Jaarrekening 2013

Download hier [90 KB] de jaarrekening

Jaarverslag

Geachte donateur, sponsor, belangstellende,

Heel veel acties zijn er in de afgelopen jaren gehouden voor de Stichting CFTG door particulieren, instellingen, scholen en kerken. Van stichtingen en foundations zijn diverse donaties ontvangen. Al deze gelden zijn en worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Dit is een mooi resultaat, waarvoor wij iedereen zeer dankbaar zijn. De financiële crisis die wij hier voelen, voelen zij al jaren in Gambia. Het dorp Jiboro en omgeving waar de Stichting CFTG werkzaam is ligt in het binnenland. Daar is de economische situatie nog slechter dan aan de kust waar het toerisme een belangrijke bron van inkomsten is. Jiboro ligt ver van de rivier The Gambia verwijderd. Daardoor is er een groot watertekort en omdat de inkomsten in ons gebied hoofdzakelijk komen uit land– en tuinbouwopbrengsten is dit een groot probleem. Het betekent weinig inkomsten waardoor het moeilijk is om het schoolgeld voor de kinderen te betalen, te zorgen voor een goede gezondheidszorg en goede voeding. The Gambia staat op de DAC-lijst als één van de armste landen. Een derde van alle sterfgevallen bij kinderen beneden de leeftijd van 5 jaar is te wijten aan ondervoeding.

Wij hopen dat ondanks onze eigen financiële en economische situatie, wij op uw steun mogen rekenen. Er is in de afgelopen jaren heel veel gerealiseerd en dat mede door alle hulp die wij van u mochten ontvangen. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP. Hulp die niet is gebaseerd op het gevoel van een druppel op een gloeiende plaat, maar op de levenswijsheid van moeder Theresa:

“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”
Samen met jullie hielpen wij er niet eentje maar vele en wij hopen er nog vele samen met jullie te mogen helpen.

Wordt u ook lid van de Club van Vrienden van de “Care Foundation The Gambia” of wilt u een kind sponsoren?
Voor bijvoorbeeld een vast bedrag van € 10,00 per maand kan een kind een heel jaar naar school.

Onze vraag is doet u ook mee en misschien willen uw familie en vrienden ook een vriend van de Club van Vrienden worden. Dat kan natuurlijk, graag zelfs, want hoe meer vrienden hoe meer de stichting kan doen. Uiteraard zijn alle donaties groot of klein van harte welkom.
Met uw bijdrage is het mogelijk om de continuïteit van de projecten te waarborgen en kunnen wij samen met u zorgen voor medicijnen en goede medische zorg, goed onderwijs, voldoende eten.

Stort uw donatie op/of vraag uw bank om een automatische overmaking op te maken:
ABN/AMRO NL 95ABNA 055.24.12.686
ING NL58 INGB 0000 7127 02
t.n.v. Stichting Care Foundation The Gambia te Haarlem.

De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst als ANBI (nr. 810105925) wat betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn voor de belasting (zie daarvoor onze website).

U bij voorbaat dankend, met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de Stichting Care Foundation The Gambia

Ineke de Rijk, voorzitter

Jaarverslag 2013

Op de drempel van het Oude Jaar 2013 en het Nieuwe Jaar 2014 en omdat de voorzitter Ineke de Rijk gedurende januari t/m half februari in Jiboro zal verblijven, sturen wij u vroeger dan anders het jaarverslag 2013.
Allereerst wenst het bestuur van de Stichting CFTG u een Vrolijk Kerstfeest en een heel Gelukkig en Zonnig 2014 toe, dat de zon zowel letterlijk als ook figuurlijk voor u mag schijnen in 2014 zodat u net als dit jonge Gambiaanse jongetje de toekomst met een grote gekleurde bril zonnig tegemoet zal zien!!!!

Narang Health Care Centre Jiboro
Wij zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centrum door zoveel bewoners uit Jiboro en de
omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministry of Health. Zij hebben hun maandelijkse
consultatietracking verplaatst naar ons health centrum.
Door dit consultatieprogramma is het mogelijk dat er meer baby’s in het health centrum worden geboren.. We zijn ook erg blij dat de Stichting Baby Hope ons weer van heel veel kraampakketten heeft voorzien. Ook kreeg de Stichting CFTG een geldelijke donatie van Baby Hope en de MRC Nederland. Daarmee kan diverse medische apparatuur worden aangeschaft.
Twee van onze junior-verpleegsters hebben in mei hun 2-jarige opleiding met goed gevolg afgerond en zijn weer teruggekomen op het health centrum. Het betekent dat de Stichting CFTG nu beschikt over een goed opgeleide staf.
In september kwam Liesanne Bouwma, gynaecologe, voor een week naar Jiboro. Zij was al een paar keer eerder geweest om haar kennis te delen met de staf van het health centrum.
Liesanne had een gedoneerd echo apparaat meegenomen. Daarmee heeft zij in de tijd die zij bij ons was zo’n 80 zwangere vrouwen kunnen onderzoeken en uitleg kunnen geven aan onze staf over het gebruik van het echo apparaat.
Een patiëntenkamer hebben we omgebouwd tot echo-kamer en trainingsruimte. Liesanne heeft er verloskundetraining gegeven aan de staf en aan een aantal TBA's (Traditional Birth Attendents) die in de dorpen de bevallingen doen.
Het is de bedoeling dat Liesanne geregeld terug komt. Daar is de Stichting CFTG, maar zeer zeker ook de staf, erg blij mee want zo wordt hun kennis op het gebied van bevallingen en gynaecologie alleen maar groter.
Een groep Spaanse tandartsen, die al jaren in de Casamance/Senegal werkzaam zijn, kwam ook een paar dagen in onze tandartspraktijk werken. Er is beloofd dat zij geregeld terug zullen komen en er gekeken zal worden wat voor samenwerking er tussen deze foundation uit Spanje en de Stichting CFTG gerealiseerd kan worden.
In september, oktober, november en december zijn er altijd heel veel patiënten met malaria. Het is dan de drukste tijd in het health centrum. De stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen.
Het health centrum beschikt nu over een goede ambulance die gedoneerd is door de Stichting Westlandgoes4Gambia wat betekent dat in urgente gevallen patiënten kunnen worden doorverwezen.
Veel medische voorzieningen zijn gedoneerd door de Stichting Medic en met een donatie van de Lutherse Kerk in Rotterdam konden er medicijnen worden aangeschaft.
Met de opbrengst van de Boerderij Fair, die jaarlijks wordt georganiseerd in Lekkerkerk door Albert de Haaij met hulp van heel veel vrijwilligers, konden wij een container versturen met diverse medische voorzieningen en met gedoneerde kraampakketten van de Stichting Baby Hope. Niet alleen de Boerderij Fair maar ook een Paas Fair en een Kerst Fair worden jaarlijks door Albert en zijn onze/vrienden georganiseerd.

Rainbow Nursery School
De omheining van de school is geheel klaar en dat betekent dat de school nu goed is beveiligd. Er kunnen nu geen schapen, geiten en ezels meer binnen komen. Ook voor de veiligheid van de school was het beter om de muur te verhogen zodat er geen onverlaten binnen kunnen komen. Het dak van het keukengebouw is nu van nieuwe dakplaten voorzien en de ramen en deuren voor de woonruimte van de hoofdonderwijzer staan klaar. Als deze geplaatst zijn komt er een nieuwe betonnen vloer en moet er geschilderd worden. Nadat ook de doucheruimte en het toilet is gebouwd kan de hoofdonderwijzer gebruik maken van de woonruimte. Deze voorzieningen worden door donaties van de st. Weeshuis der Doopsgezinde en door het Dirk Bos Fonds tot stand gebracht.

Alle leerlingen hebben een nieuw schooluniform gekregen welke zijn gemaakt door de leerlingen van het Mama Jiboro Skill Centrum. De hoofdonderwijzer Buba heeft zijn 3 jarige opleiding voor Early Child Hood Education met goed gevolg afgerond wat betekent dat de Rainbow Nursery School nu beschikt over een goed opgeleide leerkracht. Onze andere leerkracht, Momodou , is nu bezig met zijn vooropleiding zodat ook hij straks de 3 jarige Early Child Hood Education kan gaan volgen. Zijn opleiding wordt mogelijk gemaakt door een sponsoring van Mirjam Abbes. Mirjam heeft zich vorig jaar 3 maanden als vrijwilliger o.a. ingezet op de Rainbow Nursery School en Mirjam heeft gezien hoe belangrijk het is dat de leraren de kans krijgen om deze opleiding te volgen zodat zij meer kennis hebben op het gebied van lesgeven aan jonge leerlingen.

Mirjam komt in 2014 weer voor een aantal weken naar Jiboro en zal dan ook deze keer weer haar onderwijskennis delen.
Voor de Rainbow Nursery School heeft de Stichting CFTG, via Greet en Jan Jacobse uit Voorburg, dankzij bevriende sponsoren en met medewerking van de Voorburgse stichting ABCD, ook dit jaar weer een donatie gekregen voor het maaltijdprogramma. Er is besloten om in plaats van de lunch de kinderen een ontbijt te geven dit omdat zij vaak de hele ochtend niets eten en met een lege maag is er weinig concentratie en kunnen zij niet leren. Nu met het ontbijt gaat het veel beter.
Het sponsorproject c.q. studiefonds dat in samenwerking met de heer Fred Gotte is opgezet heeft nu een aantal vaste jaarlijkse sponsoren. Met dit project hoopt de Stichting CFTG de ouders die het financieel moeilijk hebben te kunnen steunen.
Mede door de sponsoren is het mogelijk om de salarissen van de onderwijzers te betalen en konden de nieuwe schooluniformen worden gemaakt.
In februari 2013 zijn 11 onderwijzers van de Paradijsvogel uit Vogelenzang voor een week naar Gambia geweest. Daarvan 2 dagen in Jiboro waar zij hun sponsorkinderen op de Jiboro Primary School hebben opgezocht. Zij hebben een dagje meegedraaid op de Rainbow Nursery School. Hierbij een klein verslagje van hun belevenissen:

Hey Ineke, wat een reis, wat een ervaringen. Iedereen is helemaal enthousiast. Vandaag met de kleutertjes geknutseld. Onvergetelijk! Er kwam na afloop een meisje naar me toe dat fluisterde: I'm so happy! Wat een goed bestede vakantie. Met bijna ons hele Paradijsvogelteam naar The Gambia. We hebben genoten! Veel gezien, veel geleerd. Met als hoogtepunt ons bezoek aan de Rainbow school in Jiboroh. Wat een blijheid, en wat is er al veel gebeurd. Onze oude schoolborden hingen aan de muren en overal stonden onze oude meubeltjes. De drie leerkrachten waren zo bereid om van ons te leren. We zijn hier vertrokken met het vaste voornemen om hier terug te komen.
Geweldig om dit te lezen en te zien hoe onze Rainbow Nursery School nu draait en zoveel voortuitgang heeft gemaakt in de afgelopen jaren.

Kinderadoptieproject
Helaas was er een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school zaten. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Gelukkig hebben wij er weer een aantal nieuwe sponsorouders bij gekregen en kon er weer een aantal kinderen worden gesponsord. Een aantal kinderen heeft de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De Stichting CFTG hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een ander kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst, want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Mama Jiboro Skill Centrum
Met het Mama Jiboro Skill Centre kan de Stichting CFTG jongeren, waarvan de ouders geen geld hebben voor vervolg- onderwijs, de mogelijkheid bieden om een vak te leren zoals, naaien, batikken, sieraden maken, timmeren etc.
De aanvraag om naailes op het skill centrum te krijgen was zo groot dat wij twee klaslokalen hebben ingericht. Er zijn nu 25 leerlingen waaronder ook twee jongens die de lessen volgen, ze zijn verdeeld in 4 groepen met ieder één leerkracht. Er worden al veel leuke dingen gemaakt zoals kinderkleertjes, tassen en ook de fleurige lokale kleding. De gemaakte dingen worden verkocht in het winkeltje van het skill centrum. Bovendien gaan de leerlingen er ook zelf op uit om hun eigen gemaakte spullen te verkopen. Dankzij een donatie kon een borduurmachine worden aangeschaft waarmee nu ook op het skill centrum de o zo mooie geborduurde lokale kleding gemaakt kan worden.
Omdat er altijd een aantal leerlingen is dat nooit echt leert naaien omdat zij daar geen feeling voor hebben en ook om deze jongeren de kans op een goede toekomst te geven, is Ineke, de voorzitter van de stichting, met een aantal meisjes aan de slag gegaan om sieraden te maken zodat zij naast de naailessen ook andere vaardigheden leren.
Naast de verkoop in het winkeltje van het skill centrum worden sieraden en andere gemaakte spulletjes, zoals tassen, ook meegenomen naar Nederland om daar te verkopen. Er zijn sieraden verkocht aan de winkels van All About Eve, aan Fair Beads en is er een sieraden party gehouden. Omdat de sieradenparty een groot succes was wordt er gekeken of wij dit samen met Mariska Gilles vaker kunnen doen. Mariska is erg enthousiast om dit op zich te nemen. Zij is in augustus in Jiboro geweest en heeft daar samen met de leerlingen sieraden gemaakt. Met de opbrengst van de verkoop kan de Stichting CFTG voor een deel de meisjes de opleiding van 3 jr. laten volgen, zodat zij daarna voor zich zelf kunnen gaan beginnen. Omdat zij voor zich zelf kunnen zorgen, worden zij zelfstandiger, krijgen meer zelfvertrouwen en komen voor zich zelf op.
Tassen en sieraden zijn ook ingekocht door SOS-Meerlo-Wanssum die hiermee op markten gaat staan om zo met de opbrengst van de verkoop de bouw van de Dovenschool in Jiboro te kunnen realiseren.

De computerlessen zijn opgestart en er is een leerkracht uit Jiboro aangetrokken om les te geven.
Veel timmer–las gereedschap is gedoneerd door de 6 studenten van Students for Students. Zij zijn in juli met 3 auto’s van Nederland naar Gambia gereden om het project waarvoor zij zich een half jaar hadden ingezet om fondsen te werven, met eigen ogen te kunnen zien. Ruim 4 weken hebben ze er over gedaan om naar Jiboro te komen. Soms was er wat pech maar ja dat hoort erbij als je zolang door de woestijn moet rijden. Begin augustus konden wij ze, na de lange en enerverende reis, gelukkig gezond en wel in Jiboro ontvangen.
Ineke heeft de 6 studenten de titel gegeven van “Wereld Studenten” want dat zijn ze, studenten die zich inzetten voor hun medestudenten in Ontwikkelingslanden.
Sinds een paar maanden is er in Jiboro elektriciteit wat betekent dat er nu over voldoende elektra beschikt kan worden om de zwaardere machines voor de timmer- en laswerkplaats te kunnen gebruiken. Binnenkort hopen wij dan ook te gaan beginnen met de timmer– en laswerkplaats.

Jiboro Primary- Junior Secondary School
5 Studenten van het Fontys College Tilburg hadden in de zomer van 2012 contact opgenomen met Ineke de Rijk met de vraag of zij een project had voor hen. Zij doen een studie evenementen en in het kader van hun opleiding moesten zij in een half jaar een evenementenproject opzetten. Gekozen werd voor een project voor de Jiboro Primary- Junior Secondary School. In januari kwamen zijn voor een week naar Jiboro met als doel het organiseren van een sportevenement en een HIV/Aids voorlichting voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar. Het waren geweldige dagen en de hele school heeft genoten van het voetbaltoernooi, zoiets was nog nooit georganisieerd. De ruim 1000 leerlingen en alle leerkrachten waren dan ook in opperbeste stemming. Er werd geschreeuwd en gejuicht als er een goal werd gemaakt. Er waren jongens- en meisjesteams en vooral de meisjes waren geweldig om te zien met hoeveel inzet zij speelden. De laatste dag was de finale en de winnende teams kregen allemaal een set voetbalkleding en de school kreeg veel t-shirts en voetballen. Maar ook de HIV/Aids voorlichting was een succes en er werden veel vragen gesteld. De kennis is op dit gebied nog erg beperkt. Er werden voorlichtingsboekjes uitgedeeld die gemaakt waren door de 5 studenten. Daarin kan men heel veel terug vinden en wij denken zeker dat de school nu meer gaat doen op het gebied van de voorlichting en zij zullen waarschijnlijk ook nog wel een voetbaltoernooi gaan organiseren want dat was een Heel Groot Succes!!!

Studenten
Ook in januari 2014 komen er weer 5 studenten van het Fontys College uit Tilburg voor een week naar Jiboro.
Hun stichting heet Skills for Jiboro en hun missie is het geven van digitale educatie aan de jongeren van het Mama Jiboro Skill Centrum en tevens ook HIV/Aids voorlichting.
Er wordt ook weer een voetbaltoernooi georganiseerd, maar dan voor de lagere klassen van de Jiboro Junior School.
De Stichting CFTG vindt het heel leuk dat er regelmatig een vraag komt van studenten of zij iets kunnen betekenen voor de Stichting CFTG in Gambia en dan speciaal in het kader van studenten voor studenten. Ervaringen opdoen, kennis uitwisselen en elkaars cultuur en leefwijze beter leren kennen.

Dovenschool Jiboro
Het grootste nieuws van 2013 is dat er een Dovenschool in Jiboro gerealiseerd gaat worden. Al heel lang stond dit op het verlanglijstje van de Stichting CFTG omdat bij onderzoek bleek dat in de omgeving van Jiboro veel kinderen gehandicapt zijn, waaronder 18 kinderen doof, in 1 familie zelfs 4 kinderen. Deze dove kinderen hebben niet de kans om naar school te gaan. Er is maar 1 dovenschool in Gambia, de St. John’s school in Serrekunda en die ligt ver van Jiboro verwijderd, c.a. 70 km. Daardoor is het voor de ouders moeilijk hun kinderen daar naar toe te sturen. De kosten voor o.a. transport zijn erg hoog en daarbij is er nauwelijks transport. Ook om kinderen onder te brengen bij familie in de buurt van de St. John’s school is vaak een heel groot probleem. Om deze kinderen de kans te geven op onderwijs zodat ook zij een betere toekomst zullen hebben, wilde de Stichting CFTG graag een dovenschool opzetten in Jiboro.
Het Dovenschoolproject is met zeer groot enthousiasme en bevlogenheid aangedragen door de familie Goumans-Coenders uit Meerlo bij de Stichting SOS –Meerlo Wanssum. De vrijwilligers van SOS-Meerlo Wanssum hebben uit 3 projecten gekozen voor het project “Dovenschool Jiboro”. De komende drie jaar gaat de Stichting SOS- Meerlo Wanssum zich inzetten om in Jiboro de dovenschool te realiseren en in te richten, alsmede de opleiding voor de speciale leerkrachten te financieren. Wat een geweldig nieuws dat er ook voor deze kinderen een verbeterde toekomst zal zijn, dat zij kunnen communiceren omdat zij onderwijs krijgen in gebarentaal zodat ook zij deel kunnen uitmaken van de maatschappij.
Het is geweldig dat zoveel vrijwilligers zich gaan inzetten om met elkaar het Dovenschoolproject te gaan realiseren.
In overleg met de vrijwilligers van de Stichting CFTG die zich gaan inzetten als coördinators voor dit project wordt de naam ‘School for Disabled Children’ zodat ook kinderen met een andere handicap naar deze school kunnen.
De eerste stap voor de bouw van de dovenschool is genomen, de bouw van de omheining van het terrein!!!!
Twee kanten van de omheining zijn klaar en de planning is dat eind januari de omheining klaar zal zijn. Binnenkort wordt begonnen met het uitgraven van de septic tank voor de toiletten. Als de omheining af is kan dan worden begonnen met de bouw van het toiletgebouw.

Vrouwentuinproject
Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.

Vooruitzicht 2014

Ook 2014 wordt weer een spannend jaar voor de Stichting CFTG.
Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen.

● Voortzetting maaltijdprogramma en betaling salarissen voor de Rainbow Nursery School
● Realiseren van woonruimte op het terrein van de Rainbow Nursery School voor de
hoofdonderwijzer en wacht
● Meer sponsorouders en meer donateurs voor ons studiefonds
● Opzetten timmer-laswerkplaats
● Realisatie van de Dovenschool Jiboro in samenwerking met de Stichting SOS Meerlo-Wanssum
● Meer Vrienden voor de Club van Vrienden
● Opzetten van MedischTraining Center voor verplegers/vroedvrouwen op het Narang Health Care Centre

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op www.carefoundationthegambia.nl. en op http://www.facebook.com/Stichting.CFTG

Daarop vindt u regelmatig de laatste ontwikkelingen.


Namens het bestuur

Ineke de Rijk, voorzitter

Bestuur Nederland: Stichting Care Foundation The Gambia

I. de Rijk - voorzitter / penningmeester
M. Jarju - secretaris
E. Leenderts - bestuurslid

Beleidsplan 2013

Doelstellingen

Hoofddoel van de stichting Care Foundation The Gambia (hierna te noemen; stichting CFTG) is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van The Gambia. Dit omvat het creëren van voorwaarden van beter onderwijs, een goede gezondheidszorg en het ontwikkelen van diverse project.

De stichting Care Foundation The Gambia is in Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34150552. De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst en zij heeft de ANBI status.
De Care Foundation The Gambia is een geregistreerde Charity Organisatie in The Gambia.
De st. CFTG is actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren.

De voorzitter van beide organisaties , mevr. Ineke de Rijk, verblijft geregeld voor langere tijd in The Gambia om op die manier nauw betrokken te zijn bij de diverse projecten. Het bestuur en een aantal contactpersonen zij allen met een eigen project bezig en onderhouden regelmatig onderling contact.
De st. CFTG werkt in The Gambia nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Landbouw.

Sinds de oprichting in 2001 van de st. CFTG zijn er diverse projecten opgezet om onze doelstellingen te bereiken, zoals het opzetten van land- en tuinbouwprojecten, een kindersponsorproject, een skill school voor jongeren zodat zij de mogelijkheid hebben om een vak te leren, het opzetten van projecten speciaal voor vrouwen en er is een health centrum opgezet met een tandartspraktijk en een laboratorium.
Om de continuïteit van onze projecten te waarborgen heeft de st. CFTG financiële ondersteuning nodig zodat zij kan zorgen voor de medicijnen van het health centrum, voor een goede medische zorg, voor goed onderwijs en ondersteuning van de land- en tuinbouwprojecten.

Werkzaamheden
Narang Health Center
▪ Land- en tuinbouwprojecten
▪ Skill Centrum
▪ Kinder Adoptie Project
▪ Rainbow Nursery School Jiboro

Het werven van gelden en fondsen
Het werven van gelden door middel van het indienen van projectaanvragen voor een specifiek project bij diverse stichtingen.
Versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en sponsoren.
Contact houden met sponsoren.
Het geven voorlichting aan scholen.
Bijhouden van de website.
Opzetten/ bijhouden van een Faceboek pagina.

Het beheer van fondsen
De gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op de ING en ABNAMRO rekeningen van de st. CFTG.

Besteding van fondsen
In overleg met het bestuur worden de gelden in gedeeltes voor een project opgenomen dit gebeurd meestal contant omdat overmaking per bank vaak lang duurt en soms zelfs niet aankomen op de rekening van CFTG in The Gambia.
Nadat een project is afgerond wordt er een financieel verslag en een eindrapport opgemaakt wat wordt opgestuurd naar de sponsor van het project.

De gelden voor de sponsorkinderen ( schoolgeld) worden uitbetaald aan de hoofdonderwijzers van de scholen waar de kinderen op zitten.

Gelden die niet voor een bepaald project zijn worden aan diverse algemene projecten besteed, zoals onderhoud gebouwen, transport etc.
Begroting 2013  alle bedragen zijn in euro`s   
  Uitgaven   Inkomsten 
Narang Health Centrum  15.000,00   16.000,00 
Rainbow Nursery School  7.000,00   8.000,00 
Rainbow Nursery School bouw  10.000,00   10.000,00  
Skill Centrum  6.000,00   16.000,00  
Kinder Adoptie Project  13.000,00   15.000,00  
Algemene kosten Nederland / Gambia   15.000,00   16.000,00  
Totaal  66.000,00   81.000,00