Vooruitzicht 2018

Onze doelen voor 2018:

  • Vernieuwen van de batterijen van het solar systeem;
  • Meer sponsorouders ook voor de leerlingen van de school voor kinderen met een beperking;
  • Realisatie van woonruimtes voor onderwijzers en tevens ook logeerplaatsen voor vrijwilligers;
  • Meer Vrienden voor de Club van Vrienden zodat de Stichting CFTG haar projecten kan continueren.
%d bloggers liken dit: