2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Verhalen

Jaarverslag 2016

4 December 2016

Jaarverslag 2016

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

Op de drempel van 2016 naar het nieuwe Jaar 2017 willen wij u graag een verslag geven van de diverse activiteiten van het afgelopen jaar.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro

Eén van onze grootste wensen voor 2016 was om de bouw van de School voor Kinderen met Beperking af te bouwen zodat de kinderen in het nieuwe schooljaar konden beginnen en dat is GELUKT!!!

Eind agustus was er een zeer zware storm met onweer en heftige regens in Gambia en vele delen van Gambia werden getroffen, ook Jiboro. Veel huizen werden verwoest en omheiningen omgewaaid en helaas ook is een groot deel van de omheining van de school geheel omgewaaid.
Een hele grote onverwachte onkostenpost gelukkig hebben wij een sponsor gevonden zodat het mogelijk is om de omheining te herstellen.
Door deze ramp en ook omdat het in het regenseizoen niet echt mogelijk is om door te gaan met de bouwactiviteiten, is de schoool later open gegaan dan de planning.
Bakary en Mirjam Abbes hebben hard gewerkt om de lokalen in te richten, posters zijn opgehangen en de eerste groep kinderen van 13 kinderen / jongeren zijn begin november begonnen met hun school opleiding.
Voor de ouders en kinderen is het erg wennen, de kinderen zijn nooit naar school gegaan en op tijd komen is best lastig en sommige kinderen zijn nog erg verlegen.
Het grootste deel van de leerlingen is doof en moeten nu de gebarentaal leren maar na een paar weken op school vertelde Mirjam ging dat al aardig goed.
Onze leekracht Bakary heeft de 2 jarige cursus gebarentaal met goed gevolg afgesloten op de St. John's School for Deaf en Mirjam heeft zelf de gebarentaal geleerd. Mirjam is een leerkracht Duits in Nederland maar heeft haar baan opgezegd om samen met de Bakary de school op te zetten. Mirjam heeft heel veel kennis op onderwijs gebied en de St. CFTG is dan ook heel dankbaar dat Mirjam haar kennis wil delen.
Mirjam is de coordinator van het kindersponsorproject wat zij samen met Ineke de Rijk doet. Want voor de leerlingen zijn er sponsoren nodig zodat alle kinderen/ jongeren die zich hebben aangemeld voor de school de kans krijgen om onderwijs te volgen.
Naast de dove kinderen zijn er ook een aantal kinderen/ jongeren met geestelijke beperking voor deze kinderen is een speciale leerkracht nodig. Er is geprobeerd of zij samen met de dove kinderen les kunnen krijgen maar dat lukt niet omdat het dan erg onrustig is. Het lesgeven aan kinderen met beperkingen is anders dan lesgeven aan kinderen zonder beperkingen. Een leerkracht kan hooguit aan 13 kinderen lesgeven omdat zij alle veel begeleiding nodig hebben.
De leeftijden zijn heel verschillend , tussen 4 en 24 jaar, al deze leerlingen zijn nooit naar school geweest en de St. CFTG wil graag iedereen de kans geven op onderwijs en zo de kans op een beter toekomst.
Omdat er meerdere leerkrachten nodig zijn voor de school moeten er leerkrachten worden aangetrokken. Voor deze leerkrachten moet er huisvesting komen omdat deze leerkrachten van de kust af komen en niet iedere dag op en neer kunnen reizen, dit brengt veel te hoge kosten met zich mee. Op het terrein van de school is ruimte genoeg om een huis te bouwen voor de leerkrachten gekeken wordt er of er sponsor de St. CFTG kan helpen met het realiseren van de woonruimtes.

Er is overleg geweest met de St. Talokoto Nederland. Deze stichting heeft in het dorp Talokoto op ongeveer 3 km. van Jiboro, het Project Talokoto voor kinderen/jongeren met beperkingen opgezet. De kinderen / jongeren van het project die in aanmerking komen voor passend onderwijs zullen op onze school dit passend onderwijs kunnen volgen.
De St. CFTG is erg blij dat de twee stichtingen met elkaar gaan samenwerken en elkaar kunnen aanvullen.

Waterprobleem

Gedurende de bouw van de school is gebleken dat er een groot watertekort is. Het bleek dat er een probleem was met zowel de borehole alsook met de waterpomp.
Beide moeten dan ook worden vervangen, gelukkig hebben hiervoor sponsoren gevonden en wij hopen dat het probleem snel zal kunnen worden opgelost zodat we weer over voldoende schoondrinkwater kunnen beschikken.

Narang Health Care Centre Jiboro

De drukste tijd in het health centrum is de malaria tijd in de maanden september, october, november, dit is na het echte regenseizoen, het regenwater blift dan n.l. stil staan en daar leggen de muggen hun eitjes in.
De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen.
De gedoneerde ambulance heeft veel patienten die werden doorverwezen, kunnen vervoeren.
Afgelopen november kregen wij voor 4 weken een vrijwilgger uit Belgie, Lieke Verrijt. Lieke is verpleegkundige en heeft haar hart verloren aan ons health centrum en de mensen in Jiboro.
Lieke heeft heel veel van haar kennis kunnen overdragen en wil graag ,indien mogelijk, geregeld terugkomen.
Na overleg met Tafa Jarju en Ineke de Rijk is er overeengekomen dat Lieke de representatief in Belgie wordt voor de St. CFTG en wij hopen op dat er goede samen werking zal onstaan en de St. CFTG ook bekend zal worden in Belgie .

Kinderadoptieproject

Helaas zijn ook dit jaar weer een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Een aantal kinderen heeft de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs.
Een aantal ouders waarvan het sponsorkind niet meer op school zit, sponsoren nu een kind van de School voor Kinderen met Beperking, de St. CFTG is erg blij dat zij nu deze kinderen willen sponsoren.

Vrouwentuinproject

Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.


Skill centrum en Rainbow Nursery School

In overlegen met de Barbara Foundation is er besloten dat de Barbara Foundation de Rainbow Nursery School en het skill centrum overneemt. Zij betalen de salarissen voor de leerkrachten.

De St. CFTG is blij dat er samenwerking tussen de diverse stichtingen is onstaan want wij allen hebben één doel en dat is om de bevolking van Gambia de kans te geven op een betere toekomst.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.


Vooruitzicht 2017

Ook 2017 wordt weer een spannend jaar voor de Stichting CFTG.
Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen.

Maar als eerste doel is er de officiele opening van School voor Kinderen met Beperking op
4 Maart 2017 in Jiboro!!!!

Iedereen is van harte welkom

Onze andere doelen zijn:
● Meer sponsorouders ook voor de leerlingen van de School voor Kinderen met Beperking.
● Realisatie van woonruimtes voor onderwijzers en tevens ook logeerplaatsen voor vrijwiligers.
● Vernieuwen van het watersysteem en aanleg van de voetpaden.
● Transport van de gedoneerde schoolbus naar Gambia/ Jiboro.
● Meer Vrienden voor de Club van Vrienden zodat de St. CFTG haar projecten kan continueren.

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op
www.carefoundationthegambia.nl.
http://schoolfordisabledchildren.weebly.com
http://www.facebook.com/Stichting.CFTG

Als laatste hoopt het bestuur van de St. CFTG dat de spanningen die er nu in Gambia zijn omdat de huidige president die de laatste verkiezing van 1 december 2016 heeft verloren maar niet wil opstappen, geen nadelige gevolgen zal hebben voor onze projecten en zeker niet voor de bevolking.


Wij wensen u Fijne Feestdagen en voor 2017 Vrede en Geluk


Namens het bestuur

Ineke de Rijk, voorzitter

Nieuwsbrief Juli 2016

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende van de Stichting Care Foundation The Gambia.

Graag willen wij jullie weer een update geven van de diverse ontwikkelingen en activiteiten van de afgelopen maanden.
Ook deze keer voornamelijk met de laatste informatie over de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro.

Zoals wij in onze nieuwsbrief van april hadden vermeld was er een probleem met de waterpomp waardoor de bouw van de school stil stond. Het goede nieuws is dat er gelukkig een sponsor is gevonden zodat er een nieuwe pomp kon worden aangeschaft en de bouwers weer verder konden gaan met de laatste bouw fase.De deuren en ramen zijn geplaatst en de binnen – en buitenmuren worden gepleisterd. Ondanks dat het regenseizoen nu is begonnen kunnen we gelukkig verder gaan met de afwerking en inrichting. Wij hopen dat wij in september zover klaar zullen zijn dat de eerste groep kinderen kunnen gaan beginnen op school.

Onze coordinator van het sponsorproject, Mirjam Abbes, heeft samen met Bakary, de leerkracht die les gaat geven op de school aan de dove kinderen, de dorpen in de omgeving van Jiboro bezocht. Zij hebben aan de Alkahlo's, het hoofd van de dorpen, verteld dat de St. CFTG een school aan het bouwen is voor kinderen met een beperking. Er zijn 21 kinderen geregistreerd met diverse beperkingen. In overleg met Mirjam en Bakary gaan we beginnen met een groep van 13 kinderen. Omdat het om speciaal onderwijs gaat kunnen de klassen niet erg groot zijn want als er te veel kinderen in en klas zitten kan er niet voldoende aandacht aan de kinderen worden gegeven.

Van alle kinderen zijn foto's gemaakt en inschrijvingformulieren opgemaakt. De foto's van eerste groep van 13 kinderen vinden jullie bij deze nieuwsbrief en voor hun maar natuurlijk ook voor alle anderen kinderen, zoeken wij sponsorouders. Graag willen wij jullie het verslag laten lezen van Mirjam en het geeft hopen wij meer informatie en van harte hopen wij dat jullie ons willen ondersteunen om ook deze kinderen de kans te geven op onderwijs.Het zal hen een veel betere kans geven op een baan en om zodoende zelfs hun eigen familie financieel bij te staan. Het is daarom zeer belangrijk dat deze kinderen naar school kúnnen gaan en leren hoe zij zich kunnen aanpassen aan de wereld om hen heen.

Sponsorproject Kinderen met Beperking

Voor 150 Euro per jaar of 12,50 Euro per maand kan het kind een heel jaar naar school.

Ook een éénmalige donatie is meer dan welkom.

Sponsor Ouders zorgen ervoor dat het kind, dat zij financieel ondersteunen, naar school kan gaan.En niet alleen dat... Ook krijgt het kind een uniform, een maaltijd, wordt de school ervan onderhouden, de leraar betaald, worden de materialen bekostigd, wordt het terrein onderhouden en wordt het kind door een bus(je) opgehaald en na school weer terug gebracht naar huis.

Op de website van de School voor Kinderen met Beperking http://schoolfordisabledchildren.weebly.com vinden jullie alle informatie waarom de Stichting Care Foundation The Gambia de School voor Kinderen met Beperking heeft opgezet.

En als jullie geinteresseerd zijn om één van onze Kinderen met een Beperking een betere toekomst te geven is in de bijlage bij deze nieuwsbrief het aanmeldingsformulier, print het uit en stuur het naar,

Mirjam Abbes,
Mergelland 4
8245 EL Lelystad/ tel. 0320-216772
Email: info-sskb@kpnmail.nl (kan natuurlijk ook om je aan te melden)

Inschrijfformulier [99 KB]

Nieuwsbrief 2016

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende van de Stichting Care Foundation The Gambia

Graag willen wij jullie weer een update geven van de diverse ontwikkelingen en activiteiten van de afgelopen maanden.
Stand van zaken van de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro. De bouw van de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro gaat voorspoedig, de bouw gaat in fases, schoolgebouw is gebouwd, de dakplaten zijn nu geplaatst op het schoolgebouw, de ijzeren ramen en deuren staan klaar om in gebouwd te worden. Tegels voor de klaslokalen en veranda zijn gekocht.
Echter is er op dit moment een groot waterprobleem, de pomp die op de solar werkt en het water naar de watertank moet pompen, heeft het begeven, dit betekend dat het laatste stuk van de school niet gepleisterd kan worden, ook voor het betegelen van de lokalen is water nodig. In Jiboro kan je helaas niet even de waterkraan opendraaien, er is geen waterleidingsysteem in het binnenland. Dit is dus een behoorlijke tegenvaller en het betekend vertraging met de afbouw. Wij hopen dat we snel het probleem kunnen gaan oplossen en weer verder kunnen gaan met de afbouw zodat de schilder aan de gang kan gaan. Daarna is de inrichting van de lokalen aan de beurt, leuk om dan te zien hoe het allemaal is geworden!!!!!

Mirjam Abbes die het sponsorproject voor de kinderen met beperking samen met Ineke gaat coördineren, is op dit moment in Gambia. Mirjam gaat samen met Bakary onze leerkracht die nu bijna klaar is met de cursus op de St. John’s School for Deaf en dan bevoegd is om de les te geven aan kinderen met gehoorproblemen, een survey maken in de dorpen rondom Jiboro. Zij gaan kijken hoeveel kinderen er zijn met de diverse beperkingen, zij gaan praten met de ouders van deze kinderen en vertellen dat er nu een school is in de buurt waar hun kinderen onderwijs kunnen krijgen. Wij hopen dat de ouders deze kans aangrijpen zodat ook deze
kinderen de kans krijgen op onderwijs en daarmee een kans op een betere toekomst. Het is zo belangrijk dat deze kinderen naar school kunnen gaan en leren hoe zij zich kunnen aanpassen aan de wereld om hen heen.
Op de speciale website die wij hebben gemaakt voor de School voor Kinderen met Beperking kunnen jullie heel
veel informatie vinden en wij hopen van harte dat er veel sponsorouders zich zullen gaan aanmelden.
Want de School voor Kinderen met een Beperking is altijd op zoek naar Sponsor Ouders.
Sponsor Ouders zorgen ervoor dat het kind, dat zij financieel ondersteunen, naar school kan gaan.
En niet alleen dat... Ook krijgt het kind een uniform, een maaltijd, wordt de school ervan onderhouden, de leraar betaald, worden de materialen bekostigd, wordt het terrein onderhouden en wordt het kind door een bus(je) opgehaald en na school weer terug gebracht naar huis. En dat alles voor het kleine bedrag van € 150,- / jaar. Dat is € 12,50 / maand.
Mochten jullie geïnteresseerd zijn om een Gambiaans kind met een Beperking een betere toekomst te geven, download dan het formulier, print het uit, vul het in en stuur het naar het in de brief aangegeven adres.
U kunt natuurlijk ook eerst nog verdere informatie aanvragen.
Dat kunnen jullie doen door op de link 'Contact' te klikken en daar jullie vraag/vragen te stellen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met op om antwoorden te geven op jullie vraag/vragen.
Als het niet mogelijk is om het sponsorbedrag in een keer te voldoen dan kan dat natuurlijk ook in gedeeltes gedaan worden, of zelfs maandelijks. Ook een éénmalige donatie is meer dan welkom.
Op de website onder Sponsor Ouders kunnen jullie het aanmeldingsformulier vinden.
Helpen jullie deze Kinderen met de kans op een betere Toekomst ??????????

http://schoolfordisabledchildren.weebly.com,

Narang Health Care Center


De afgelopen 13 jaar heeft de CFTG de salarissen voor de staf van het health centrum, met ondersteuning van heel veel sponsoren, kunnen betalen en konden wij ook de medicijnen aanschaffen, daar zijn wij heel trots op en dankbaar voor dat wij dat konden doen. De afgelopen jaren hebben wij ook ondersteuning gehad van het Ministerie van Gezondheid, in samenwerking met hun is het HIV/Aids programma opgezet en is er nu ook de maandelijkse consultatietracking voor Moeders en Kinderen. Zij komen één keer per maand met een grote groep artsen en verpleegkundigen naar het health centrum.
Per maand worden er ruim 500 consultaties gedaan, zwangere vrouwen worden gecontroleerd, baby’s en kinderen worden gewogen en ingeënt. Door dit consultatieprogramma worden er meer baby’s geboren op het health center. Het Ministerie van Gezondheid van Gambia ondersteunt ons met het testmateriaal en de medicatie voor malaria. Tevens is het health centrum nu ook de plaats waar de geboorte certificaten worden opgemaakt en uitgereikt.
De afgelopen maanden heeft Mustapha Jarju bestuurslid en vice chairman van de CFTG in Gambia geregeld
diverse besprekingen gehad met de Minister of Health , er is gesproken en bekeken wat het Ministerie kan gaan
doen voor ondersteuning. Waarschijnlijk gaan met ondersteuning van het Ministerie de twee verpleegsters die een paar jaar geleden doormiddel van sponsoring de verpleegstersopleiding konden volgen, nu de opleiding tot midwife/vroedvrouw volgen en krijgen twee stafleden de opleiding tot nurse. Dit betekend dat onze staf allemaal goed opgeleid zullen zijn. Hopelijk komt er ook een overeenkomst met het Ministerie dat zij een deel van de salarissen van de staf zullen gaan overnemen.
Wij allen zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centre de erkenning krijgt van het Ministerie van Gezondheid van Gambia. Maar er zijn nog zoveel onkosten die niet vergoed zullen worden door het ministerie, onderhoud gebouwen, aanschaf medicijnen, onderhoud de solar voor de elektra en watervoorziening, onderhoud ambulance, salarissen voor de wachten etc. voor dit alles heeft de St. CFTG nog steeds de hulp van sponsoren nodig en wij hopen dan ook dat er sponsoren zullen blijven komen ons hiermee te helpen.

Rainbow Nursery School


Na bespekeningen tussen Mustapha Jarju en Antoinette van Wateren van de Barbara Foundation , een Nederlandse stichting die zich inzet voor de Barbara Nursery School , is er overeengekomen dat de Barbara Foundation de salarissen van de onderwijzers van de Rainbow Nursery in Jiboro op zich zal gaan nemen. Wij zijn daar erg blij mee en willen hierbij dan ook graag de Barbara Foundation bedanken. Uiteraard zullen wij langs de zijlijn meelopen en zo elkaar ondersteunen en samenwerken en dat in het belang van de kinderen van Gambia. Mochten jullie wat meer willen weten over de Barbara Foundation kijk dan op hun website.

www.barbara-foundation-the-gambia.nl

Mama Jiboro Skill Center

Er zijn weer een aantal leerlingen klaar met hun opleiding en wij hopen dat zij hun opleiding goed gaan gebruiken zodat zij nu zelf aan de slag kunnen gaan en zo een inkomen kunnen gaan verkrijgen. Er zijn weer een aantal nieuwe leerlingen ingeschreven op het skill centrum en wij hopen dat zij net als de afgestudeerde meisjes met net zoveel plezier aan hun opleiding gaan beginnen. De Barbara Foundation heeft ook in overleg met Mustapha Jarju besloten om de CFTG te gaan ondersteunen met de salarissen van de leerkrachten van het skill centrum.

Wel er waren dus best weer wat vorderingen en veranderingen te melden.

Namens het bestuur, Ineke de Rijk, voorzitter
Stichting Care Foundation The Gambia
Herman van den Bergstraat 38, 2025 GS Haarlem

ABN/AMRO NL 95ABNA 055.24.12.686
t.n.v. Stichting Care Foundation The Gambia te Haarlem.


Verslag

Verslag Mirjam Abbes coordinator Sponsorproject

30 maart /2016

Ik, Mirjam Abbes vertrek naar Gambia. Het is de bedoeling dat de kinderen voor de school voor Kinderen met een beperking opgezocht en ingeschreven worden.

11 april 2016

Vandaag hebben we de eerste kinderen ingeschreven voor de school.
Daarvoor zijn we naar drie verschillende dorpen gereden. Na een gesprek met de Alkalo, het hoofd van het dorp werden de kinderen naar ons toegebracht. Het gaat om dove kinderen en kinderen, die een lichte geestelijke beperking heb ben. De leeftijden zijn uiteenlopend. De jongste is 4 jaar, de oudste is 28 jaar. Maar ze hebben allemaal gemeen dat ze nog nooit naar school geweest zijn. Ze kunnen allemaal in dezelfde groep beginnen, want ze zullen met het leren van de gebarentaal beginnen.
Ook ontmoeten we kinderen met een zware geestelijke beperking. Zij zullen een apart programma gaan volgen en zullen in een later stadium beginnen. We noteren de persoonlijke gegevens van kinderen en ouders en maken een foto van hun.

22 april 2016

Vandaag gaan we naar Senegal om de laatste kinderen in te schrijven. Jiboro ligt heel dicht bij de grens. Weer valt me op hoe angstig deze kinderen zijn. Ze weten niet wat er gebeurt. Ze weten niet wat er gebeurt. En de manier waarop de volwassenen om hun heen op hen reageren is niet erg bemoedigend. Ook hier geldt het beleid: niet zeuren en niet huilen. Dat is wel heel anders dan hier in Nederland.

We hebben totaal 21 kinderen ingeschreven, maar ik weet zeker dat we nog lang niet alle kinderen ontmoet hebben. Het is voor ouders heel

erg moeilijk om met hun gehandicapte kind naar buiten te treden. Maar ik denk dat als de school eenmaal zijn deuren geopend heeft de drempel voor ouders wat lager zal zijn.
De kinderen op de foto's zijn doof of hebben een licht verstandelijke beperking. Ze zijn nog nooit naar school geweest. Op onze School voor Kinderen met Beperking zullen ze de eerste maanden de gebarentaal leren, die in Gambia gangbaar is. Daarna zullen ze leren lezen en schrijven. Daarvoor is geld nodig!!!!!!!!

Jullie kunnen ze helpen door sponsorouder te worden.

Nu maar hopen dat we genoeg sponsorouders vinden en bijvoorbaat heel hartelijk dank namens de kinderen en hun ouders!!!!!!!!!

Namens het bestuur Ineke de Rijk, voorzitter
Stichting Care Foundation The Gambia, Herman van de Berghstraat 38, 2025 GS Haarlem
Email: inekederijk@gmail.com, Mobiel 06-82630062
ABNAMRO NL95ABNA 0552412686, K.v. K. 34150552