Jaarverslag 2013

Op de drempel van het oude jaar 2013 en het Nieuwe Jaar 2014 en omdat de voorzitter Ineke de Rijk gedurende januari t/m half februari in Jiboro zal verblijven, sturen wij u vroeger dan anders het jaarverslag 2013.
Allereerst wenst het bestuur van de Stichting CFTG u een vrolijk kerstfeest en een heel gelukkig en zonnig 2014 toe, dat de zon zowel letterlijk als ook figuurlijk voor u mag schijnen in 2014 zodat u net als dit jonge Gambiaanse jongetje de toekomst met een grote gekleurde bril zonnig tegemoet zal zien!!!!

Narang Health Care Centre Jiboro

Wij zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centrum door zoveel bewoners uit Jiboro en de omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministry of Health. Zij hebben hun maandelijkse consultatietracking verplaatst naar ons health centrum.
Door dit consultatieprogramma is het mogelijk dat er meer baby’s in het health centrum worden geboren.. We zijn ook erg blij dat de Stichting Baby Hope ons weer van heel veel kraampakketten heeft voorzien. Ook kreeg de Stichting CFTG een geldelijke donatie van Baby Hope en de MRC Nederland. Daarmee kan diverse medische apparatuur worden aangeschaft.
Twee van onze junior-verpleegsters hebben in mei hun 2-jarige opleiding met goed gevolg afgerond en zijn weer teruggekomen op het health centrum. Het betekent dat de Stichting CFTG nu beschikt over een goed opgeleide staf.
In september kwam Liesanne Bouwma, gynaecologe, voor een week naar Jiboro. Zij was al een paar keer eerder geweest om haar kennis te delen met de staf van het health centrum.

Liesanne had een gedoneerd echo apparaat meegenomen. Daarmee heeft zij in de tijd die zij bij ons was zo’n 80 zwangere vrouwen kunnen onderzoeken en uitleg kunnen geven aan onze staf over het gebruik van het echo apparaat.
Een patiëntenkamer hebben we omgebouwd tot echokamer en trainingsruimte. Liesanne heeft er verloskundetraining gegeven aan de staf en aan een aantal TBA’s (Traditional Birth Attendents) die in de dorpen de bevallingen doen.
Het is de bedoeling dat Liesanne geregeld terug komt. Daar is de Stichting CFTG, maar zeer zeker ook de staf, erg blij mee want zo wordt hun kennis op het gebied van bevallingen en gynaecologie alleen maar groter.

Een groep Spaanse tandartsen, die al jaren in de Casamance/Senegal werkzaam zijn, kwam ook een paar dagen in onze tandartspraktijk werken. Er is beloofd dat zij geregeld terug zullen komen en er gekeken zal worden wat voor samenwerking er tussen deze foundation uit Spanje en de Stichting CFTG gerealiseerd kan worden.
In september, oktober, november en december zijn er altijd heel veel patiënten met malaria. Het is dan de drukste tijd in het health centrum. De stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen.

Het health centrum beschikt nu over een goede ambulance die gedoneerd is door de Stichting Westlandgoes4Gambia wat betekent dat in urgente gevallen patiënten kunnen worden doorverwezen. Veel medische voorzieningen zijn gedoneerd door de Stichting Medic en met een donatie van de Lutherse Kerk in Rotterdam konden er medicijnen worden aangeschaft.

Met de opbrengst van de Boerderij Fair, die jaarlijks wordt georganiseerd in Lekkerkerk door Albert de Haaij met hulp van heel veel vrijwilligers, konden wij een container versturen met diverse medische voorzieningen en met gedoneerde kraampakketten van de Stichting Baby Hope. Niet alleen de Boerderij Fair maar ook een Paas Fair en een Kerst Fair worden jaarlijks door Albert en zijn onze/vrienden georganiseerd.

Rainbow Nursery School

De omheining van de school is geheel klaar en dat betekent dat de school nu goed is beveiligd. Er kunnen nu geen schapen, geiten en ezels meer binnen komen. Ook voor de veiligheid van de school was het beter om de muur te verhogen zodat er geen onverlaten binnen kunnen komen. Het dak van het keukengebouw is nu van nieuwe dakplaten voorzien en de ramen en deuren voor de woonruimte van de hoofdonderwijzer staan klaar. Als deze geplaatst zijn komt er een nieuwe betonnen vloer en moet er geschilderd worden. Nadat ook de doucheruimte en het toilet is gebouwd kan de hoofdonderwijzer gebruik maken van de woonruimte. Deze voorzieningen worden door donaties van de Stichting. Weeshuis der Doopsgezinden en door het Dirk Bos Fonds tot stand gebracht.

Alle leerlingen hebben een nieuw schooluniform gekregen welke zijn gemaakt door de leerlingen van het Mama Jiboro Skill Centrum. De hoofdonderwijzer Buba heeft zijn 3 jarige opleiding voor Early Child Hood Education met goed gevolg afgerond wat betekent dat de Rainbow Nursery School nu beschikt over een goed opgeleide leerkracht. Onze andere leerkracht, Momodou , is nu bezig met zijn vooropleiding zodat ook hij straks de 3 jarige Early Child Hood Education kan gaan volgen. Zijn opleiding wordt mogelijk gemaakt door een sponsoring van Mirjam Abbes. Mirjam heeft zich vorig jaar 3 maanden als vrijwilliger o.a. ingezet op de Rainbow Nursery School en Mirjam heeft gezien hoe belangrijk het is dat de leraren de kans krijgen om deze opleiding te volgen zodat zij meer kennis hebben op het gebied van lesgeven aan jonge leerlingen. Mirjam komt in 2014 weer voor een aantal weken naar Jiboro en zal dan ook deze keer weer haar onderwijskennis delen.

Voor de Rainbow Nursery School heeft de Stichting CFTG, via Greet en Jan Jacobse uit Voorburg, dankzij bevriende sponsoren en met medewerking van de Voorburgse Stichting ABCD, ook dit jaar weer een donatie gekregen voor het maaltijdprogramma. Er is besloten om in plaats van de lunch de kinderen een ontbijt te geven dit omdat zij vaak de hele ochtend niets eten en met een lege maag is er weinig concentratie en kunnen zij niet leren. Nu met het ontbijt gaat het veel beter.

Het sponsorproject c.q. studiefonds dat in samenwerking met de heer Fred Gotte is opgezet heeft nu een aantal vaste jaarlijkse sponsoren. Met dit project hoopt de Stichting CFTG de ouders die het financieel moeilijk hebben te kunnen steunen.
Mede door de sponsoren is het mogelijk om de salarissen van de onderwijzers te betalen en konden de nieuwe schooluniformen worden gemaakt.

In februari 2013 zijn 11 onderwijzers van de Paradijsvogel uit Vogelenzang voor een week naar Gambia geweest. Daarvan 2 dagen in Jiboro waar zij hun sponsorkinderen op de Jiboro Primary School hebben opgezocht. Zij hebben een dagje meegedraaid op de Rainbow Nursery School. Hierbij een klein verslagje van hun belevenissen:

Hey Ineke, wat een reis, wat een ervaringen. Iedereen is helemaal enthousiast. Vandaag met de kleutertjes geknutseld. Onvergetelijk! Er kwam na afloop een meisje naar me toe dat fluisterde: I’m so happy! Wat een goed bestede vakantie. Met bijna ons hele Paradijsvogelteam naar The Gambia. We hebben genoten! Veel gezien, veel geleerd. Met als hoogtepunt ons bezoek aan de Rainbow school in Jiboroh. Wat een blijheid, en wat is er al veel gebeurd. Onze oude schoolborden hingen aan de muren en overal stonden onze oude meubeltjes. De drie leerkrachten waren zo bereid om van ons te leren. We zijn hier vertrokken met het vaste voornemen om hier terug te komen.

Geweldig om dit te lezen en te zien hoe onze Rainbow Nursery School nu draait en zoveel voortuitgang heeft gemaakt in de afgelopen jaren.

Kinderadoptieproject

Helaas was er een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school zaten. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Gelukkig hebben wij er weer een aantal nieuwe sponsorouders bij gekregen en kon er weer een aantal kinderen worden gesponsord. Een aantal kinderen heeft de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De Stichting CFTG hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een ander kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst, want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Mama Jiboro Skill Centrum

Met het Mama Jiboro Skill Centre kan de Stichting CFTG jongeren, waarvan de ouders geen geld hebben voor vervolg- onderwijs, de mogelijkheid bieden om een vak te leren zoals, naaien, batikken, sieraden maken, timmeren etc.
De aanvraag om naailes op het skill centrum te krijgen was zo groot dat wij twee klaslokalen hebben ingericht.

Er zijn nu 25 leerlingen waaronder ook twee jongens die de lessen volgen, ze zijn verdeeld in 4 groepen met ieder één leerkracht. Er worden al veel leuke dingen gemaakt zoals kinderkleertjes, tassen en ook de fleurige lokale kleding. De gemaakte dingen worden verkocht in het winkeltje van het skill centrum. Bovendien gaan de leerlingen er ook zelf op uit om hun eigen gemaakte spullen te verkopen. Dankzij een donatie kon een borduurmachine worden aangeschaft waarmee nu ook op het skill centrum de o zo mooie geborduurde lokale kleding gemaakt kan worden.

Omdat er altijd een aantal leerlingen is dat nooit echt leert naaien omdat zij daar geen feeling voor hebben en ook om deze jongeren de kans op een goede toekomst te geven, is Ineke, de voorzitter van de stichting, met een aantal meisjes aan de slag gegaan om sieraden te maken zodat zij naast de naailessen ook andere vaardigheden leren.

Naast de verkoop in het winkeltje van het skill centrum worden sieraden en andere gemaakte spulletjes, zoals tassen, ook meegenomen naar Nederland om daar te verkopen. Er zijn sieraden verkocht aan de winkels van All About Eve, aan Fair Beads en is er een sieraden party gehouden. Omdat de sieradenparty een groot succes was wordt er gekeken of wij dit samen met Mariska Gilles vaker kunnen doen. Mariska is erg enthousiast om dit op zich te nemen. Zij is in augustus in Jiboro geweest en heeft daar samen met de leerlingen sieraden gemaakt. Met de opbrengst van de verkoop kan de Stichting CFTG voor een deel de meisjes de opleiding van 3 jr. laten volgen, zodat zij daarna voor zich zelf kunnen gaan beginnen. Omdat zij voor zich zelf kunnen zorgen, worden zij zelfstandiger, krijgen meer zelfvertrouwen en komen voor zich zelf op.

Tassen en sieraden zijn ook ingekocht door SOS-Meerlo-Wanssum die hiermee op markten gaat staan om zo met de opbrengst van de verkoop de bouw van de Dovenschool in Jiboro te kunnen realiseren.

De computerlessen zijn opgestart en er is een leerkracht uit Jiboro aangetrokken om les te geven.

Veel timmer–las gereedschap is gedoneerd door de 6 studenten van Students for Students. Zij zijn in juli met 3 auto’s van Nederland naar Gambia gereden om het project waarvoor zij zich een half jaar hadden ingezet om fondsen te werven, met eigen ogen te kunnen zien. Ruim 4 weken hebben ze er over gedaan om naar Jiboro te komen. Soms was er wat pech maar ja dat hoort erbij als je zolang door de woestijn moet rijden. Begin augustus konden wij ze, na de lange en enerverende reis, gelukkig gezond en wel in Jiboro ontvangen. Ineke heeft de 6 studenten de titel gegeven van “Wereld Studenten” want dat zijn ze, studenten die zich inzetten voor hun medestudenten in Ontwikkelingslanden.

Sinds een paar maanden is er in Jiboro elektriciteit wat betekent dat er nu over voldoende elektra beschikt kan worden om de zwaardere machines voor de timmer- en laswerkplaats te kunnen gebruiken. Binnenkort hopen wij dan ook te gaan beginnen met de timmer– en laswerkplaats.

Jiboro Primary- Junior Secondary School

5 Studenten van het Fontys College Tilburg hadden in de zomer van 2012 contact opgenomen met Ineke de Rijk met de vraag of zij een project had voor hen. Zij doen een studie evenementen en in het kader van hun opleiding moesten zij in een half jaar een evenementenproject opzetten. Gekozen werd voor een project voor de Jiboro Primary- Junior Secondary School. In januari kwamen zijn voor een week naar Jiboro met als doel het organiseren van een sportevenement en een HIV/Aids voorlichting voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar. Het waren geweldige dagen en de hele school heeft genoten van het voetbaltoernooi, zoiets was nog nooit georganiseerd. De ruim 1000 leerlingen en alle leerkrachten waren dan ook in opperbeste stemming. Er werd geschreeuwd en gejuicht als er een goal werd gemaakt. Er waren jongens- en meisjesteams en vooral de meisjes waren geweldig om te zien met hoeveel inzet zij speelden. De laatste dag was de finale en de winnende teams kregen allemaal een set voetbalkleding en de school kreeg veel t-shirts en voetballen. Maar ook de HIV/Aids voorlichting was een succes en er werden veel vragen gesteld. De kennis is op dit gebied nog erg beperkt. Er werden voorlichtingsboekjes uitgedeeld die gemaakt waren door de 5 studenten. Daarin kan men heel veel terug vinden en wij denken zeker dat de school nu meer gaat doen op het gebied van de voorlichting en zij zullen waarschijnlijk ook nog wel een voetbaltoernooi gaan organiseren want dat was een Heel Groot Succes!!!

Studenten

Ook in januari 2014 komen er weer 5 studenten van het Fontys College uit Tilburg voor een week naar Jiboro. Hun stichting heet Skills for Jiboro en hun missie is het geven van digitale educatie aan de jongeren van het Mama Jiboro Skill Centrum en tevens ook HIV/Aids voorlichting.

Er wordt ook weer een voetbaltoernooi georganiseerd, maar dan voor de lagere klassen van de Jiboro Junior School.

De Stichting CFTG vindt het heel leuk dat er regelmatig een vraag komt van studenten of zij iets kunnen betekenen voor de Stichting CFTG in Gambia en dan speciaal in het kader van studenten voor studenten. Ervaringen opdoen, kennis uitwisselen en elkaars cultuur en leefwijze beter leren kennen.

Dovenschool Jiboro

Het grootste nieuws van 2013 is dat er een Dovenschool in Jiboro gerealiseerd gaat worden. Al heel lang stond dit op het verlanglijstje van de Stichting CFTG omdat bij onderzoek bleek dat in de omgeving van Jiboro veel kinderen gehandicapt zijn, waaronder 18 kinderen doof, in 1 familie zelfs 4 kinderen. Deze dove kinderen hebben niet de kans om naar school te gaan. Er is maar 1 dovenschool in Gambia, de St. John’s school in Serrekunda en die ligt ver van Jiboro verwijderd, c.a. 70 km. Daardoor is het voor de ouders moeilijk hun kinderen daar naar toe te sturen. De kosten voor o.a. transport zijn erg hoog en daarbij is er nauwelijks transport. Ook om kinderen onder te brengen bij familie in de buurt van de St. John’s school is vaak een heel groot probleem. Om deze kinderen de kans te geven op onderwijs zodat ook zij een betere toekomst zullen hebben, wilde de Stichting CFTG graag een dovenschool opzetten in Jiboro.

Het Dovenschoolproject is met zeer groot enthousiasme en bevlogenheid aangedragen door de familie Goumans-Coenders uit Meerlo bij de Stichting SOS-Meerlo Wanssum. De vrijwilligers van SOS-Meerlo Wanssum hebben uit 3 projecten gekozen voor het project “Dovenschool Jiboro”. De komende drie jaar gaat de Stichting SOS- Meerlo Wanssum zich inzetten om in Jiboro de dovenschool te realiseren en in te richten, alsmede de opleiding voor de speciale leerkrachten te financieren. Wat een geweldig nieuws dat er ook voor deze kinderen een verbeterde toekomst zal zijn, dat zij kunnen communiceren omdat zij onderwijs krijgen in gebarentaal zodat ook zij deel kunnen uitmaken van de maatschappij.
Het is geweldig dat zoveel vrijwilligers zich gaan inzetten om met elkaar het Dovenschoolproject te gaan realiseren.

In overleg met de vrijwilligers van de Stichting CFTG die zich gaan inzetten als coördinators voor dit project wordt de naam ‘School for Disabled Children’ zodat ook kinderen met een andere handicap naar deze school kunnen.
De eerste stap voor de bouw van de dovenschool is genomen, de bouw van de omheining van het terrein!!!!

Twee kanten van de omheining zijn klaar en de planning is dat eind januari de omheining klaar zal zijn. Binnenkort wordt begonnen met het uitgraven van de septic tank voor de toiletten. Als de omheining af is kan dan worden begonnen met de bouw van het toiletgebouw.

Vrouwentuinproject

Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Slotwoord

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.

%d bloggers liken dit: