Jaarverslag 2010

Het jaar 2010 was weer een heel bijzonder jaar voor de Stichting Care Foundation The Gambia, diverse projecten zijn afgerond. Het skill centrum en de bakkerij zijn afgebouwd en betegeld en beide zijn in gebruik genomen. Het solar irrigatie systeem op de tuin is aangelegd. Er is begonnen met de bouw van een laboratorium. Met de Rainbow Nursery School gaat het goed en al onze sponsorkinderen werden ook dit jaar weer gesponsord.

Heel veel acties zijn gehouden voor de Stichting CFTG door particulieren, instellingen, scholen, kerken en diverse donaties zijn ontvangen van stichtingen. Al deze gelden zijn voor verschillende doeleinden gebruikt.

Gezondheidscentrum

Het Narang Health Care Centrum voorziet in een grote behoefte voor de omgeving van Jiboro. Sinds de opening in 2008 komen er steeds meer patiënten, ook uit Senegal en Guinee Bissau, naar het health centrum. Het is fijn te weten dat de stichting CFTG heel veel patiënten heeft kunnen behandelen en hoopt er nog heel veel te mogen behandelen.

In het afgelopen jaar zijn er veel baby’s geboren, zelfs in 1 maand 24 en alle baby’s waren gelukkig gezond. Wij zijn dan ook erg blij dat er nu genoeg ruimte is voor de bevallingen zodat er meerdere bevallingen tegelijk plaats kunnen vinden.

De Stichting CFTG krijgt steun met kraampakketten van de Stichting Baby Hope.
Baby Hope is medio 2003 opgericht door een moeder die haar ongebruikte kraampakket niet wilde weggooien. Baby Hope is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van 161 inzamelingspunten door heel Nederland. Daarmee ondersteunt de stichting maar liefst 14 kraamprojecten in 11 landen waarvan nu ook de Stichting CFTG deel uitmaakt. De eerste kraampakketten, zo’n 70 zakken, zijn per container samen met andere goederen bestemd voor de Stichting CFTG, verstuurd. Hiermee kan de Stichting CFTG veel moeders met hun baby’s een goede en hygiënische zorg geven bij bevallingen en kraamzorg.

De ambulance, die de Stichting CFTG via René van Baest te leen had gekregen van een ander health centrum, heeft helaas heel veel problemen gegeven. Hij kan daardoor niet meer worden gebruikt en staat geparkeerd, wat betekent dat er op dit moment geen ambulance beschikbaar is op het health centrum. Dat zorgt voor een groot probleem als er patiënten moeten worden doorverwezen. Wij hopen van harte dat dit grote probleem snel kan worden opgelost.

De Service Club Inner Wheel Lelystad had de aanvraag voor de bouw van een nieuw laboratorium op zich genomen en heeft in 2009 diverse acties gehouden om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen en o.a. met bijdrages van de Fred Foundation, Albert Schweitzer en een verdubbeling van de NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkelingswerk) werd er in januari een cheque van € 28.157 aangeboden. Een geweldig bedrag en het betekende dat er een aanvang gemaakt kon worden met de bouw van het laboratorium, dit moet zo rond juli 2011 klaar zijn.

Het Narang Health Centre in Jiboro is onlangs door het NACP (National AIDS Control Programme) dat valt onder het Ministerie van Gezondheid, gekozen als HIV/AIDS centrum. Omdat Jiboro op slechts 1,5 km van de grens met Senegal ligt, kan ook aan patiënten uit Senegal de benodigde zorg worden verleend. Hiertoe is een Memorandum of Understanding tussen The Gambia en Senegal getekend. 
Door Hands on Care die het HIV/AIDS Care Program hebben opgezet, is een aantal health centra uitgekozen waaronder het Narang Health Care Centrum, voor een pilot programma: mensen die besmet zijn met HIV/AIDS worden begeleid en hun families en de communities worden op allerlei gebied ondersteund en voorgelicht. De stafleden van het NHC hebben diverse opleidingen gevolgd om patiënten te begeleiden en om testen uit te voeren.

Het consultatiebureau zal veel aandacht besteden aan het begeleiden van zwangere vrouwen. Moeders met hun kinderen krijgen hier een eigen ruimte waar zij voorgelicht worden op diverse gebieden, bijvoorbeeld over hygiëne, voeding etc., hier kunnen zij terecht met al hun vragen. Indien nodig worden medicijnen verstrekt om overdracht van het HIV/AIDS virus van moeder op kind te voorkomen. Een voorlopig laboratorium is opgezet in het gastenverblijf van de tandartspraktijk.

Ook dit jaar heeft Ballast Nedam tweemaal het transport van medicijnen, die door de Stichting CFTG bij IDA waren gekocht, op zich genomen. Geweldig want het betekent dat er op het health centrum door de IDA (International Dispencary Assocation) goede en gecontroleerde medicijnen beschikbaar zijn.

Rainbow Nursery School

Voor de Rainbow Nursery School in Jiboro heeft de Stichting CFTG, via Jan & Greet Jacobse uit Voorburg, dankzij bevriende sponsoren en met medewerking van de Voorburgse stichting ABCD ook dit jaar weer een donatie gekregen voor het maaltijdprogramma, ook nu krijgen ongeveer 120 kinderen in ieder geval 1 goede maaltijd per dag.

Langzaam zijn we begonnen met het achterstallig onderhoud en beetje bij beetje is er al van alles opgeknapt. De school is van binnen en van buiten helemaal geschilderd en ziet er weer fleurig uit. De schooltuin is schoongemaakt en er was cassave geplant als aanvulling op het maaltijdprogramma. Echter, de geiten die makkelijk over de omheining kunnen springen, deden zich tegoed aan de opkomende cassave! 

Gelukkig is er voor dit jaar weer een donatie ontvangen voor de salarissen van de onderwijzers. De schoolmeubeltjes, die wij hebben gekregen via Cargo Company Ymond, staan in de lokalen en alle kinderen hebben nu een eigen tafeltje en een stoeltje. In de kasten is alles netjes en overzichtelijk opgeruimd.

Er zijn ruim 120 kinderen op school die in twee klassen zitten met nauwelijks ruimte om te lopen, de kleintjes tussen de grote. Om dit een beetje op te lossen zitten de kleintjes nu buiten onder de overdekte plaats waar eigenlijk de lunch door de kinderen wordt gebruikt en waar zij konden spelen.

Er zijn aanvragen gedaan bij diverse stichtingen voor een financiële bijdrage voor het bouwen van een nieuw en groter schoolgebouw.

De toiletten moeten worden vervangen en het liefst worden voorzien van een waterkraan zodat de kinderen na toiletgebruik hun handjes kunnen wassen. De oude waterput met handpomp geeft geregeld problemen wat betekent dat er niet over genoeg schoon water beschikt kan worden. Ook voor de schooltuin is er niet de beschikking over voldoende water om het goed op te zetten. Om het waterprobleem op te lossen moet er een borehole worden gedrild waarop een pomp moet komen die op solar werkt.

Met meer ruimte kunnen wij de kinderen beter voorbereiden op de lagere school.

Er zijn twee nieuwe leerkrachten aangesteld, Buba en Momodou; jonge mannen uit Jiboro, die enthousiast en ook serieus zijn. Zij volgen nu een cursus in Early Childhood Education op het Gambia College. Dit is een driejarige opleiding van telkens twee maanden per jaar. De Stichting CFTG vond het erg belangrijk dat zij deze cursus zouden volgen zodat zij de kinderen straks met meer kennis beter onderwijs kunnen geven. Gezien het feit dat vele kleuterscholen in Gambia zonder kennis van zaken worden opgezet, heeft het Ministerie van Onderwijs besloten deze driejarige opleiding in te stellen. Zo wordt straks ook de Rainbow Nursery School officieel erkend.

Kinderadoptieproject

Ook dit jaar moest een aantal sponsorouders door omstandigheden ophouden met het sponsoren van hun “sponsorkind”. Maar gelukkig konden wij nieuwe ouders vinden zodat al onze leerlingen naar school konden blijven gaan.

Een aantal kinderen heeft de school verlaten. Sommige door familieomstandigheden bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden en kind zit niet meer op school en niemand weet waar het kind nu is. Ja, helaas gebeurt dit in Gambia omdat er geen leerplicht is en het daardoor erg moeilijk te achterhalen is waar de kinderen zijn.

Een aantal kinderen heeft nu eindexamen gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De stichting hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een nieuw kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan.

Plan is om een studiefonds op te zetten waarmee de stichting de jongeren kan ondersteunen die door willen studeren, dit kan bijvoorbeeld een computercursus zijn, maar ook het volgen van een verpleegstersopleiding.

Dovenschool in Jiboro

In Afrika leven naar verhouding heel veel mensen die doof zijn. Dit heeft uiteenlopende oorzaken: aangeboren, of als gevolg van ziektes of van verkeert gebruikte medicijnen.

Omdat de Stichting CFTG graag wilde weten hoeveel kinderen er in de omgeving van Jiboro gehandicapt zijn en met welke handicap, heeft zij de afgelopen zomer een onderzoek gedaan in 7 dorpen.

De uitslag was dat 18 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 15 jaar doof zijn, waarvan in één familie zelfs 4 kinderen. Deze kinderen hebben niet de kans om naar school te gaan. Er is maar 1 dovenschool in Gambia en die ligt ver van het dorp verwijderd, ongeveer 70 km waardoor het moeilijk is voor de ouders om hen daar naar toe te sturen omdat het hoge kosten met zich meebrengt voor o.a. transport en daarbij is er nauwelijks transport. Ook om de kinderen bij familie onder te brengen is vaak een heel groot probleem.

Om deze kinderen ook de kans te geven op onderwijs opdat ook zij een betere toekomst zullen hebben en om te kunnen gaan communiceren, wil de Stichting CFTG graag een school opzetten in Jiboro. In Jiboro staan 2 gebouwen die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van de school, zij moeten echter wel worden gerenoveerd. De Stichting John’s school in Serekunda, de enige dovenschool in Gambia, heeft toegezegd om twee jonge mensen op te leiden tot onderwijzer maar hiervoor zijn ook financiën nodig, ook moeten zij uiteraard een salaris hebben. De Stichting CFTG is op dit moment bezig met het versturen van de aanvragen naar diverse stichtingen.

Skill Centrum

Omdat het skill centrum, wat door de financiële bijdrage van de NCDO en de Wilde Ganzen kon worden gebouwd, groter is geworden dan het oorspronkelijke plan, kwamen wij financiën te kort. Gelukkig kreeg de Stichting CFTG van de Stichting Weeshuis der Doopsgezinde en de Dr. Hofstee Stichting donaties zodat het mogelijk was om het skill centrum en de omheining af te bouwen. In juli was het zover klaar dat de community hall vlak voor de World Cup in gebruik kon worden genomen en konden de dorpsbewoners de wedstrijden op de TV volgen. Eén van de ruimtes werd ingericht als naailokaal en een aantal meisjes kon alvast beginnen met het volgen van de lessen.

Het idee achter de community hall was dat men een klein bedrag moest betalen om de wedstrijden te kunnen volgen.  De ruimte zou worden gebruikt als video club, echter bleek na zo’n maand of 5 dat de inkomsten niet genoeg waren om de kosten van de huur van de TV aansluiting te dekken. Er is daarom besloten om van het idee af te zien. De ruimte is nu als tweede naailokaal in gebruik dit ook omdat er heel veel meisjes zich hebben aangemeld voor de naailessen en wij ruimte te kort kwamen. Op dit moment zijn er 15 meisjes en 4 leerkrachten, er kunnen er nog zo’n 5 bij, zodat in ieder lokaal 10 meisjes zijn met twee leerkrachten.

Een winkeltje is opgezet waar de gemaakte kleding, sieraden, gebatikte lakens etc. worden verkocht. Hiermee verkrijgt het skill centrum een inkomen waarmee weer nieuwe materialen kunnen worden gekocht.

Het dak van het skill centrum had in het regenseizoen ontzettend gelekt en eigenlijk kon het niet echt goed gerepareerd worden. Wij hebben dan ook besloten om het dak eraf te halen en het helemaal te vernieuwen. Helaas viel dit financieel tegen, maar er zat niets anders op. Tja, dit soort tegenvallers gebeuren en je hebt er niet op gerekend.

De toiletten, timmerwerkplaats en de bakkerij zijn afgebouwd, betegeld en schoongemaakt en alles is in gebruik genomen. De bakkerij gaat in een hele grote behoefte voorzien voor Jiboro en de omliggende dorpen. Het brood komt voor een groot deel uit Brikama, 35 km verderop wat betekent dat er heel vaak geen brood te koop is in Jiboro. Er is wel een plaatselijke bakkerij maar de capaciteit daarvan is veel te klein.

Met deze bakkerij hopen wij dat het broodprobleem kan worden opgelost en daarbij wordt het brood nu op een hygiënische manier gebakken. Alles is betegeld en er is stromend water wat betekent dat alles goed kan worden schoongemaakt.

De computers staan klaar voor installatie, maar kunnen helaas niet worden aangesloten omdat er niet over voldoende elektra kan worden beschikt. Ook voor de elektrische naaimachines en de timmerwerkplaats moet meer elektra komen. Aanvragen voor uitbreiding van het bestaande solar systeem zijn gedaan bij diverse stichtingen of zij ons kunnen helpen dit probleem op te lossen.

Van de ASML Foundation en van de Stichting Edupas heeft de Stichting CFTG financiële bijdragen gekregen voor de aanschaf van materialen voor het skill centrum en tevens voor de opleiding van de leerlingen.

Vrouwentuinproject

Mede door subsidies die de Stichting CFTG kreeg van de NCDO, ASN Bank,Triodos Bank, Dirk Bos Fonds en de Eureko Achmea Foundation kon het solar irrigatie systeem op de vrouwentuin in Jiboro worden geïnstalleerd.

Na diverse besprekingen met Gamsolar om te bekijken wat de beste oplossing zou zijn is besloten om de aansluitingen naar de tuin en de installatie van de pomp, borehole, de solar panelen etc. via het health centre te doen, dit met het oog op de veiligheid van de materialen. Bij het NHC zijn altijd mensen aanwezig wat niet het geval is op de tuin, die ligt buiten het dorp, wat de kans op diefstal van materialen erg groot maakt.

De vrouwen hoeven nu niet meer water met emmers uit de putten omhoog te halen, er is nu aldoor genoeg water in de reservoirs. Dit maakt het een stuk gemakkelijker voor hen en het hele jaar kan er nu groente worden verbouwd.

Voor de vrouwentuinprojecten is een tractor zeer gewenst. Met een tractor kan de grond veel beter worden bewerkt. Nu gebeurt het handmatig en dat betekent dat het nooit zo goed en grondig bewerkt kan worden als met een ploeg. Indien het mogelijk is om de grond met een tractor te bewerken zal de opbrengst van de tuin aanzienlijk verbeteren. Dit betekent meer inkomen en met meer inkomen kunnen de vrouwen het schoolgeld voor hun kinderen betalen en zorgen voor een goede gezondheidszorg.

Maar ook voor de boeren is een tractor zeer gewenst, want zo kunnen zij de landbouwgrond beter en grondiger bewerken wat resulteert in een grotere opbrengst.

De Stichting CFTG wil dan ook graag een eigen tractor om zo de boeren en de vrouwen te kunnen helpen en zo krijgt de Stichting CFTG ook een inkomen wat zij weer voor haar andere projecten kan gaan gebruiken.

De aanvraag die de Stichting CFTG bij de Wilde Ganzen had ingediend is goedgekeurd en dat betekent dat een deel door de Wilde Ganzen wordt gefinancierd. Voor het andere deel zijn aanvragen bij diverse stichtingen ingediend.

Jullie zien dat er in het afgelopen jaar weer heel veel is gerealiseerd en dat mede door alle hulp die wij van jullie mochten ontvangen. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij JULLIE HULP. Hulp die niet is gebaseerd op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van moeder Theresa: “Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”

Samen met jullie hielpen wij er niet eentje maar vele en wij hopen er nog vele samen met jullie te mogen helpen.

Vooruitzicht 2011

Ook 2011 wordt weer een spannend jaar voor de stichting CFTG. Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen.

  • Aanleg solar systeem skill centrum;
  • Bouw laboratorium;
  • Voortzetting maaltijdprogramma en betaling salarissen voor de Rainbow Nursery School;
  • Meer sponsorouders en donateurs voor ons studiefonds;
  • Bouw van een nieuw schoolgebouw voor de Rainbow Nursery School;
  • Opzetten van de dovenschool in Jiboro;
  • Aanschaf tractor voor land– en tuinbouwprojecten.

Namens het bestuur

Ineke de Rijk
voorzitter

%d bloggers liken dit: