Doelstellingen

Hoofddoel van de stichting Care Foundation The Gambia ( hierna te noemen ; stichting CFTG ) is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van The Gambia. Dit omvat het creëren van voorwaarden voor beter onderwijs, een goede gezondheidszorg en het ontwikkelen van diverse projecten.


De stichting Care Foundation The Gambia is in Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34150552. De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst en zij heeft de ANBI status.

De Care Foundation The Gambia is een geregistreerde Charity Organisatie in The Gambia.

De st. CFTG is actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren.


De voorzitter mevr. Mirjam Abbes, verblijft geregeld voor langere tijd in The Gambia om op die manier nauw betrokken te zijn bij de diverse projecten. Het bestuur en een aantal contactpersonen zijn allen met een eigen project bezig en onderhouden regelmatig onderling contact.

De st. CFTG werkt in The Gambia nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Landbouw.


Sinds de oprichting in 2001 van de st. CFTG zijn er diverse projecten opgezet om onze doelstellingen te bereiken, zoals

* het opzetten van land- en tuinbouwprojecten,

* een kindersponsorproject,

* een skill school voor jongeren zodat zij de mogelijkheid hebben om een vak te leren,

* projecten speciaal voor vrouwen

* er is een health centrum opgezet met een tandartspraktijk en een laboratorium

* een school voor kinderen met beperking

Om de continuïteit van onze projecten te waarborgen heeft de st. CFTG financiële ondersteuning nodig zodat zij kan zorgen voor de medicijnen van het health centrum, voor een goede medische zorg, voor goed onderwijs en ondersteuning van de land- en tuinbouwprojecten.


Werkzaamheden

▪ Narang Health Center

▪ Land- en tuinbouwprojecten

▪ Skill Centrum

▪ Kinder Adoptie Project en sponsoring van de kinderen met beperking

▪ School for disabled children in Jiboro


Het werven van gelden en fondsen

Het werven van gelden door middel van het indienen van projectaanvragen voor een specifiek project bij diverse

stichtingen.

Versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en sponsoren.

Contact houden met sponsoren.

Het geven van voorlichting aan scholen.

Bijhouden van de website.

Bijhouden van een Facebook pagina.


Het beheer van fondsen

De gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op de ING en ABNAMRO rekeningen van de st. CFTG.


Besteding van fondsen

In overleg met het bestuur worden de gelden in gedeeltes voor een project opgenomen. Dit gebeurt meestal contant omdat overmaking per bank vaak lang duurt en soms zelfs niet aankomt op de rekening van CFTG in The Gambia.

Nadat een project is afgerond wordt er een financieel verslag en een eindrapport opgemaakt dat wordt opgestuurd naar de sponsor van het project.

De gelden voor de sponsorkinderen ( schoolgeld) worden uitbetaald aan de hoofdonderwijzers van de scholen waar de kinderen op zitten.

Gelden die niet voor een bepaald project zijn worden aan diverse algemene projecten besteed, zoals onderhoud gebouwen, transport etc.