Jaarverslag 2017

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

De Stichting CFTG wil u graag op de hoogte houden van wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2018.

Het afgelopen jaar was een moeilijk jaar voor alle mensen in Gambia. De verkiezingen die in december 2016 waren gehouden, verliepen zoals bij u waarschijnlijk bekend , behoorlijk turbulent. Veel inwoners van Gambia vertrokken naar de rurale gebieden of reisde af naar Senegal. Toeristen vermeden Gambia en dat betekende dat het gehele land minder inkomsten had. Het toeristen hoogseizoen is van oktober tot eind april. Een periode waarin veel werk is en men een inkomen verkrijgt.
Heel veel mensen hadden dan ook geen werk en daardoor ook geen inkomen. In Gambia bestaat geen werkeloosheidsuitkering. Dat betekent dat heel veel mensen geen inkomen hadden tot het nieuwe toeristenseizoen in oktober weer begon. Men moet het tot die tijd proberen uit te zingen wat heel moeilijk zal zijn. Geen inkomen, nauwelijks eten, geen geld voor gezondheidszorg en geen geld om voor de kinderen het schoolgeld te betalen.

De erfenis die de nieuwe president kreeg was een land wat op de rand van faillissement lag. Maar nu de rust is weergekeerd werkt de nieuwe president hard om het vertrouwen en internationale financiële steun te verkrijgen.
Er is persvrijheid en er is democratie wat voor de bewoners van Gambia nieuw is na zoveel jaar dit niet te hebben gehad en men moet ook daar mee leren om te gaan.
Heel langzaam klimt Gambia weer naar boven. Toeristen zijn dit jaar weer teruggekomen en dat zorgt voor werkgelegenheid. Veel moet er nog worden gedaan en gereorganiseerd vooral op het gebied van de infrastructuur, water- en energie voorzieningen, zonder deze voorzieningen is het moeilijk om de economie van het land weer op te bouwen.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro

Na ruim 3 jaar bouwen, schilderen en inrichten werd in maart de School voor Kinderen met Beperking officieel geopend ! 
De hele fam. Goumans die zich al die jaren samen met de St. SOS- Meerlo Wansum hadden ingezet om de financiën bij elkaar te krijgen, waren naar Gambia gekomen voor de opening. Ook waren diverse afgevaardigde van het Ministerie van Onderwijs en Gezondheidszorg en de Minister van Landbouw aanwezig.
De video die was gemaakt door de Gambiaanse Tv werd uitgezonden op het Gambiaanse nieuws. 
Een dag waar wij allen trots op kunnen zijn!
We zijn gestart met de leraar Bakary Fatty en er is een onderwijsassistent aangenomen, David. David is zelf ook gehandicapt. Hij is verlamd en zit in een rolstoel. En is daarmee een goed voorbeeld voor onze kinderen. Hij laat zien dat je leven niet stopt als je gehandicapt bent.

Naast de dove kinderen zijn er ook een aantal kinderen/ jongeren met geestelijke beperking voor deze kinderen is een speciale leerkracht nodig. Er is geprobeerd of zij samen met de dove kinderen les kunnen krijgen maar dat lukt niet omdat het dan erg onrustig is. Het lesgeven aan kinderen met beperkingen is anders dan lesgeven aan kinderen zonder beperkingen. Een leerkracht kan hooguit aan 13 kinderen lesgeven omdat zij alle veel begeleiding nodig hebben. Er zijn nu 15 kinderen verdeeld in groepen. We hebben ze in vier groepen verdeeld. 

Een groep 4/5 jarige dove kinderen. Een groep kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Een groep dove kinderen die al wat ouder zijn en erg makkelijk en snel leren. Deze kinderen krijgen les op maandag tot en met donderdag. De vierde groep zijn twee broers, die al snel niet mee konden komen met de groep. Die hadden zoveel aandacht nodig hadden dat we besloten om hun apart les te geven. Dat is op vrijdag.
Het is voor de leraar een hele opgave om zoveel verschillende niveaus binnen één klaslokaal te bedienen. 

Ouders worden uitgenodigd om 1 a 2 keer per week op school de les mee te doen en zo ook de gebarentaal te leren. 
We gaan verder met het uitnodigen van de leerlingen van de nurseryschool om op donderdagochtend een uurtje bij ons in de les gebarentaal mee te leren.
Dankbaar dat Mirjam Abbes een aantal keren per jaar voor langere tijd naar Jiboro gaat om Bakkary onze leerkracht en David de klasseassisent te begeleiden bij het opzetten en runnen van de school.

Mirjam is de coordinator van het kindersponsorproject wat zij samen met Ineke de Rijk doet. Want voor de leerlingen zijn er sponsoren nodig zodat alle kinderen/ jongeren die zich hebben aangemeld voor de school de kans krijgen om onderwijs te volgen. De leeftijden zijn heel verschillend , tussen 4 en 24 jaar, al deze leerlingen zijn nooit naar school geweest en de St. CFTG wil graag iedereen de kans geven op onderwijs en zo de kans op een beter toekomst. 

Het afgelopen jaar zijn er weer enorme stappen gezet. Door al het speelgoed dat door de Paradijsvogel in Vogelenzang was opgehaald konden we een echt speellokaal inrichten. En de jongste kinderen mogen nu na de pauze in dit lokaal spelen. Wat een feest. Kinderen zijn in Gambia helemaal niet gewend om met speelgoed te spelen. Dus delen en kiezen is al heel erg moeilijk. 

Het niveau waarop er nu les wordt gegeven is kleuterschool , dit omdat al deze kinderen nooit naar school zijn geweest en zij eerst de eerste stappen moeten leren van gebaren taal, samen spelen, elkaar accepteren en zoveel andere dingen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.

Er is overleg met het Ministerie van Onderwijs of er een leerkraact door hun beschikbaar kan worden gesteld zodat wij kunnen gaan beginnen met lagere school opleiding , wat in Gambia Lower Basic School heet. Trots en blij zijn we dat dat wij ook deze kinderen een kans kunnen geven om naar school te gaan

Narang Health Care Centre Jiboro

Ook het Narang Health centrum heeft te maken met de problemen van de energie voorziening. Onze batterijen die werken op het solar systeem hebben na 10 jaar werkzaam te zijn geweest, het begeven, wij konden altijd nog een beetje terug vallen op de lokale elektrische voorzieningen maar aangezien die nu dus niet werken zit het health centrum zonder elektriciteit. Zonder elektra is het niet safe, medicijnen kunnen niet gekoeld worden en als er ’s nacht bevallingen zijn is dat zeker ook niet veilig. 

De drukste tijd in het health centrum is de malaria tijd in de maanden september, oktober, november, dit is na het echte regenseizoen, het regenwater blijft dan n.l. stil staan en daar leggen de muggen hun eitjes in. De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen. 

In november 2016 hadden wij voor 4 weken een vrijwilliger uit België Lieke Verrijt
Lieke is verpleegkundige en zij heeft haar hart verloren aan The Gambia, ons health centrum en de mensen in Jiboro. Het afgelopen jaar heeft Lieke divers ziekenhuismateriaal verzameld wat is verstuurd naar Jiboro. En Lieke heeft zo haar hart verloren aan Gambia dat zij heeft besloten om permanent in Gambia te gaan wonen en heeft haar baan in België opgezegd.

Lieke is per 1 januari 2018 begonnen met werken op het Narang Health Center als verpleegkundige en als manager. Het bestuur van de St. CFTG is blij met deze nieuwe medewerker waarvan wij zeker weten dat het een grote aanvulling is op onze staf.

Kinderadoptieproject

Helaas zijn ook dit jaar weer een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Een aantal kinderen heeft de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs.

Een aantal ouders waarvan het sponsorkind niet meer op school zit, sponsoren nu een kind van de School voor Kinderen met Beperking, de St. CFTG is erg blij dat zij nu deze kinderen willen sponsoren.

Vrouwentuinproject

Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden. 

Mama Jiboro Skill Center

Onze kleermaker en leerkracht Sanne heeft heel materiaal gekregen wat ook door Lieke was verzameld . Sanne is nu druk bezig met de leerlingen om hier van alles en nog wat van te maken wat wordt verkocht zodat er nieuwe materialen kunnen worden gekocht en waarvan ook de salarissen voor Sanne en zijn assistente van worden betaald. Ook maken zij ieder jaar schooluniformen. En met Tobaski en Ramadan laten veel inwoners van Jiboro hun mooie kleurige feestkleding maken.

Bestuur St. Care Foundation The Gambia 

Per november is Mirjam Abbes als nieuw bestuurslid ingeschreven bij de K.v.K .

Vooruitzicht 2018

  • Vernieuwen van de batterijen van het solar systeem;
  • Meer sponsorouders ook voor de leerlingen van de school voor kinderen met een beperking;
  • Realisatie van woonruimtes voor onderwijzers en tevens ook logeerplaatsen voor vrijwilligers;
  • Meer Vrienden voor de Club van Vrienden zodat de Stichtng CFTG haar projecten kan continueren.

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op op onze contactpagina.

Slotwoord

Wij willen iedereen die ons op zoveel manieren hebben ondersteund heel hartelijk danken zonder deze hulp kon de St. CFTG niet al deze projecten opzetten. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP. Hulp die niet is gebaseerd op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van moeder Theresa:
“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”

Samen met jullie hielpen wij er niet eentje maar vele en wij hopen er nog vele samen met jullie te mogen helpen.


Namens het bestuur 

Ineke de Rijk, voorzitter

%d bloggers liken dit: