Hier [160 KB] kunt u de jaarrekening 2015 bekijken

Jaarverslag 2015

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

Voor u ligt het jaarverslag 2015. De Stichting CFTG wil u graag op de hoogte brengen van wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2016.

2015 was een zwaar jaar voor de bevolking van The Gambia. Toeristen bleven weg omdat zoals bij u allen bekend is was er in 2014 Ebola uitgebroken in West Africa, gelukkig niet in The Gambia, maar toeristen bleven weg wat een hele grote economische impact had op het gehele land. Gelukkig zijn alle landen op Liberia na, waar kort geleden nog 2 gevallen zijn gesconstatereerd, Ebola vrijverklaard en komen de toeristen weer. Het betekend dat er gelukkig weer meer werkgelegenheid is voor de bevolking want Gambia. Het was ook een zwaar jaar omdat de oogst door een tekort aan water voor een heel groot deel was mislukt en ook nu is de oogst 2015/ 2016 voor een groot deel mislukt en nu niet door een tekort aan regen maar door te veel regen, de oogst stond te rotten op het land en kon niet worden binnegheaald. Dit betekend dat er weer veel, vooral de rijst, moet worden geimporteerd, dit heeft uiteraard veel invloed op de prijzen van de levensmiddelen die weer zullen stijgen en het maakt het niet makkelijker voor de bevolking die van een heel laag inkomen moeten zien rond te komen.

In 2015 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van een aantal vrijwillgers die zich jaren lang hebben ingezet voor diverse acties die werden gehouden voor de Stichting CFTG , zoals fairs. De organisatoren van de fairs en de acties vonden dat het na 12 jaar tijd werd voor andere dingen, meer tijd voor familie en ja dat begrijpen wij zeker, jammer maar wij kijken terug op hele leuke tijden. De St. Care Foundation The Gambia wil dan ook graag Albert en Anna- Liese de Haaij , Jenny Snoei en iedereen die zich met zoveel enthousiasme heeft ingezet heel hartelijk danken, mede door jullie konden er veel projecten worden opgezet en gecontinueerd. Wij hopen dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden en dan met net zoveel enthousiasme acties voor de Stichting CFTG willen gaan organiseren.

Narang Health Care Centre Jiboro
Wij zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centrum door zoveel bewoners uit Jiboro en de omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministry of Health. De maandelijkse consultatietracking voor zwangere vrouwen en hun kinderen van het Ministery of Health vind nu plaats in ons health centrum, hier worden nu de zwangere vrouwen onderzocht en begeleid, baby's en kinderen worden gewogen en gevaccineerd. Bij alle zwangere vrouwen worden Hiv/ Aids testen afgenomen en indien nodig begeleid. Iedere vrijdag worden er door een health worker van het Ministery of Health geboortecertificaten voor de pasgeboren baby's van die week opgemaakt en afgegeven. Door het heftige regenseizoen waren er in de maanden september, oktober, november en december ook dit jaar weer heel veel patiënten met malaria. Het is dan de drukste tijd in het health centrum. De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf en het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten om te vangen. De gedoneerde ambulance heeft veel patienten die doorverwezen werden, kunnen vervoeren. Het health centrum ligt kennelijk in een zeer bliksemgevoelige locatie want een aantal malen is de bliksemingeslagen op de solarinstallatie wat betekende geen water en geen elektra. Gelukkig heeft een sponsor ons kunnen helpen om het probleem op te lossen en wordt er gekeken op welke manier er maatregelen kunnen worden genomen om blikseminslag te voorkomen

Rainbow Nursery School
Ondanks dat de Stichting CFTG heel graag niet meer dan 40 kinderen in een klas zou willen hebben zitten er toch weer ruim 55 in een klaslokaal. Er zijn zoveel kinderen die naar school willen en dan zeker naar de Rainbow!!! Het betekent dan ook dat er weer ruimtegebrek is. Geweldig om te zien hoe onze Rainbow Nursery School nu draait en zoveel voortuitgang heeft gemaakt in de afgelopen jaren.
Omdat de Basic – Junior Secondary School in Jiboro een tekort heeft aan klaslokalen voor de vele leerlingen, het zijn er nu ruim 1200, worden in de middag 2 lokalen van de Rainbow Nursery School gebruikt voor de lessen. Uiteraard is het niet echt de bedoeling dat de Nursery School gebruikt wordt voor leerlingen van de Jiboro School, het schoolmeubilair is ook niet echt geschikt voor oudere kinderen, wij hopen dat er misschien een oplossing gevonden kan worden om de Jiboro Primary- Secondary School uit te breiden op het terrein van de Jiboro School.

Kinderadoptieproject
Een aantal kinderen die jaren lang werden gesponsord door sponsorouders hebben de school verlaten, omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De Stichting CFTG hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een ander kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst, want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Mama Jiboro Skill Centrum
De leerlingen hebben ook dit jaar weer leuke dingen gemaakt die zijn meegenomen naar Nederland en worden verkocht op markten. Ook worden er veel schooluniformen gemaakt voor de diverse scholen in en rondom Jiboro. Al met al het gaat goed.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro
De bouw van de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro gaat voorspoedig , de bouw gaat in fases en is nu zover klaar dat het dak geplaatst wordt, op dit moment zijn de ijzeren en houten dakspanten geplaatst en is de timmerman bezig met het plaatsen van de dakplaten. De ijzeren ramen en deuren staan klaar voor de bouwers om geplaatst te worden. De klaslokalen en veranda zijn gevuld met gravel en de binnen- en buitenmuren worden gepleiserd. Daarna worden de lokalen betegeld en kan er worden geschilderd. Verf voor binnen- en buitenmuren, ramen en deuren is gesponsord. De verf voor de buitenmuren het is dezelfde verf die ook is gebuikt voor het health centrum en die verf zit er al sinds 2007 op en is tot nu toe niet overgeschilderd. Uiteraard zijn wij erg blij met deze sponsoring want het betekend dat wij jaren vooruit kunnen zonder bij – of over schilderen. Als school klaar is kan hij worden ingericht en dan kan ook het terrein worden schoongemaakt, tuin worden aangelegd etc. Nog veel te doen voordat het helemaal klaar zal zijn maar de bedoeling is om in het nieuwe schooljaar september/ oktober 2016 te gaan starten met de school. De onderwijzer die de kleuters met gehoorproblemen les gaat geven en die nu een cursus volgt in gebarentaal op de St. John's School for Deaf in Serrekunda is in maart / april klaar met zijn studie en wij hopen dat hij als de school klaar is, met een klein klasje kan gaan beginnen. Omdat er meerdere leerkrachten nodig zijn voor de school moeten er leerkrachten worden aangetrokken. Voor deze leerkrachten moet er huisvesting komen omdat deze leerkrachten van de kust af komen en niet iedere dag op en neer kunnen reizen, dit brengt veel te hoge kosten met zich mee. Op het terrein van de school is ruimte genoeg om een huis te bouwen voor de leerkrachten, gekeken wordt of er een sponsor is die de St. CFTG kan helpen met het realiseren van de woonruimtes.

Vrijwilligers
De Stichting CFTG krijgt geregeld en krijgt ook aanvragen van vrijwillgers die een langere tijd willen komen werken voor de diverse projecten van de stichting, echter is er op dit moment niet echt een goede woongelegenheid. Mogelijkheid is om ook op het terrein van de School voor Kinderen met Beperking deze woonvoorziening te bouwen en ook hiervoor hoopt de stichting een sponsor te kunnen vinden. Vrijwillgers ondersteunen met hun kennis op divers gebied zoals op onderwijs en gezondeidszorg, de leerkrachten van de scholen en de staf van het health centrum. Uiteraard is de Stichting CFTG erg blij met deze ondersteuning.

Waterprobleem

Gedurende de bouw van de school is gebleken dat er een groot watertekort is. De bestaande borehole met waterpomp op solar en de wateropslag zijn niet voldoende voor de twee scholen, de Rainbow en de School voor Kinderen met Beperking. Om over voldoende water te beschikken zal het watersysteem moeten worden uitgerbreid zodat er voor beide scholen genoeg schoondrinkwater zal zijn, maar dat er ook voldoende water is voor de toiletten en voor de tuin en met voldoende water kunnen wij waarscijnlijk ook de bevolking helpen.

Vrouwentuinproject
Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Vooruitzicht 2016
Ook 2016 wordt weer een spannend jaar voor de Stichting Care Foundation The Gambia. Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen. ● Meer sponsorouders ook voor de leerlingen van de School voor Kinderen met Beperking.
● Oplevering van de School voor Kinderen met Beperking Jiboro
● Realisatie van woonruimtes voor onderwijzers en tevens ook logeerplaatsen voor vrijwiligers.
● Uitbreiding watersysteem voor de scholen.
● Meer Vrienden voor de Club van Vrienden zodat de St. CFTG haar projecten kan continueren.

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op ,
www.carefoundationthegambia.nl.
http://schoolfordisabledchildren.weebly.com
http://www.facebook.com/Stichting.
CFTG Daarop vindt u regelmatig de laatste ontwikkelingen.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.
Namens het bestuur.

Ineke de Rijk, voorzitter

Bestuur Nederland: Stichting Care Foundation The Gambia

I. de Rijk - voorzitter / penningmeester
M. Jarju - secretaris
E. Leenderts - bestuurslid

ABNAMRO:NL95ABNA 0552412686

Beleidsplan 2015

Doelstellingen

Hoofddoel van de stichting Care Foundation The Gambia ( hierna te noemen ; stichting CFTG ) is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van The Gambia. Dit omvat het creëren van voorwaarden van beter onderwijs, een goede gezondheidszorg en het ontwikkelen van diverse project.

De stichting Care Foundation The Gambia is in Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34150552. De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst en zij heeft de ANBI status.
De Care Foundation The Gambia is een geregistreerde Charity Organisatie in The Gambia.
De st. CFTG is actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren.

De voorzitter van beide organisaties , mevr. Ineke de Rijk, verblijft geregeld voor langere tijd in The Gambia om op die manier nauw betrokken te zijn bij de diverse projecten. Het bestuur en een aantal contactpersonen zij allen met een eigen project bezig en onderhouden regelmatig onderling contact.
De st. CFTG werkt in The Gambia nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Landbouw.

Sinds de oprichting in 2001 van de st. CFTG zijn er diverse projecten opgezet om onze doelstellingen te bereiken, zoals het opzetten van land- en tuinbouwprojecten, een kindersponsorproject, een skill school voor jongeren zodat zij de mogelijkheid hebben om een vak te leren, het opzetten van projecten speciaal voor vrouwen en er is een health centrum opgezet met een tandartspraktijk en een laboratorium.
Om de continuïteit van onze projecten te waarborgen heeft de st. CFTG financiële ondersteuning nodig zodat zij kan zorgen voor de medicijnen van het health centrum, voor een goede medische zorg, voor goed onderwijs en ondersteuning van de land- en tuinbouwprojecten.

Werkzaamheden
Narang Health Center
▪ Land- en tuinbouwprojecten
▪ Skill Centrum
▪ Kinder Adoptie Project
▪ Rainbow Nursery School Jiboro
▪ Bouw en realisatie van School for disabled children in Jiboro

Het werven van gelden en fondsen
Het werven van gelden door middel van het indienen van projectaanvragen voor een specifiek project bij diverse
stichtingen.
Versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en sponsoren.
Contact houden met sponsoren.
Het geven voorlichting aan scholen.
Bijhouden van de website.
Bijhouden van een Faceboek pagina.

De gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op de ING en ABNAMRO rekeningen van de st. CFTG.

Besteding van fondsen
In overleg met het bestuur worden de gelden in gedeeltes voor een project opgenomen dit gebeurd meestal contant omdat overmaking per bank vaak lang duurt en soms zelfs niet aankomen op de rekening van CFTG in The Gambia.
Nadat een project is afgerond wordt er een financieel verslag en een eindrapport opgemaakt wat wordt opgestuurd naar de sponsor van het project.

De gelden voor de sponsorkinderen ( schoolgeld) worden uitbetaald aan de hoofdonderwijzers van de scholen waar de kinderen op zitten.

Gelden die niet voor een bepaald project zijn worden aan diverse algemene projecten besteed, zoals onderhoud gebouwen, transport etc.

Begroting 2015

Project  Uitgaven  Inkomsten 
Projecten   40000  50000 
Project Dovenschool  20000  20000 
Project verkoopactie   500  1000 
Totaal  65000  71000 


Begroting 2015

Project  Uitgaven  Inkomsten 
Projecten   40000  50000 
Project Dovenschool  20000  20000 
Project verkoopactie   500  1000 
Totaal  65000  71000