Jaarverslag 2011

Narang Health Care Centre Jiboro

Er is hard gewerkt om het nieuwe laboratorium voor de geplande datum, juli 2011, af te krijgen en dat is gelukt. De bouw was mogelijk door donaties van Inner Wheel, Fred Foundation, NCDO, Albert Schweitzer.

Een aantal stafleden is opgeleid tot laborant. Zij kunnen nu alle testen zoals malaria en ook HIV/Aids afnemen.

Het Ministerie van Gezondheid van Gambia ondersteunt ons met het testmateriaal en de medicatie voor malaria. In de maanden augustus t/m half december is het de tijd van de malaria. Om vast te stellen of de patiënten inderdaad malaria hebben moet er eerst een malariatest worden afgenomen zodat een goede medicatie kan worden gegeven. Er waren dit jaar heel veel patiënten die moesten worden opgenomen. Onze staf heeft het behoorlijk druk gehad, maar gelukkig hebben wij heel veel patiënten kunnen helpen.

Er is een HIV/AIDS programma opgezet door het Gouvernement. Ons health centrum is uitgekozen om als centrum hiervoor te fungeren. Alle vrouwen die in verwachting zijn moeten worden getest en indien nodig worden medicijnen verstrekt om overdracht van het HIV/AIDS virus van moeder op kind te voorkomen. Het consultatiebureau zal veel aandacht besteden aan het begeleiden van zwangere vrouwen. Moeders met hun kinderen krijgen hier een eigen ruimte waar zij voorgelicht worden op diverse gebieden, bijvoorbeeld over hygiëne, voeding etc. Hier kunnen zij terecht met al hun vragen. Twee van onze junior stafleden volgen een opleiding tot nurse in Bansang. Dit is mogelijk door sponsoring van de Nederlandse stichting Yamah Youth die ook werkzaam is in Gambia.

In november kregen wij voor 5 dagen bezoek van 2 opticiens-echtparen en een oogarts. Zij zijn vrijwilligers van de stichting Zienderogen. Dit is een stichting die al 40 jaar werkzaam is en hulp biedt aan de allerarmsten, blinden en slechtzienden waar ook ter wereld. Deze missie was voor de eerste keer in Gambia en is op 4 plaatsen, o.a. bij ons in Jiboro, werkzaam geweest. Totaal zijn er 1282 oogmetingen gedaan, 413 leesbrillen afgegeven en 222 recepten voor brillen uitgeschreven. De brillen moeten in Nederland worden gemaakt. Hans en Maria, één van de opticiens-echtparen, gaan half januari zelf de brillen naar Gambia brengen om ze af te passen. Ze kijken er naar uit om te zien hoe blij de mensen zullen zijn als zij meer kunnen zien. Het is geweldig dat er zoveel mensen geholpen konden worden en hopelijk komt er nog een volgende missie.

Hier een klein stukje van het verslag van de missie en als u het gehele verslag van Erna Leenders wilt lezen kijk dan op www.stichtingzienderogen.nl

Mensen in het ziekenhuis die wij niet kunnen helpen, geeft Jeroen veel aandacht: hij onderzoekt het oog en vraagt hoe lang het probleem al speelt. Ook hier weer veel verwaarloosde glaucoom en slechte cataractoperaties. Ook ziet Jeroen veel trauma’s aan het oog; oogbeschadigingen door geweld en/of ongelukken. Jammer dat we hier niets aan kunnen doen. De mensen hebben vaak hoop op herstel als ze blanke artsen zien. Als je ze dan teleur moet stellen, doet dit veel pijn. Ook bij ons!! We hebben ook een jongetje (ongeveer 3 jaar) gezien wat aan één oog heel slecht zag. Waarschijnlijk een tumor. Jeroen heeft de moeder doorverwezen naar het ziekenhuis.

In oktober kregen wij voor 3 maanden ondersteuning van Oscar Bexk, een gepensioneerde Nederlandse verpleger, met heel veel ervaring op diverse medische gebieden. Oscar heeft zich vooral bezig gehouden met de staf en heeft ons geholpen met het sorteren, uitzoeken en opruimen van diverse genees- en verbandmiddelen. In overleg met het bestuur van de CFTG zijn er management- en taakomschrijvingen gemaakt voor de staf. Oscar heeft de staf op weg geholpen. Wij hopen dat het health centrum daardoor in de toekomst nog beter zal gaan functioneren. Wij zijn erg blij dat Oscar zich heeft willen inzetten voor ons health centrum.

Voor de tandartspraktijk is een Gambiaanse tandarts aangetrokken die zijn opleiding in Senegal heeft gehad. Onze tandarts heeft in diverse klinieken gewerkt en heeft veel ervaring. Er wordt nu ook voorlichting gegeven op de scholen. Wij zijn erg blij dat nu veel mensen van hun pijnklachten kunnen worden afgeholpen. Tandtechnisch materiaal is gedoneerd door Cavex en DHIN. Heel veel medische artikelen zijn gedoneerd, zoals kraampakketten door de Stichting Baby Hope, medische voorzieningen van het ziekenhuis Sint Jansdal, handdoeken en lakens van de firma Womitex. Ook dit jaar heeft Ballast Nedam het transport van medicijnen, die door de stichting CFTG bij IDA waren gekocht, op zich genomen. Geweldig want het betekent dat er op het health centrum door de IDA (International Dispencary Association) goede en gecontroleerde medicijnen beschikbaar zijn.

Toen onze voorzitter, Ineke de Rijk, in november in Jiboro was kreeg het Narang Health Care Centre bezoek van een aantal vertegenwoordigers van het Ministerie van Gezondheid. Zij waren onder de indruk van ons health centrum, zo schoon als het was en de manier waarop het was opgezet en waarop het functioneert. Zij zeiden dat zij in heel Gambia niet zo’n health centrum hadden gezien en zij bedankten haar voor dit op een Europese manier opgezette health centrum. Uiteraard zijn wij heel blij met dit compliment. Het was onze droom om te laten zien dat het ook anders kan dan waarop het meestal wordt opgezet en functioneert in Gambia. Helaas is er nog steeds geen ambulance beschikbaar. Dit is een groot probleem als er patiënten moeten worden doorverwezen. Wij hopen van harte dat dit probleem snel kan worden opgelost.

Het Narang Health Care Centre voorziet in een grote behoefte voor de omgeving van Jiboro. Sinds de opening in 2008 komen er steeds meer patiënten, ook uit Senegal en Guinee Bissau. Het is fijn te weten dat de Stichting CFTG heel veel patiënten heeft kunnen behandelen en we hopen hiermee te kunnen doorgaan.

Rainbow Nursery School

Onze aanvragen bij de Wilde Ganzen, Dirk Bos Fonds, Weeshuis der Doopsgezinden en de Fred Foundation zijn goedgekeurd en de plannen die gemaakt waren voor de uitbreiding van de Rainbow Nursery School komen nu tot uitvoering.  

Wij zijn begonnen met de renovatie van de oude school. Het nieuwe dak zit er op en de ramen zijn vervangen door ijzeren ramen met luiken die gesloten kunnen worden als de school dicht is. Dit voorkomt dat er regen, stof en zand binnenkomt. Binnenkort gaan we beginnen met de uitbreiding van de school. Er komen klaslokalen en een kantoor en een nieuw toiletgebouw bij. De borehole is gedrild, het water is getest in een laboratorium en goedgekeurd, het betekent dat het water van een goede kwaliteit is. Nadat de waterpomp op solar is geïnstalleerd kan er over schoon stromend water worden beschikt. De opslagruimte waar ook de keuken is, wordt nu gerenoveerd, de deuren en ramen zijn al vervangen door ijzeren ramen die dicht kunnen. Er zijn twee nieuwe schoorstenen voor de keuken zodat de rook niet meer naar binnen komt. Er komt een woonruimte voor de hoofdonderwijzer. Dit betekent dat er dan altijd iemand aanwezig is op de school, wat wel zo veilig is. Als alles straks klaar is kunnen er nog meer kinderen naar school en zitten er geen 60 kinderen meer in één klaslokaal met nauwelijks ruimte om te spelen.

Voor de Rainbow Nursery School heeft de Stichting CFTG, via Jan en Greet Jacobse uit Voorburg, dankzij bevriende sponsoren en met medewerking van de Voorburgse stichting ABCD, ook dit jaar weer een donatie gekregen voor het maaltijdprogramma. Ook nu krijgen ongeveer 120 kinderen in ieder geval 1 goede maaltijd per dag.

In samenwerking met de heer Fred Gotte werd een sponsorproject c.q. studiefonds gestart voor de Rainbow Nursery School. Met dit project hoopt de Stichting CFTG de ouders die het financieel moeilijk hebben te kunnen steunen.

Kinderadoptieproject

Helaas moesten ook dit jaar een aantal sponsorouders door omstandigheden ophouden met het sponsoren van hun “sponsorkind”. Gelukkig konden wij een aantal nieuwe ouders vinden zodat de leerlingen naar school kunnen blijven gaan. Veel kinderen staan nog op ons lijstje voor sponsoring omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen.

Een aantal kinderen heeft de school verlaten. Sommige door familieomstandigheden bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden en het kind zit niet meer op school en niemand weet waar het kind nu is. Ja, helaas gebeurt dit ook in Gambia omdat er geen leerplicht is en het daardoor erg moeilijk te achterhalen is waar de kinderen zijn.

Een aantal kinderen heeft nu eindexamen gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De stichting hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een nieuw kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst, want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Plan is om een studiefonds op te zetten waarmee de stichting de jongeren kan ondersteunen die door willen studeren. Dit kan bijvoorbeeld een computercursus zijn, maar ook het volgen van een verpleegstersopleiding.

Skill Centrum

Ons skill centrum draait erg goed. Onze leerlingen maken onder leiding van de leerkrachten leuke dingen. Wij hebben heel veel lappen, garens, knopen, bandjes, kant, etc. uit Nederland gekregen en dit inspireert, een aantal meisjes hebben nu ook al zelf ideeën en dat is wat wij hoopten dat ze zouden gaan doen. Het is erg leuk om te zien wat zij in een jaar tijd hebben geleerd. Onze aanvragen bij de Triodos Bank en de Stichting Dr. Hofstee voor uitbreiding van het solar systeem werden goedgekeurd en dat betekent dat het skill centrum nu over voldoende elektra beschikt. Wij kunnen nu gaan beginnen met de computerklas en met de timmerwerkplaats. ASML Foundation heeft onze aanvraag voor timmergereedschap etc. goedgekeurd. Het gereedschap is voor een deel in Nederland aangeschaft en verscheept naar The Gambia en staat klaar in Jiboro om de timmerwerkplaats te gaan inrichten. Straks kunnen de timmerlessen gaan beginnen.

Het skill centrum is opgezet om jongeren een vak te leren zodat zij na de opleiding een inkomen gaan krijgen. Ondanks het lage lesgeld zijn er helaas nog steeds veel jongeren die dit niet kunnen betalen. U kunt zo’n leerling helpen door maandelijks € 10,- te storten. De stichting koppelt een sponsor aan een leerling, de sponsor mag zelf bepalen of het een leerling van de coupeuseopleiding of computertraining wordt. (Wij sturen u een foto en gegevens over de student toe)

Vrouwentuinproject

Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Dat betekent dat de opbrengst van de groetentuin aanmerkelijk hoger is geworden. Rondom Jiboro ligt heel veel land dat als landbouwgrond gebruikt zou kunnen worden, maar doordat er in de regentijd maar beperkt tijd is om het land te bewerken en in te zaaien en het de boeren bovendien ontbreekt aan bruikbaar landbouwmaterieel, worden deze mogelijkheden (nog) niet benut. Voor de boeren en ook voor de vrouwentuinen is een tractor zeer gewenst, want zo kunnen zij de land- en tuinbouwgrond beter en grondiger bewerken en dat resulteert in een grotere opbrengst.

De aanvragen die wij hebben ingediend voor de aanschaf van een tractor bij de Wilde Ganzen, de Eureko Foundation en de ASN Bank werden goedgekeurd. Wij gaan nu op zoek naar een goede tractor met ploeg en aanhanger zodat wij voor het nieuwe landbouwseizoen, wat begint in mei/juni 2012, de boeren kunnen helpen. Het plan is om de tractor te verhuren zodat de Stichting CFTG een inkomen verkrijgt waarmee zij de lopende kosten zoals de salarissen en de aanschaf van medicijnen voor het Narang Health Centrum kan bekostigen. De patiënten betalen wel voor behandelingen en medicijnen, maar dat is niet genoeg om alle lopende kosten te dekken.

Met een andere donatie van de Wilde Ganzen hebben wij zaad en tuingereedschap aangeschaft en met het andere deel van de donatie is een power tiller aangeschaft, wat het werk voor de vrouwen zal verlichten.

In het kader van verantwoord ondernemerschap mochten 3 stichtingen een aantal projecten indienen bij Aegir Marine BV. Twee stichtingen waaronder de Stichting CFTG werden uitgekozen en twee van onze aanvragen zijn gehonoreerd, het is een bijdrage voor de tractor en er wordt een rijstmaalmachine aangeschaft zodat de vrouwen de rijst nu in Jiboro kunnen malen. De gemalen rijst  wordt o.a.  gebruikt voor pap voor de kinderen.

Vooruitzicht 2012

Ook 2012 wordt weer een spannend jaar voor de stichting CFTG.
Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen:

  • Voortzetting maaltijdprogramma en betaling salarissen voor de Rainbow Nursery School;
  • Bouw van een nieuw schoolgebouw en renovatie voor de Rainbow Nursery School;
  • Meer sponsorouders en donateurs voor ons studiefonds;
  • Aanschaf tractor voor land– en tuinbouwprojecten;
  • Aanschaf rijstmaalmachine;
  • Opzetten timmerwerkplaats en computerklas.

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u  lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op deze website. Daarop vindt u regelmatig de laatste ontwikkelingen.

Namens het bestuur,

Ineke de Rijkvoorzitter / penningmester
A.A. Beijk secretaris
E. Leendersbestuurslid
M. Jarjubetuurslid
%d bloggers liken dit: