Jaarverslag 2020

Beste sponsoren, donateurs, vrijwilligers en belangstellende, 

We hebben een jaar achter de rug dat erg gedomineerd werd door Corona. Ten eerste kon ons benefietfeest in juni niet doorgaan. En ten tweede was het moeilijk om naar Gambia toe te gaan om de projecten te begeleiden. Maar ondanks dat zijn er veel mooie dingen gebeurd.

In augustus hebben we een actie gehouden om rijst te kunnen kopen voor ons personeel en voor de families van de kinderen op de school voor kinderen met een beperking. Ook hebben we ervoor gezorgd dat alle dorpsbewoners van Jiboro een mondmasker kregen. Deze zijn gemaakt in ons eigen Skillcenter.

School for disabled children

Op de school voor kinderen met een beperking hebben we weer nieuwe leerlingen verwelkomd. En we hebben al snel sponsoren voor ze gevonden. Ondanks dat de scholen 8 maanden dicht waren hebben de leraren toch hier en daar in de thuissituatie les kunnen geven, waardoor de achterstand niet al te groot werd.

Op het Skillcenter binnen de school is een bed in elkaar gezet. De tuin groeit aardig, de bananen zijn bijna rijp. En omdat de school dicht was heeft de hoofdleraar cassave geplant waardoor we een goede opbrengst hebben en we voor een jaar het ontbijt voor de leerlingen kunnen betalen.

In januari kwamen twee collega’s vanuit Nederland op bezoek en hebben een week meegeholpen op school. Ze namen 6 rekenwonderdozen mee waardoor de kinderen weer op een andere manier les kregen.

In november zijn we weer een dag met de leerlingen weggeweest. Op het strand van Paradise Beach konden ze weer heerlijk rennen, voetballen, zwemmen en eten.

Kinderadoptieproject

Voor de Jiboroschool hebben we nieuwe sponsoren gekregen. Afgelopen zomer zijn er drie leerlingen met een diploma van school gegaan. En de sponsorouders van deze leerlingen zullen weer een nieuw kind gaan sponsoren.

Het Health Centre

Voor het Health Centre proberen we een andere weg in te slaan. Doordat we een grote sponsor gevonden hebben konden we een kippenfarm beginnen. De bedoeling is dat we met de opbrengsten van de eieren en de kippen vanaf juli 2021 genoeg geld hebben om de maandelijkse salarissen te betalen. De kippenboerderij is gerealiseerd op het terrein van het Health Centre. Ook willen we de leerlingen van de school voor kinderen met een beperking bij dit project betrekken. Dan leren ze nog een extra skill en vergroten daarmee kun kansen op de arbeidsmarkt.

Verder hebben we in het Health Centre een gedeelte van de elektra vervangen, de solar weer gerepareerd na een blikseminslag en het onderhoud aan de ambulance gedaan.

Via donaties waren we in staat om voor het Health Centre beschermende materialen te kopen zodat ze veilig aan het werk konden: chirurgische mondmaskers, handschoenen, vitamines en zink. Ook hebben de artsen en verpleegsters zich ingezet om een goede voorlichting over Corona te geven.

In het laboratorium hebben we een nieuwe medewerker die goed geschoold is.

Website

We zijn inmiddels gestart om de gehele website van Care Foundation The Gambia te vernieuwen.

Doelen voor 2021

  • Het realiseren van de kippenfarm;
  • Een sponsor zoeken die wil helpen met het repareren van de muur van het vrouwentuinproject;
  • De oudere leerlingen van de school voor kinderen met een beperking begeleiden in het vinden van een baantje. De bedoeling is dat ze wel op school blijven in de ochtend, maar in de middag ergens gaan werken;
  • Het maken van een speeltoestel op het terrein van de school. Doordat school zo lang dicht was is het er in 2020 niet van gekomen;
  • De nieuwe website afmaken.
%d bloggers liken dit: