2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Verhalen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

Voor u ligt het jaarverslag 2014. De Stichting CFTG wil u graag op de hoogte houden van wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2015.

Zoals bij u wellicht bekend is, is er vorig jaar in West Afrika Ebola uitgebroken. Gelukkig niet in The Gambia, maar het betekent wel dat het een grote economische impact heeft op het gehele land. Voor de reizigers uit de landen waar Ebola heerst zijn de grenzen gesloten. De controle aan de grenzen is gelukkig erg streng, ook bij de grens tussen Senegal en Gambia die op 1½ km van ons dorp Jiboro ligt.
Toeristen vermijden Gambia en dat betekent dat het gehele land minder inkomsten heeft. Het toeristen hoogseizoen is van oktober tot eind april. Een periode waarin veel werk is en men een inkomen verkrijgt. Echter door deze Ebola-crisis zijn veel hotels gesloten omdat er geen of maar heel weinig toeristen zijn. Heel veel mensen zitten dan ook zonder werk en daardoor ook zonder inkomen. In Gambia bestaat geen werkeloosheidsuitkering. Dat betekent dat heel veel mensen geen inkomen hebben tot het nieuwe toeristenseizoen in oktober weer begint. Men moet het tot die tijd proberen uit te zingen wat heel moeilijk zal zijn. Geen inkomen, nauwelijks eten, geen geld voor gezondheidszorg en geen geld om voor de kinderen het schoolgeld te betalen.
Wij hopen dat wij, ondanks de financiële en economische situatie in Nederland op uw steun mogen rekenen. Er is in de afgelopen jaren heel veel gerealiseerd en dat mede door alle hulp die wij van u mochten ontvangen. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP.

Narang Health Care Centre Jiboro

Wij zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centrum door zoveel inwoners van Jiboro en de omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministry of Health. De maandelijkse consultatietracking van het Ministery of Health voor de zwangere vrouwen en hun kinderen vindt nu plaats in ons health centrum. Hier worden de zwangere vrouwen onderzocht en begeleid, baby's en kinderen worden gewogen en gevaccineerd. Bij alle zwangere vrouwen worden Hiv/Aids testen afgenomen en indien nodig begeleid. Iedere vrijdag worden er door een healthworker van het Ministery of Health geboortecertificaten voor de pasgeboren baby’s opgemaakt en afgegeven.

De zwangere vrouwen uit de omgeving van Jiboro die naar ons health centrum komen worden door onze twee vroedvrouwen onderzocht en het gedoneerde echoapparaat laat nu zien of alles goed is met de baby.
In januari kreeg het trainingsprogramma voor verlostraining, wat in 2013 is opgezet door gynaecologe Liesanne Bouwma, een vervolg. Paul de Reu, gepensioneerd verloskundige, kwam voor een week naar het health centrum om aan onze staf vrijwillig trainingen te geven en ook aan de diverse TBA'S (Tradional Birth Attendents). De planning is dat ook in 2015 dit programma een vervolg krijgt, kennis op het gebied van bevallingen en gynaecologie worden overgedragen en dat betekent meer kennis voor onze staf.
De groep Spaanse tandartsen, die al jaren in de Casamance/Senegal werkzaam zijn en die beloofd hadden geregeld terug te komen om te werken in de tandartspraktijk van het health centrum hebben, gezien de Ebola uitbraak voorlopig afgezien van hun vrijwillgerswerk in Senegal en Gambia. Het risico voor eventuele besmetting is te groot.

Vorig jaar waren in de maanden september, oktober, november en december weer heel veel patiënten met malaria. Dan is het de drukste tijd in het health centrum. De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf. Het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten op te vangen. De gedoneerde ambulance heeft veel patiënten, die werden doorverwezen, kunnen vervoeren.

Rainbow Nursery School

5 jaar lang heeft de Stichting ABCD in samenwerking met Greet en Jan Jacobse het maaltijdprogramma dankzij bevriende sponsoren gesponsord, helaas zijn die 5 jaar van sponsoring verstreken. Heel veel kinderen hebben in deze 5 jaar een goede en volwaardige maaltijd gekregen waar de stichting, maar ook de ouders, heel dankbaar voor zijn. De Stichting CFTG wil dan ook namens de ouders en hun kinderen de Stichting ABCD en Jan en Greet Jacobse en hun sponsoren heel hartelijk danken voor hun geweldige inzet om dit mogelijk te maken. Veel is er in de afgelopen jaren tot stand gekomen op de Rainbow Nursery School. De St. CFTG wil ook namens de ouders en hun kinderen de Hr. Fred Gotte bedanken die zich de afgelopen jaren geweldig heeft ingezet voor de Rainbow Nursery School, door zijn bemiddeling heeft de St. CFTG diverse donaties mogen ontvangen voor de Rainbow Nursey School. De kinderen kregen nieuwe uniformen, schoolmateriaal kon worden aangeschaft en salarissen voor de onderwijzers konden worden betaald, helaas door gebrek aan tijd is de Hr. Fred Gotte gestopt met zijn vrijwillgerswerk oor de St. CFTG.De school is geheel gerenoveerd, er zijn meer klaslokalen, nieuwe toilletten zijn gebouwd. Er is nu schoon drinkwater doordat er een solar pomp is aangelegd. De omheining van de school is verhoogd zodat er geen onverlaten en dieren meer binnen kunnen komen. Buba de hoofdonderwijzer heeft de cursus Early Childhood Education met goed gevolg afgerond en nu volgt de andere onderwijzer deze cursus.

Mirjam Abbes die zich als vrijwilliger al een aantal keren voor een langere tijd heeft ingezet op de Rainbow Nursery School, is ook dit jaar voor een kortere periode geweest. Zij heeft weer kunnen zien dat de leraren op de school heel veel van haar tips nu gebruiken.
Ondanks dat de Stichting CFTG heel graag niet meer dan 40 kinderen in een klas zou willen hebben zitten er toch weer ruim 55 in een klaslokaal. Er zijn zoveel kinderen die naar school willen en dan zeker naar de Rainbow!!! Het betekent dan ook dat er weer ruimtegebrek is. Geweldig om te zien hoe onze Rainbow Nursery School nu draait en zoveel voortuitgang heeft gemaakt in de afgelopen jaren.
Omdat de Basic – Junior Secondary School in Jiboro een tekort heeft aan klaslokalen voor de vele leerlingen, het zijn er nu ruim 1200, worden in de middag 2 lokalen van de Rainbow Nursery School gebruikt voor de lessen. Het is goed te zien dat de Rainbow zo goed gebruikt wordt voor divers onderwijs!!!

Kinderadoptieproject

Helaas is ook dit jaar weer een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Gelukkig hebben wij er weer een aantal nieuwe sponsorouders bij gekregen en kon weer een aantal kinderen worden gesponsord. Een aantal kinderen heeft de school verlaten omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De Stichting CFTG hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een ander kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst, want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Mama Jiboro Skill Centrum

Met trots kunnen wij vertellen dat nu 11 leerlingen zijn afgestudeerd en klaar zijn om zelfstandig hun beroep uit te oefenen. Om hun te helpen met het opzetten van hun bedrijfje, zodat zij nu niet meteen voor hoge kosten komen te staan zoals aanschaf naaimachines, heeft de Stichting CFTG hun 1 lokaal van het skill centrum ter beschikking gesteld. Daar zitten zij nu bij elkaar. Ze zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van het lokaal en voor de naaimachines die zij mogen gebruiken.
De andere leerlingen zitten met de leerkrachten in het andere lokaal waar zij verder gaan met hun opleiding.
Met elkaar proberen zij van alles te maken ook om te verkopen, zodat er op die manier inkomsten komen voor nieuw materiaal.
Afgelopen januari kregen wij in Jiboro voor een kleine week 6 studenten van de Fontys Hogeschool Tilburg op bezoek. In het kader van hun opleiding, evenementen, moesten zij een project uitkiezen wat zij voor hun afstudeerexamen konden gebruiken.
Zij hadden het Mama Jiboro skill centrum van de Stichting CFTG uitgekozen. In een paar maanden tijd moesten zij via meerdere acties geld inzamelen voor hun reis en verblijf in Gambia. In Jiboro hebben zij geholpen met het opzetten van het computerlokaal waar ook de door hun gedoneerde laptops worden gebruikt. Door een computer-leerkracht wordt nu aan de leerlingen van de skill school Computerlessen gegeven. Dorpsbewoners kunnen ook computerlessen volgen, maar moeten hiervoor wel betalen.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro
De School voor Kinderen met een Beperking wordt op dit moment gebouwd onder supervisie van de Stichting CFTG dankzij de financiële ondersteuning van de Wilde Ganzen en SOS-Meerlo-Wanssum.
Er zijn plannen om in 2016 te starten met een kleine klas dove kinderen. Zodra dat onder controle is gaan we de klassen uitbreiden en nemen we ook kinderen aan met andere beperkingen. Dat zijn kinderen die niet kunnen lopen en geen of één arm hebben. Zelfs kinderen die blind zijn krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen.
In de omgeving van Jiboro zijn veel kleine dorpjes waar kinderen wonen die totaal geen onderwijs krijgen. Juist vanwege hun beperking. Zij kunnen (nog) niet geholpen worden omdat de school, waar ze eigenlijk naar toe zouden moeten gaan, in Serekunda is gevestigd en dat is te ver voor hen om daar naartoe te gaan. De nieuwe school kan ze door daar te leren meer kansen geven om werk te vinden.
De omheining van de school is klaar en de poort is geplaatst en de bouwers zijn nu bezig met het optrekken van de muren van de school.
De school krijgt vier in plaats van de eerder geplande drie lokalen. De lokalen zijn iets kleiner geworden maar daardoor kunnen er nu wel vier worden gebouwd en met een kantoor en aparte opslagruimte. Het gebouw is
3 meter langer geworden dan de eerste planning. De veranda is breed genoeg voor rolstoelen. Het betekent dat er meer kinderen met een handicap de kans krijgen op onderwijs en daardoor op een goede toekomst.

De onderwijzer die de kleuters met gehoorproblemen les gaat geven, volgt nu een cursus in gebarentaal op de St. John's School for Deaf in Serrekunda.

Vrouwentuinproject

Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.

Voorjaar/paasfair voor Gambia.

De paas fair is weer geweest er is weer een mooi bedrag opgehaald van € 725,00.
Dit komt ten goede van het project voor de dovenschool.

Bedankt voor jullie inzet.


Nieuwsbrief juni 2014

Beste donateurs, sponsoren, belangstellenden,

Het is alweer enkele maanden geleden dat jullie een nieuwsbrief van de Stichting CFTG hebben ontvangen. Daarom de hoogste tijd om jullie weer op de hoogte te brengen van wat er in de afgelopen tijd is gebeurd.

Maar deze nieuwsbrief heeft niet alleen betrekking op de laatste ontwikkelingen. Wij willen jullie ook graag meer vertellen over de ontwikkelingen in de afgelopen 16 jaar die in het dorp Jiboro hebben plaats gevonden.

In 1998, dus 16 jaar geleden, kwam Ineke de Rijk samen met Tafa Jarju voor het eerst in Jiboro. Jiboro was toen een klein stil dorp met ongeveer 1500 inwoners.

Er was geen enkele gezondheidszorg. De hoofdwegen naar de grotere steden waren heel slecht en vol met gaten en kuilen en in het regenseizoen nauwelijks begaanbaar. De zandwegen in het dorp waren smal en met grote kuilen die in het regenseizoen vol stonden met water.

Transport was er bijna niet om naar de dichtstbijzijnde stad Brikama 20 km verderop te gaan waar een health centrum is. Dit was uiteraard een groot probleem, vooral voor zwangere vrouwen.

Er was een lagere school met 450 leerlingen en een kleine kleuterschool met 60 kinderen.

Water was een groot probleem zowel in het dorp alsook op de groentetuin. Elektriciteit was er niet.

Er waren toen maar een paar kleine lokale winkeltjes met alleen wat levensmiddelen. Voor andere spullen zoals bijvoorbeeld spijkers, maar ook voor kookgerei, potten en pannen, moest men naar Brikama.

Er was geen lokale markt in het dorp waar de vrouwen hun groenten konden verkopen. Ten eerste omdat de groentetuin niet was opgezet en dit betekende geen inkomen .Ten tweede hadden de vrouwen ook geen geld om een markt op te zetten, zoals met een overkapping tegen de zon. Er waren ook geen tafeltjes om de koopwaar op te leggen. Voor kleding moest men naar Brikama. Als er iets gerepareerd of gelast moest worden dan moest dat ook in Brikama worden gedaan. Het was duidelijk zichtbaar dat er toen niet veel was in het dorp.

16 jaar geleden besloten Ineke en Tafa dan ook om de Stichting Care Foundation The Gambia op te zetten met als doelstelling het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking van The Gambia, zowel op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, land- en tuinbouw en het opzetten van kleinschalige projecten speciaal voor vrouwen en meisjes.

Om geen versnippering te krijgen van de gedoneerde gelden aan projecten in verschillenden dorpen heeft de Stichting CFTG besloten zich zoveel mogelijk op Jiboro te richten.

Nu, 16 jaar later wonen er ruim 3500 mensen in Jiboro en zijn ook de omliggende dorpen flink gegroeid.
De groei van Jiboro komt niet alleen door de vele baby's die zijn geboren maar ook omdat veel bewoners, die vertrokken waren uit Jiboro, omdat de noodzakelijke voorzieningen nauwelijks aanwezig waren, weer terug zijn gekomen omdat die voorzieningen er nu wel zijn.

De dorpsbewoners van Jiboro hebben in de afgelopen jaren zelf veel initiatieven genomen. Er zijn diverse winkeltjes en bedrijfjes opgezet. Zo is er nu een fietsenmaker en ook zijn er twee lasbedrijfjes waar ze proberen auto’s een beetje op te lappen. Er is een lokale kapper. De lokale markt is opgezet en de vrouwen verkopen daar nu hun groenten die van de vrouwentuin afkomstig zijn.

Tweedehands kleding is nu te koop op de markt. Er is een lokale slager die ter plekke een koe slacht en waar ook Ineke, als zij in Jiboro verblijft, vlees koopt. Zij krijgt altijd het mooiste stuk filet zonder lellen, vellen en botten. Kookpotten en kooklepels worden nu in een klein bedrijfje van weggegooide blikjes frisdranken gemaakt, materiaal wordt gesmolten en verwerkt.

Watervoorzieningen en wegen zijn verbeterd. Er is meer transport en er rijdt nu een grote openbare bus binnendoor tussen de dorpen.

Door de overheid is elektra aangelegd. De meeste huizen zijn op dit net aangesloten en hebben een eigen meter. Er zijn nu ook straatlantaarns.

De Jiboro Basic School is uitgebreid met een Junior Secondary School (vervolg onderwijs) en heeft nu 1200 leerlingen. Sinds vorig jaar is er een Senior Secondary School in Jiboro. Kinderen hoeven nu niet meer naar de grotere steden en bij familie te worden ondergebracht om verder te kunnen studeren.

Door ex-studenten van de Jiboro School is een association opgezet. Het zijn jonge mensen die hun eigen dorpsbewoners ondersteunen en voorlichting geven op het gebied van family planning, het tegengaan van uithuwelijken van jonge meisjes aan oudere mannen en het tegengaan van vrouwenbesnijdenis.

Jullie zien er is heel veel gebeurd in 16 jaar en dit mede ook omdat de Stichting CFTG heel veel projecten heeft gerealiseerd wat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Jiboro.

De Stichting CFTG is dan ook erg trots om jullie te mogen vertellen wat er zoal is gedaan. Uiteraard was dit alleen mogelijk door alle hulp en ondersteuning die de Stichting CFTG van zo velen heeft mogen ontvangen!!!!

Het eerste project van de Stichting CFTG was de bouw van het gezondheidscentrum Narang Health Care Centre Jiboro.

Wij zijn erg blij en trots om te zien dat zoveel bewoners van Jiboro en omgeving voor de diverse gezondheidsproblemen naar ons Narang Health Care Center komen voor behandelingen. Trots ook omdat het health centrum de erkenning heeft gekregen van het Ministry of Health. Zij hebben hun maandelijkse consultatie tracking (rondtrekken van dorp naar dorp) verplaatst naar ons health centrum. Dit omdat het health centrum centraal gelegen en schoon is en ook omdat elektra en stromend water aanwezig is. De zwangere vrouwen komen voor een maandelijkse controle, baby's en kleine kinderen worden gevaccineerd, gewogen en nagekeken of alles goed is. De opkomst is altijd erg groot, gemiddeld zijn er zo'n 500 consultaties op 1 dag. Voor de vrouwen is het een uitje. Ze dragen hun mooiste kleren en er wordt behoorlijk gekletst, geroddeld en de laatste nieuwtjes worden besproken.

Door een donatie van een ultrasone (echo-apparaat) is het nu mogelijk om gedurende de zwangerschap de vrouwen te controleren. Als er moeilijkheden bij de bevalling te verwachten zijn weet men dit nu van te voren en kunnen er maatregelen worden getroffen.

Trainingen aan de staf van het health centrum en aan TBA's (Traditional Birth Attendents) dit zijn vrouwen die in de dorpen de bevallingen begeleiden is gegeven door Liesanne Bouwma, gynaecologe in Nederland en door Paul de Reu, gepensioneerd verloskundige. Zij zijn de afgelopen maanden een aantal keren in het health centrum in Jiboro geweest. De bedoeling is dat er een programma wordt opgezet om meer trainingen te gaan geven ook aan stafleden van andere health centra's. Plan is dat deze trainingen voor een heel groot deel in het Narang Health Care Center in Jiboro plaats vinden.

Sinds een paar maanden is het health centrum door het Ministry of Health uitgekozen voor de uitgifte van geboortebewijzen. Deze worden afgegeven aan de moeders van de pasgeboren baby's. Iedere vrijdag komen de moeders met hun pasgeboren baby's uit de hele omgeving naar het health centrum voor het Birth Certificate. Dit is een heel belangrijk document want hierin staat wanneer baby's moeten worden gevaccineerd.

In het laboratorium worden HIV/AIDS, malaria en andere testen uitgevoerd en er is een consultatieruimte waar patiënten kunnen worden begeleid.

In januari kregen wij tandarts Leentje Schade op bezoek. Zij heeft een tandenpoetsproject opgezet voor de kinderen van onze Rainbow Nursery School. Iedere dag poetsen de kinderen nu hun tanden op school. Aan de ouders is voorlichting gegeven waarom het zo belangrijk is om zeker 1 x maar het liefst 2 x per dag te poetsen.

Voor de tweede keer kwamen Spaanse tandartsen voor een week hun vrijwilligerswerk doen in de tandartspraktijk. Zowel door Leentje als de Spaanse tandartsen konden veel mensen van hun pijnklachten worden verlost.

Mama Jiboro Skill Centrum
In 2008 besloot de Stichting CFTG om een skill school/ambachtsschool op te zetten. Met deze school kan de Stichting CFTG kinderen waarvan de ouders geen geld hebben voor vervolg-onderwijs de mogelijkheid bieden om een vak te leren zodat zij een betere toekomst zullen hebben. Zo wordt voorkomen dat jongeren naar de hoofdstad trekken en in de prostitutie of drugshandel belanden. De Stichting CFTG leidt jongeren op om een beroep uit te oefenen en zichzelf te voorzien van een inkomen.
De school is in 2010 in gebruik genomen en 23 meisjes en 2 jongens hadden zich aangemeld en kregen door 4 leerkrachten naai onderricht.

Met trots kunnen wij vertellen dat er nu 11 leerlingen zijn afgestudeerd en klaar zijn om zelfstandig hun beroep uit te oefenen. Om hun te helpen met het opzetten van hun bedrijfje, zodat zij nu niet meteen voor hoge kosten komen te staan zoals aanschaf naaimachines, heeft de Stichting CFTG hun 1 lokaal van het skill centrum ter beschikking gesteld. Daar zitten zij nu bij elkaar en zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van het lokaal en voor de naaimachines die zij mogen gebruiken.

De andere leerlingen zitten met de leerkrachten in het andere lokaal waar zij verder gaan met hun opleiding.

Met elkaar proberen zij van alles te maken ook om te verkopen zodat er op die manier een inkomen kan worden gerealiseerd en nieuw materiaal kan worden aangeschaft.

Afgelopen januari kregen wij in Jiboro voor een kleine week 6 studenten van de Fontys Hogeschool Tilburg op bezoek. In het kader van hun opleiding, evenementen, moesten zij een project uitkiezen wat zij voor hun afstudeerexamen konden gebruiken. Zij hadden het Mama Jiboro skill centrum van de Stichting CFTG uitgekozen. In een paar maanden tijd moesten zij acties houden om geld in te zamelen voor hun reis en verblijf in Gambia. In Jiboro hebben zij geholpen met het opzetten van het computerlokaal waar ook de door hen gedoneerde laptops worden gebruikt. Computerlessen worden nu gegeven door een computer leerkracht aan de leerlingen van de skill school. Dorpsbewoners kunnen ook computerlessen volgen, maar moeten hiervoor wel betalen.
De bakker van de bakkerij, die de Stichting CFTG heeft gebouwd op het terrein van het skill centrum, bakt erg lekker brood. Iedere dag bakt hij brood voor o.a. het ontbijt van de kinderen van de Rainbow Nursery School.

Vrouwentuinproject
Jiboro ligt ver van de rivier The Gambia verwijderd. Hierdoor is land- en tuinbouw een groot probleem.
Om toch een bron van inkomsten te hebben werden veel bomen gekapt en verbrand tot houtskool. Toen het Gouvernement een verbod had ingesteld voor het kappen van de bomen ontstond er een groot probleem. De bevolking van het gebied rond Jiboro zat zonder inkomsten. Om de bevolking toch weer aan een inkomen te helpen heeft de Stichting CFTG in 2002 besloten de vrouwen te helpen met het opzetten van een groentetuin.
Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Dat betekent dat de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger is geworden. Het hele jaar kan er nu groenten worden verbouwd. De vrouwen verkopen de opbrengst van de groentetuin op o.a. de lokale markt in Jiboro. Door de verkoop hebben zij nu inkomsten en zij kunnen zelf nieuwe zaden kopen en bijdragen aan schoolgelden en levensbehoeftes van hun familie.

Kindersponsorproject

Er is geen leerplicht in Gambia en ook al is er een school in de buurt van een dorp dan wil dat niet altijd zeggen dat alle kinderen naar school gaan. Onderwijs kost veel geld en zeker als dat ten koste moet gaan van eten, dan wordt daar niet altijd voor gekozen. De meerderheid van de bevolking leeft onder de armoedegrens van € 1 per dag, waardoor het voor ouders moeilijk is om de schoolgelden en andere bijkomende kosten te kunnen betalen.

Om ouders te helpen, zodat ook hun kinderen naar school kunnen gaan, heeft de Stichting CFTG het “Kinder Sponsor Project Gambia opgezet”.
Op dit moment worden 60 kinderen gesponsord door sponsorouders, maar er staan nog heel veel kinderen voor sponsoring op ons lijstje.

De Stichting CFTG hoopt dan ook dat veel nieuwe sponsors zich willen aanmelden.
Want de toekomst van een kind begint bij onderwijs.

Rainbow Nursery School

De plannen die gemaakt zijn voor de uitbreiding van de Rainbow Nursery School zijn allemaal tot uitvoering gekomen, De hele renovatie van de Rainbow Nursery School is klaar!!!!

Renovatie bestond uit: Bouw van een nieuw schoolgebouw met 3 lokalen, kantoor en opslagruimte en een nieuw toiletgebouw. De omheining van de school werd verhoogd, een borehole werd gedrild met daarop een waterpomp op solar wat betekent dat er continu over schoon stromend water beschikt kan worden belangrijk voor het drinkwater voor de kinderen.

Woonruimte voor de hoofdonderwijzer en wacht met een toilet en douche gelegenheid waren de laatste bouwactiviteiten die gedaan moesten worden en ook die zijn klaar.

De hoofdonderwijzer Buba heeft zijn 3 jarige opleiding voor Early Child Hood Education met goed gevolg afgerond wat betekent dat de Rainbow Nursery School nu beschikt over een goed opgeleide leerkracht. Onze andere leerkracht, Momodou, is klaar met zijn vooropleiding zodat ook hij nu de 3 jarige Early Child Hood Education kan gaan volgen. Mirjam Abbes heeft zich in 2013 3 maanden als vrijwilliger o.a. ingezet op de Rainbow Nursery School. Mirjam heeft toen gezien hoe belangrijk het is dat de leraren de kans krijgen om deze opleiding te volgen, zodat zij meer kennis hebben op het gebied van lesgeven aan jonge leerlingen.
Mirjam is afgelopen febrauri weer voor 7 weken naar Gambia gekomen, waarvan zij zich ook deze keer weer een aantal weken heeft ingezet voor de Rainbow Nursery School. Mirjam was erg blij te zien dat de leraren heel veel van haar tips nu gebruiken op de school.

Ondanks dat de Stichting CFTG heel graag niet meer dan 40 kinderen in een klas zou willen hebben zitten er toch weer ruim 55 in een klaslokaal. Er zijn zoveel kinderen die naar school willen en dan zeker naar de Rainbow!!! Het betekent dan ook dat er weer ruimtegebrek is. Er wordt gekeken of het misschien mogelijk is dat er een middagklas opgezet kan worden zodat er meer kinderen de kans krijgen op onderwijs.

Ons nieuwste project is De School voor Kinderen met een Beperking in Jiboro

Een school voor Speciaal Onderwijs

In The Gambia zijn veel dove kinderen. Waarom er in The Gambia zo veel dove kinderen zijn is niet makkelijk te beantwoorden. Natuurlijk vraagt Malaria zijn tol maar ook hersenvliesontsteking, verkeerd gebruik van medicijnen en erfelijkheid zijn oorzaken. Als deze kinderen, en er zijn er honderden, geen onderwijs krijgen, hebben ze een moeilijke tijd om te overleven.

De School voor Kinderen met een Beperking wordt op dit moment gebouwd onder supervisie van de Stichting CFTG door middel van financiële ondersteuning van de Wilde Ganzen en SOS-Meerlo-Wanssum.

Er zijn plannen om te starten met een kleine klas dove kinderen in 2016. Zodra dat onder controle is gaan we de klassen uitbreiden en nemen we ook kinderen aan met andere beperkingen d.w.z. kinderen die niet kunnen lopen en geen of één arm hebben. Zelfs kinderen die blind zijn krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen.
In de omgeving van Jiboro zijn veel kleine dorpjes waar kinderen wonen die totaal geen onderwijs krijgen. Juist vanwege hun beperking. Zij kunnen (nog) niet geholpen worden omdat de school, waar ze eigenlijk naar toe zouden moeten gaan, in Serekunda ligt en dat is te ver voor hen om daar naartoe te gaan. De nieuwe school zal ze laten leren en ze meer kansen geven om werk te vinden en om zichzelf te uiten in het land van de horenden.

http://schoolfordisabledchildren.weebly.com/

Er wordt vaak gezegd ontwikkelingshulp is maar een druppel op een gloeiende plaat maar zoals jullie hebben kunnen lezen is het een behoorlijke grote plas die er is gerealiseerd in Jiboro.

En die plas moet een meer worden!!!!

Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij JULLIE HULP.

Hulp die dus niet is gebaseerd op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van moeder Theresa:

Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”

Samen met jullie hielpen wij er niet eentje maar velen en wij hopen er nog velen samen met jullie te mogen helpen.


Club van Vrienden

Word je ook lid van de Club van Vrienden van de “Care Foundation The Gambia” of wil je een kind sponsoren?

Voor bijvoorbeeld een vast bedrag van € 10,00 per maand kan een kind naar school. Het is een maand- salaris van een schoonmaakster van het health centrum.

Onze vraag is doen jullie mee en misschien willen familie en vrienden ook vriend van de Club van Vrienden worden.

Dat kan natuurlijk, graag zelfs, want hoe meer vrienden hoe meer de stichting kan doen. Uiteraard zijn alle donaties groot of klein van harte welkom.

In Gambia is geen ziektekosten verzekering en daar de plaatselijke bevolking over weinig financiële middelen beschikt is hun bijdrage voor medische zorg minimaal te noemen en dus niet toereikend om de lopende jaarkosten, bestaande uit salarissen, medicijnen, onderhoud etc. te dekken.

Met 100 vrienden voor een vast bedrag van € 10,00 per maand = 100 x €. 120,00 =
€. 12.000,00 per jaar kan de Stichting CFTG medicijnen aanschaffen en voor een heel groot deel de salarissen van het medisch personeel betalen.

Met jullie bijdrage is het mogelijk om de continuïteit van de projecten te waarborgen en kunnen wij samen zorgen voor medicijnen en goede medische zorg, goed onderwijs, voldoende eten.

Stort uw donatie op/of vraag uw bank om een automatische overmaking op te maken:

ABN/AMRO NL 95ABNA 055.24.12.686

t.n.v. Stichting Care Foundation The Gambia te Haarlem.

De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst als ANBI (nr. 810105925) wat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn voor de belasting (zie daarvoor onze website).

U bij voorbaat dankend, met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van de Stichting Care Foundation The Gambia

Ineke de Rijk, voorzitter

Klik hier om naar de galerie te gaan.