijd nog,
Uitzending Gemist.

Of volg deze link om de uitzending te bekijken.


Wij hopen dat jullie kijken en wensen jullie veel kijkplezier!Wij hopen.....

En hopen dat jullie ons blijven ondersteunen!!!!!

Bank nr: ABNAMRO NL95ABNA 0552412686 t.n.v. Stichting Care Foundation The Gambia


Nieuwsbrief november 2017

Beste vrienden en sponsoren,

Ik ben nu een paar weken weer terug uit Gambia. Maar wil jullie toch graag even laten weten hoe het gegaan is.
Het schooljaar is gestart in september. Het duurde even voordat we echt aan de slag konden want door het regenseizoen was de tuin een groot oerwoud geworden. En op de dag dat we dan echt zouden starten regende het zo erg dat het hele leven in Gambia plat lag. Geen vervoer, geen mensen die aan het werk gingen, enorm veel water op de weg. Dus dat was nog een noodgedwongen vrije dag voor mij.
Het was erg leuk om de kinderen op hun eerste dag weer te zien. Ze waren blij met de etuis, die ik voor ze had meegenomen. Elk etui gevuld met materiaal en voorzien van eigen naam.
We hebben weer enorme stappen gezet. Door al het speelgoed dat door de Paradijsvogel in Vogelenzang was opgehaald konden we een echt speellokaal inrichten. En de jongste kinderen mogen nu na de pauze in dit lokaal spelen. Wat een feest. Kinderen zijn in Gambia helemaal niet gewend om met speelgoed te spelen. Dus delen en kiezen is al heel erg moeilijk. De meisjes adopteerden meteen ieder een pop en een wagentje. En dan zie je ook bij Gambiaanse meisjes het moederinstinct meteen opkomen. Met dat verschil dat de poppen meteen op de rug gebonden werden. Als school begint om 9 uur staan de jongste kinderen al voor de deur van het speellokaal en het is nog een hele opgave om ze eerst in het leerlokaal te krijgen.
De leraar gebruikt nu gelukkig ook een vast dagschema. Eerst een uur gebarentaal voor alle kinderen samen. Dat gaat erg goed. De eerste dag moest iedereen er weer even inkomen, maar vanaf de tweede dag wist iedereen het gelukkig weer. Daarna werken de kinderen in verschillende groepen. Spellen, rekenen of nog meer gebarentaal. Na een half uurtje is het pauze. Sommige kinderen willen niet naar buiten en willen gewoon door gaan met de les. Voor hun heb ik boekjes met plaatjes, mijn laptop met plaatjes, of gewoon een spelletje memorie, mikado of puzzelen.
Na de pauze gaan de jongsten met David, de klassenassistent het lokaal uit om te spelen en dan is er tijd voor de oudsten om in hun boeken te werken.
Al met al ben ik tevreden. Ik weet dat de leraar Bakary soms denkt: wat wil ze nu weer??? Maar hij doet zijn best en zegt nooit nee. En als hij het eenmaal geprobeerd heeft is hij gelukkig ook enthousiast. Ik snap dat het lastig is, men is gewend om heel klassikaal les te geven. Maar met 15 kinderen op 6 niveau’s is dat niet te doen. Dan moet er altijd een groepje wachten op een ander groepje. En ik moet dan toch wel glimlachen als hij een compliment over mij maakt aan mijn taxichauffeur.
Ook het dorp raakt eraan gewend dat we met dove en zwakbegaafden werken. Soms vragen ze wat het gebaar voor iets is. En als ik op een ochtend me in de klas omdraai en ik zie dat de schoonmaakster Jarra voor het bord staat en een gebaar aan de kinderen uitlegt ben ik aangenaam verrast.
Waar ik in de komende tijd aan wil werken is dat de kinderen wel gebaren kennen, maar dat nog niet naar de praktijk brengen. Voor sommigen van hun is het nog onduidelijk dat ze die gebaren leren om te kunnen communiceren. Dat is best lastig want je kunt het niet uitleggen omdat ze doof zijn. Dus ik ben blij met elke ezel, kip en koe die langs het lokaal komt wandelen.
Op mijn facebook pagina staan ook nog wat filmpjes met de kinderen die de gebarentaal aan het oefenen zijn.
Ik dank jullie nogmaals hartelijk voor de sponsoring.

Groeten,

Mirjam Abbes

Klik hier om naar de galerie te gaan.
Nieuwsbrief 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

Beste sponsors,

In juli sloten de deuren van de school voor kinderen met een beperking. Tijd voor vakantie. En tijd om even terug te kijken op wat we in het eerste schooljaar gedaan hebben.

In november begonnen we met de eerste lessen. De leerlingen kwamen mondjesmaat binnen. Dat was best lastig want daardoor start je je les steeds weer opnieuw. Maar gelukkig zijn Gambiaanse kinderen zo geduldig dat ze het niet erg vinden om weer de eerste gebaren door te nemen.
We zijn gestart met de leraar Bakary Fatty. En in maart heb ik een onderwijsassistent aangenomen, David. David is zelf ook gehandicapt. Hij is verlamd en zit in een rolstoel. En is daarmee een goed voorbeeld voor onze kinderen. Hij laat zien dat je leven niet stopt als je gehandicapt bent.

Op 4 maart hadden we de officiële opening. Erg spannend allemaal. Compleet met wat hooggeplaatste personen en televisie.
Het gebouw is erg mooi geworden. Alles is betegeld en daardoor makkelijk schoon te houden. Mooi meubilair, echte schoolborden aan de muur, educatieve posters en schoolmateriaal.

Na maart hadden we de meeste kinderen op school. We hebben ze in vier groepen verdeeld. Een groep 4/5 jarige dove kinderen.
Een groep kinderen met een lichte verstandelijke beperking.
Een groep dove kinderen die al wat ouder zijn en erg makkelijk en snel leren.
Deze kinderen krijgen les op maandag tot en met donderdag.
De vierde groep zijn twee broers, die al snel niet mee konden komen met de groep. Die hadden zoveel aandacht nodig hadden dat we besloten om hun apart les te geven. Dat is op vrijdag.

Het is voor de leraar een hele opgave om zoveel verschillende niveaus binnen één klaslokaal te bedienen.
De ochtend begint voor alle kinderen gezamenlijk. Ze hebben een uur gebarentaal en leren dan vooral de gebaren voor alles dat je op een plaatje kunt zien. Of we nemen allemaal voorwerpen mee naar school. Zo hadden we voor de vakantie een les met allemaal verschillende fruitsoorten, die je in Gambia kunt krijgen. Of de gebaren voor schoolspullen, dieren, je familieleden, de kleuren enz.
Na dat uur gaat David verder met de jongsten. Hij oefent dan dat wat ze nog niet zo goed weten. De rest gaat verder met de gebaren voor de letters van het alfabet, de dagen van de week, de getallen van 1 tot en met 20.
Na de pauze gaan de jongsten spelen, kleuren, puzzelen. De andere twee groepen krijgen opdrachten in hun schrift of boek. Schrijven, rekenen, spellen of tekenen.

De twee broers leren ook gebaren. Ze kunnen groeten en bedanken in gebarentaal. Ze kennen wat gebaren voor dieren en de schoolspullen. Ze puzzelen veel en kleuren. En doen concentratiespelletjes. Bij deze twee jongens zie ik een enorm verschil. Kwamen ze de eerste weken op school en maakten alles stuk wat ze in hun handen hadden en renden ze steeds de klas uit, nu kunnen ze twee uur achter elkaar zitten en bezig zijn. In het dorp weten ze zich beter te gedragen en worden daardoor meer geaccepteerd. Ze voelen zich veilig binnen onze vier muren en zijn daardoor meer leerbaar.

Half september start het nieuwe schooljaar en we hebben weer plannen:
Elke leerling krijgt zijn eigen etui met zijn eigen spullen. Zodat ze ook leren om zorg te dragen voor hun eigen spullen.
Elke leerling krijgt een boekje met opdrachten op zijn/haar eigen niveau voor het eerste trimester.
Ouders worden uitgenodigd om 1 a 2 keer per week op school de les mee te doen en zo ook de gebarentaal te leren.
We gaan verder met het uitnodigen van de leerlingen van de nurseryschool om op donderdagochtend een uurtje bij ons in de les gebarentaal mee te leren.

Zelf ga ik naar Gambia om te helpen het nieuwe schooljaar te openen, om een lesplan voor het komende jaar te maken en de contacten met de ouders op te zetten. Ik heb er weer veel zin in en verheug me erop om de kinderen weer te zien.

Mirjam Abbes

Laatste nieuws

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende van de Stichting Care Foundation The Gambia

Graag willen wij jullie wat foto's laten zien van het lesgeven aan onze kinderen op de school voor Kinderen met Beperking. Jullie kunnen zien dat er een redelijk groot leeftijdsverschil zit tussen de kinderen maar al deze kinderen zijn nooit naar school geweest. Het grootste deel van de kinderen is doof die leren de gebarentaal. Maar er zijn ook een aantal kinderen met geestelijke beperking en ook die kunnen nu dus naar school maar voor deze kinderen hebben wij een andere leerkracht nodig die getraind is om met deze kinderen te werken.
Mirjam en Bakary zetten zich in om al deze kinderen de kans te geven op een betere toekomst en zij leren om met elkaar te spelen en te communceren en elkaar te accepteren.
Wij hopen dat er meer sponsorouders zich willen aanmelden zodat er meer kinderen naar onze school kunnen komen en zo de kans krijgen om onderwijs te volgen.
Voor E 150 p.j of E 12,50 p.m.kunnen zij een heel jaar naar school.
Willen jullie deze kinderen ook een kans geven????
Meld je dan aan bij:

Mirjam Abbes
info-skkb@kpnmail.nl

Namens de kinderen heel hartelijk dank!!!!!!!!!

Ineke de Rijk
voorzitter
St. Care Foundation The Gambia

P.s. Ook meteen maar melden dat de officiele opneing van de School voor Kinderen met Beperking is op 4 Maart 2017.

Iedereen is uiteraard van harte welkom in Jiboro