Jaarverslag 2021

Beste sponsoren, donateurs, vrijwilligers en belangstellenden, 

We hebben een mooi jaar achter de rug. De belangrijkste mijlpaal was voor ons het opzetten van de kippenfarm. Door een donatie van de Ontmoetingskerk in Lelystad hadden we eind 2020 de mogelijkheid om een kippenfarm te bouwen. Het duurde even voordat alles klaar was en we de eerste kippen konden verwelkomen. Maar in het voorjaar was het zover. Mede dankzij de actie: “sponsor een kip”. We zijn nu een jaar verder en we kunnen een deel van de salarissen van het Health Center bekostigen uit de opbrengst van de verkoop van kippen en eieren.

Health Center

We hebben het één en ander moeten repareren in het Health Center. Door de storm in de zomer was de watertank naar beneden gekomen. Die is zo snel mogelijk vervangen. En een paar weken later sloeg de bliksem in de inverter. Dus zat het Health Center zonder stroom. Door een gulle donatie kon ook dat snel verholpen worden! In december zijn we gestart met het bouwen van een nieuwe septic tank.

School for disabled children

We hebben het afgelopen jaar drie nieuwe leerlingen gekregen. Twee jongens, die doof zijn en een leerling met een geestelijke beperking. Door de samenwerking met de stichting small steps 2 success hebben we Jainaba als klassenassistente kunnen aannemen. Zij is doof en voelt goed aan wat onze leerlingen nodig hebben.

Tijdens de lessen houtbewerking hebben de leerlingen het jaar gewerkt aan het houten speelhuis. En in de ochtendpauze hebben ze de bananen en sinaasappelbomen water gegeven. Een deel van de opbrengst van de bananen kan gebruikt worden om het ontbijt te bekostigen.

Vier leerlingen gaan in de ochtend naar school en gaan in de middag werken. Drie jongens werken op een farm in de buurt, een meisje werkt in het naaiatelier op de markt. Zo doen ze wat ervaring op, kunnen ervaren wat ze wel en niet leuk vinden, leren verantwoordelijkheden en krijgen ze een klein salaris.

Website

We hebben in 2021 hard gewerkt aan een nieuwe website. Daarbij hebben we hulp gehad van Leo Smit, waar we erg blij mee waren. Leo, hartelijk dank!

Jiboroschool

We hebben weer nieuwe sponsoren gekregen. Een aantal leerlingen heeft in juli 2021 hun schoolloopbaan met een diploma afgesloten. Gelukkig wilden hun sponsoren weer een nieuw kind financieel ondersteunen. Daardoor blijft het aantal gesponsorde kinderen aardig constant.

In het verleden betaalden we het sponsorgeld aan de school. Maar afgelopen jaar hebben we het sponsorgeld direct aan de ouders gegeven. Daarmee willen we ook een stuk verantwoordelijkheid bij de ouders neer leggen. Dat werd erg gewaardeerd, want het betekent ook dat ze niet meer om elk schrift of boek hoeven te vragen.

Doelen voor 2022

  • Het verder uitbouwen van de kippenfarm, zodat de opbrengst genoeg is om alle salarissen te betalen
  • Realisatie van de septic tank en de afvoerleidingen
  • Het kopen van een nieuw transportbusje voor de school
  • In de houtbewerkingsklas willen we komend jaar producten maken, die ook weer verkocht kunnen worden
%d bloggers liken dit: