Behoudens vergoedingen van reiskosten worden aan de bestuurders als zodanig geen vergoedingen toegekend.