Jaarverslag 2016

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

Op de drempel van 2016 naar het nieuwe Jaar 2017 willen wij u graag een verslag geven van de diverse activiteiten van het afgelopen jaar.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro

Eén van onze grootste wensen voor 2016 was om de bouw van de school voor kinderen met een beperking af te bouwen zodat de kinderen in het nieuwe schooljaar konden beginnen en dat is GELUKT!!!

Eind agustus was er een zeer zware storm met onweer en heftige regens in Gambia en vele delen van Gambia werden getroffen, ook Jiboro. Veel huizen werden verwoest en omheiningen omgewaaid en helaas ook is een groot deel van de omheining van de school geheel omgewaaid. Een hele grote onverwachte onkostenpost gelukkig hebben wij een sponsor gevonden zodat het mogelijk is om de omheining te herstellen.
Door deze ramp en ook omdat het in het regenseizoen niet echt mogelijk is om door te gaan met de bouwactiviteiten, is de schoool later open gegaan dan de planning.
Bakary en Mirjam Abbes hebben hard gewerkt om de lokalen in te richten, posters zijn opgehangen en de eerste groep kinderen van 13 kinderen / jongeren zijn begin november begonnen met hun school opleiding.

Voor de ouders en kinderen is het erg wennen, de kinderen zijn nooit naar school gegaan en op tijd komen is best lastig en sommige kinderen zijn nog erg verlegen.
Het grootste deel van de leerlingen is doof en moeten nu de gebarentaal leren maar na een paar weken op school vertelde Mirjam ging dat al aardig goed.

Onze leekracht Bakary heeft de 2 jarige cursus gebarentaal met goed gevolg afgesloten op de St. John’s School for Deaf en Mirjam heeft zelf de gebarentaal geleerd. Mirjam is een leerkracht Duits in Nederland maar heeft haar baan opgezegd om samen met de Bakary de school op te zetten. Mirjam heeft heel veel kennis op onderwijs gebied en de St. CFTG is dan ook heel dankbaar dat Mirjam haar kennis wil delen.

Mirjam is de coordinator van het kindersponsorproject wat zij samen met Ineke de Rijk doet. Want voor de leerlingen zijn er sponsoren nodig zodat alle kinderen/ jongeren die zich hebben aangemeld voor de school de kans krijgen om onderwijs te volgen.

Naast de dove kinderen zijn er ook een aantal kinderen/ jongeren met geestelijke beperking voor deze kinderen is een speciale leerkracht nodig. Er is geprobeerd of zij samen met de dove kinderen les kunnen krijgen maar dat lukt niet omdat het dan erg onrustig is. Het lesgeven aan kinderen met beperkingen is anders dan lesgeven aan kinderen zonder beperkingen. Een leerkracht kan hooguit aan 13 kinderen lesgeven omdat zij alle veel begeleiding nodig hebben. De leeftijden zijn heel verschillend , tussen 4 en 24 jaar, al deze leerlingen zijn nooit naar school geweest en de St. CFTG wil graag iedereen de kans geven op onderwijs en zo de kans op een beter toekomst.

Omdat er meerdere leerkrachten nodig zijn voor de school moeten er leerkrachten worden aangetrokken. Voor deze leerkrachten moet er huisvesting komen omdat deze leerkrachten van de kust af komen en niet iedere dag op en neer kunnen reizen, dit brengt veel te hoge kosten met zich mee. Op het terrein van de school is ruimte genoeg om een huis te bouwen voor de leerkrachten gekeken wordt er of er sponsor de St. CFTG kan helpen met het realiseren van de woonruimtes.

Er is overleg geweest met de Stichting Talokoto Nederland. Deze stichting heeft in het dorp Talokoto op ongeveer 3 km. van Jiboro, het Project Talokoto voor kinderen/jongeren met beperkingen opgezet. De kinderen / jongeren van het project die in aanmerking komen voor passend onderwijs zullen op onze school dit passend onderwijs kunnen volgen. De St. CFTG is erg blij dat de twee stichtingen met elkaar gaan samenwerken en elkaar kunnen aanvullen.

Watertekort

Gedurende de bouw van de school is gebleken dat er een groot watertekort is. Het bleek dat er een probleem was met zowel de borehole alsook met de waterpomp.
Beide moeten dan ook worden vervangen, gelukkig hebben hiervoor sponsoren gevonden en wij hopen dat het probleem snel zal kunnen worden opgelost zodat we weer over voldoende schoondrinkwater kunnen beschikken.

Narang Health Care Centre Jiboro

De drukste tijd in het health centrum is de malaria tijd in de maanden september, october, november, dit is na het echte regenseizoen, het regenwater blift dan n.l. stil staan en daar leggen de muggen hun eitjes in. De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen.  De gedoneerde ambulance heeft veel patienten die werden doorverwezen, kunnen vervoeren.

Afgelopen november kregen wij voor 4 weken een vrijwilgger uit Belgie, Lieke Verrijt. Lieke is verpleegkundige en heeft haar hart verloren aan ons health centrum en de mensen in Jiboro. Lieke heeft heel veel van haar kennis kunnen overdragen en wil graag ,indien mogelijk, geregeld terugkomen.
Na overleg met Tafa Jarju en Ineke de Rijk is er overeengekomen dat Lieke de representatief in Belgie wordt voor de St. CFTG en wij hopen op dat er goede samen werking zal onstaan en de St. CFTG ook bekend zal worden in Belgie .

Kinderadoptieproject

Helaas zijn ook dit jaar weer een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Een aantal kinderen heeft de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. 

Een aantal ouders waarvan het sponsorkind niet meer op school zit, sponsoren nu een kind van de School voor Kinderen met Beperking, de St. CFTG is erg blij dat zij nu deze kinderen willen sponsoren.

Vrouwentuinproject

Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Skill centrum en Rainbow Nursery School

In overlegen met de Barbara Foundation is er besloten dat de Barbara Foundation de Rainbow Nursery School en het skill centrum overneemt. Zij betalen de salarissen voor de leerkrachten. 

De St. CFTG is blij dat er samenwerking tussen de diverse stichtingen is onstaan want wij allen hebben één doel en dat is om de bevolking van Gambia de kans te geven op een betere toekomst.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.

Vooruitzicht 2017

Ook 2017 wordt weer een spannend jaar voor de Stichting CFTG. 
Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen.

Maar als eerste doel is er de officiële opening van school voor kinderen met een beperking op  4 maart 2017 in Jiboro!!!!

Iedereen is van harte welkom

Onze andere doelen zijn:

  • Meer sponsorouders ook voor de leerlingen van de School voor kinderen met beperking;
  • Realisatie van woonruimtes voor onderwijzers en tevens ook logeerplaatsen voor vrijwilligers;
  • Vernieuwen van het watersysteem en aanleg van de voetpaden;
  • Transport van de gedoneerde schoolbus naar Gambia/ Jiboro;
  • Meer Vrienden voor de Club van Vrienden zodat de Stichting CFTG haar projecten kan continueren.

Slotwoord

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op onze contactpagina.

Als laatste hoopt het bestuur van de St. CFTG dat de spanningen die er nu in Gambia zijn omdat de huidige president die de laatste verkiezing van 1 december 2016 heeft verloren maar niet wil opstappen, geen nadelige gevolgen zal hebben voor onze projecten en zeker niet voor de bevolking. 

Wij wensen u Fijne Feestdagen en voor 2017 Vrede en Geluk 

Namens het bestuur 

Ineke de Rijk, voorzitter

%d bloggers liken dit: