2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Verhalen

Jaarverslag 2015

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

Voor u ligt het jaarverslag 2015. De Stichting CFTG wil u graag op de hoogte brengen van wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2016.

2015 was een zwaar jaar voor de bevolking van The Gambia. Toeristen bleven weg omdat zoals bij u allen bekend is was er in 2014 Ebola uitgebroken in West Africa, gelukkig niet in The Gambia, maar toeristen bleven weg wat een hele grote economische impact had op het gehele land. Gelukkig zijn alle landen op Liberia na, waar kort geleden nog 2 gevallen zijn gesconstatereerd, Ebola vrijverklaard en komen de toeristen weer. Het betekend dat er gelukkig weer meer werkgelegenheid is voor de bevolking want Gambia. Het was ook een zwaar jaar omdat de oogst door een tekort aan water voor een heel groot deel was mislukt en ook nu is de oogst 2015/ 2016 voor een groot deel mislukt en nu niet door een tekort aan regen maar door te veel regen, de oogst stond te rotten op het land en kon niet worden binnegheaald. Dit betekend dat er weer veel, vooral de rijst, moet worden geimporteerd, dit heeft uiteraard veel invloed op de prijzen van de levensmiddelen die weer zullen stijgen en het maakt het niet makkelijker voor de bevolking die van een heel laag inkomen moeten zien rond te komen.

In 2015 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwillgers die zich jaren lang hebben ingezet voor diverse acties die werden gehouden voor de Stichting CFTG , zoals fairs. De organisatoren van de fairs en de acties vonden dat het na 12 jaar tijd werd voor andere dingen, meer tijd voor familie en ja dat begrijpen wij zeker, jammer maar wij kijken terug op hele leuke tijden. De St. Care Foundation The Gambia wil dan ook graag Albert en Anna- Liese de Haaij , Jenny Snoei en iedereen die zich met zoveel enthousiasme heeft ingezet heel hartelijk danken, mede door jullie konden er veel projecten worden opgezet en gecontinueerd. Wij hopen dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden en dan met net zoveel enthousiasme acties voor de Stichting CFTG willen gaan organiseren.

Narang Health Care Centre Jiboro
Wij zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centrum door zoveel bewoners uit Jiboro en de omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministry of Health. De maandelijkse consultatietracking voor zwangere vrouwen en hun kinderen van het Ministery of Health vind nu plaats in ons health centrum, hier worden nu de zwangere vrouwen onderzocht en begeleid, baby's en kinderen worden gewogen en gevaccineerd. Bij alle zwangere vrouwen worden Hiv/ Aids testen afgenomen en indien nodig begeleid. Iedere vrijdag worden er door een health worker van het Ministery of Health geboortecertificaten voor de pasgeboren baby's van die week opgemaakt en afgegeven. Door het heftige regenseizoen waren er in de maanden september, oktober, november en december ook dit jaar weer heel veel patiënten met malaria. Het is dan de drukste tijd in het health centrum. De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen. De gedoneerde ambulance heeft veel patienten die doorverwezen werden, kunnen vervoeren. Het health centrum ligt kennelijk in een zeer bliksemgevoelige locatie want een aantal malen is de bliksemingeslagen op de solarinstallatie wat betekende geen water en geen elektra. Gelukkig heeft een sponsor ons kunnen helpen om het probleem op te lossen en wordt er gekeken op welke manier er maatregelen kunnen worden genomen om blikseminslag te voorkomen

Rainbow Nursery School
Ondanks dat de Stichting CFTG heel graag niet meer dan 40 kinderen in een klas zou willen hebben zitten er toch weer ruim 55 in een klaslokaal. Er zijn zoveel kinderen die naar school willen en dan zeker naar de Rainbow!!! Het betekent dan ook dat er weer ruimtegebrek is. Geweldig om te zien hoe onze Rainbow Nursery School nu draait en zoveel voortuitgang heeft gemaakt in de afgelopen jaren.
Omdat de Basic – Junior Secondary School in Jiboro een tekort heeft aan klaslokalen voor de vele leerlingen, het zijn er nu ruim 1200, worden in de middag 2 lokalen van de Rainbow Nursery School gebruikt voor de lessen. Uiteraard is het niet echt de bedoeling dat de Nursery School gebruikt wordt voor leerlingen van de Jiboro School, het schoolmeubilair is ook niet echt geschikt voor oudere kinderen, wij hopen dat er misschien een oplossing gevonden kan worden om de Jiboro Primary- Secondary School uit te breiden op het terrein van de Jiboro School.

Kinderadoptieproject
Een aantal kinderen die jaren lang werden gesponsord door sponsorouders hebben de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De Stichting CFTG hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een ander kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst, want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Mama Jiboro Skill Centrum
De leerlingen hebben ook dit jaar weer leuke dingen gemaakt die zijn meegenomen naar Nederland en worden verkocht op markten. Ook worden er veel schooluniformen gemaakt voor de diverse scholen in en rondom Jiboro. Al met al het gaat goed.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro
De bouw van de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro gaat voorspoedig , de bouw gaat in fases en is nu zover klaar dat het dak geplaatst wordt, op dit moment zijn de ijzeren en houten dakspanten geplaatst en is de timmerman bezig met het plaatsen van de dakplaten. De ijzeren ramen en deuren staan klaar voor de bouwers om geplaatst te worden. De klaslokalen en veranda zijn gevuld met gravel en de binnen- en buitenmuren worden gepleiserd. Daarna worden de lokalen betegeld en kan er worden geschilderd. Verf voor binnen- en buitenmuren, ramen en deuren is gesponsord. De verf voor de buitenmuren het is dezelfde verf die ook is gebuikt voor het health centrum en die verf zit er al sinds 2007 op en is tot nu toe niet overgeschilderd. Uiteraard zijn wij erg blij met deze sponsoring want het betekend dat wij jaren vooruit kunnen zonder bij – of over schilderen. Als school klaar is kan hij worden ingericht en dan kan ook het terrein worden schoongemaakt, tuin worden aangelegd etc. Nog veel te doen voordat het helemaal klaar zal zijn maar de bedoeling is om in het nieuwe schooljaar september/ oktober 2016 te gaan starten met de school. De onderwijzer die de kleuters met gehoorproblemen les gaat geven en die nu een cursus volgt in gebarentaal op de St. John's School for Deaf in Serrekunda is in maart / april klaar met zijn studie en wij hopen dat hij als de school klaar is, met een klein klasje kan gaan beginnen. Omdat er meerdere leerkrachten nodig zijn voor de school moeten er leerkrachten worden aangetrokken. Voor deze leerkrachten moet er huisvesting komen omdat deze leerkrachten van de kust af komen en niet iedere dag op en neer kunnen reizen, dit brengt veel te hoge kosten met zich mee. Op het terrein van de school is ruimte genoeg om een huis te bouwen voor de leerkrachten, gekeken wordt of er een sponsor is die de St. CFTG kan helpen met het realiseren van de woonruimtes.

Vrijwilligers
De Stichting CFTG krijgt geregeld en krijgt ook aanvragen van vrijwillgers die een langere tijd willen komen werken voor de diverse projecten van de stichting, echter is er op dit moment niet echt een goede woongelegenheid. Mogelijkheid is om ook op het terrein van de School voor Kinderen met Beperking deze woonvoorziening te bouwen en ook hiervoor hoopt de stichting een sponsor te kunnen vinden. Vrijwillgers ondersteunen met hun kennis op divers gebied zoals op onderwijs en gezondeidszorg, de leerkrachten van de scholen en de staf van het health centrum. Uiteraard is de Stichting CFTG erg blij met deze ondersteuning.

Waterprobleem

Gedurende de bouw van de school is gebleken dat er een groot watertekort is. De bestaande borehole met waterpomp op solar en de wateropslag zijn niet voldoende voor de twee scholen, de Rainbow en de School voor Kinderen met Beperking. Om over voldoende water te beschikken zal het watersysteem moeten worden uitgerbreid zodat er voor beide scholen genoeg schoondrinkwater zal zijn, maar dat er ook voldoende water is voor de toiletten en voor de tuin en met voldoende water kunnen wij waarscijnlijk ook de bevolking helpen.

Vrouwentuinproject
Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Vooruitzicht 2016
Ook 2016 wordt weer een spannend jaar voor de Stichting Care Foundation The Gambia. Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen. ● Meer sponsorouders ook voor de leerlingen van de School voor Kinderen met Beperking.
● Oplevering van de School voor Kinderen met Beperking Jiboro
● Realisatie van woonruimtes voor onderwijzers en tevens ook logeerplaatsen voor vrijwiligers.
● Uitbreiding watersysteem voor de scholen.
● Meer Vrienden voor de Club van Vrienden zodat de St. CFTG haar projecten kan continueren.

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op ,
www.carefoundationthegambia.nl.
http://schoolfordisabledchildren.weebly.com
http://www.facebook.com/Stichting.
CFTG Daarop vindt u regelmatig de laatste ontwikkelingen.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.
Namens het bestuur.

Ineke de Rijk, voorzitter

Bestuur Nederland: Stichting Care Foundation The Gambia

I. de Rijk - voorzitter / penningmeester
M. Jarju - secretaris
E. Leenderts - bestuurslid

ABNAMRO:NL95ABNA 0552412686

Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief September 2015

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende van de Stichting Care Foundation The Gambia

Na een aantal maanden van stilte willen wij jullie graag met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten van de afgelopen maanden.

Stand van zaken van de School voor Kinderen met Beperking
Graag willen wij jullie met deze nieuwsbrief op de hoogte stellen van stand van zaken van de realisatie van de bouw van de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro (Gambia).
Dit is op dit moment het belangrijkste project van de St. CFTG en daarom willen wij nu alleen even dit project onder de aandacht brengen.

Zoals jullie konden lezen in de nieuwsbrief van januari is er begonnen met de bouw van de school en is er de afgelopen maanden door de bouwers hard gewerkt aan de bouw dit allemaal onder begeleiding van vice voorzitter en coordinator van de projecten in Gambia Tafa Jarju, Tafa heeft geregeld foto's opgestuurd van het verloop van de bouw.
De bouw gaat in fases en is nu zover klaar dat het dak geplaatst kan worden, de klaslokalen en veranda zijn gevuld met gravel.
De pilaren bij de veranda waar ook het dak op moet rusten zijn klaar. De ijzeren dakspanten zijn gemaakt en liggen klaar voor plaatsing. De dakplaten en het hout zijn gekocht en opgeslagen.
Echter is het nu regenseizoen en de spanten die het dak dragen worden steeds erg nat. Deze moeten wel droog zijn voordat het dak er opgezet kan worden. De regen is wél goed voor de stenen want die worden daar alleen maar sterker van. In overleg met de lokale bouwers en de timmerman is besloten het dak er eind oktober op te zetten. Het regenseizoen is dan over.
Gelukkig heeft de regen nog een bijkomend voordeel; de boeren varen er wel bij wat vorig jaar wel anders was.
Na plaatsing van het dak in oktober kan er worden gestuct waarna de verder afwerking zal volgen, plaatsing ramen, deuren, schilderen etc. en dan kan het inrichten beginnen! Het terrein moet ook nog worden opgeruimd dus genoeg werk nog te doen.

Willen jullie meer weten over het project kijk dan op http://schoolfordisabledchildren.weebly.com, hier vinden julie informatie waarom de st. CFTG deze kinderen de kans wil geven op een goede toekomst en wij hopen van harte dat jullie ons willen ondersteunen met dit project en dat kan door middel van bijv. het sponsoren van een kind maar natuurlijk ook iedere donatie, klein of groot, is van harte welkom want zonder jullie hulp en ondersteuning hebben deze kinderen geen kans op op onderwijs en op een
GOEDE TOEKOMST!!!!
Op de website van vinden jullie alle informatie ook om je “ Hopelijk !!“ aan te melden als donateur / sponsor van dit project.
Het bankrekening nummer voor dit project is: NL69 INGB 0002 3228 98 onder vermelding van
School voor Kinderen met Beperking.
Willen jullie meer weten neem dan contact op met Clement en Coby Castricum zij zijn de coordinatoren van dit project.
E.mail: Clement Casrticum. c.castricum@hccnet.nl
Namens het bestuur en de bevolking van The Gambia wil ik iedereen, heel hartelijk danken dat het mogelijk is om dit project: School voor Kinderen met Beperking te realiseren.

Ineke de Rijk

Vooruitzicht 2015

Ook 2015 wordt weer een spannend jaar voor de Stichting CFTG.
Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen.
● Meer sponsorouders
● Realisatie van de School voor Kinderen met Beperking Jiboro
● Meer Vrienden voor de Club van Vrienden
● Opzetten van MedischTraining Center voor verplegers/vroedvrouwen op het Narang Health Care Centre

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd?

Kijk dan op

http://schoolfordisabledchildren.weebly.com,
en
http://www.facebook.com/Stichting.CFTG

Daarop vindt u regelmatig de laatste ontwikkelingen.Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP. Hulp die niet is gebaseerd op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van moeder Theresa:

“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”
Samen met jullie hielpen wij er niet eentje maar vele en wij hopen er nog vele samen met jullie te mogen helpen.

Over onze activiteiten wordt periodiek gerapporteerd op de nieuwspagina van de diverse
activiteiten en projecten op onze website
www.carefoundationthegambia.nl

Namens het bestuur

Ineke de Rijk, voorzitter

Bestuur Nederland: Stichting Care Foundation The Gambia

I. de Rijk - voorzitter / penningmeester
M. Jarju - secretaris
E. Leenderts - bestuurslid