Jaarrekening 2014

Download hier [634 KB] de jaarrekening

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende,

Voor u ligt het jaarverslag 2014. De Stichting CFTG wil u graag op de hoogte houden van wat er in het afgelopen jaar is gerealiseerd en wat de plannen zijn voor 2015.

Zoals bij u wellicht bekend is, is er vorig jaar in West Afrika Ebola uitgebroken. Gelukkig niet in The Gambia, maar het betekent wel dat het een grote economische impact heeft op het gehele land. Voor de reizigers uit de landen waar Ebola heerst zijn de grenzen gesloten. De controle aan de grenzen is gelukkig erg streng, ook bij de grens tussen Senegal en Gambia die op 1½ km van ons dorp Jiboro ligt.
Toeristen vermijden Gambia en dat betekent dat het gehele land minder inkomsten heeft. Het toeristen hoogseizoen is van oktober tot eind april. Een periode waarin veel werk is en men een inkomen verkrijgt. Echter door deze Ebola-crisis zijn veel hotels gesloten omdat er geen of maar heel weinig toeristen zijn. Heel veel mensen zitten dan ook zonder werk en daardoor ook zonder inkomen. In Gambia bestaat geen werkeloosheidsuitkering. Dat betekent dat heel veel mensen geen inkomen hebben tot het nieuwe toeristenseizoen in oktober weer begint. Men moet het tot die tijd proberen uit te zingen wat heel moeilijk zal zijn. Geen inkomen, nauwelijks eten, geen geld voor gezondheidszorg en geen geld om voor de kinderen het schoolgeld te betalen.
Wij hopen dat wij, ondanks de financiële en economische situatie in Nederland op uw steun mogen rekenen. Er is in de afgelopen jaren heel veel gerealiseerd en dat mede door alle hulp die wij van u mochten ontvangen. Om ook de komende jaren onze projecten te kunnen continueren vragen wij UW HULP.

Narang Health Care Centre Jiboro

Wij zijn erg blij en trots om te zien hoe het Narang Health Care Centrum door zoveel inwoners van Jiboro en de omgeving wordt gebruikt en dat wij erkenning krijgen van het Ministry of Health. De maandelijkse consultatietracking van het Ministery of Health voor de zwangere vrouwen en hun kinderen vindt nu plaats in ons health centrum. Hier worden de zwangere vrouwen onderzocht en begeleid, baby's en kinderen worden gewogen en gevaccineerd. Bij alle zwangere vrouwen worden Hiv/Aids testen afgenomen en indien nodig begeleid. Iedere vrijdag worden er door een healthworker van het Ministery of Health geboortecertificaten voor de pasgeboren baby’s opgemaakt en afgegeven.

De zwangere vrouwen uit de omgeving van Jiboro die naar ons health centrum komen worden door onze twee vroedvrouwen onderzocht en het gedoneerde echoapparaat laat nu zien of alles goed is met de baby.
In januari kreeg het trainingsprogramma voor verlostraining, wat in 2013 is opgezet door gynaecologe Liesanne Bouwma, een vervolg. Paul de Reu, gepensioneerd verloskundige, kwam voor een week naar het health centrum om aan onze staf vrijwillig trainingen te geven en ook aan de diverse TBA'S (Tradional Birth Attendents). De planning is dat ook in 2015 dit programma een vervolg krijgt, kennis op het gebied van bevallingen en gynaecologie worden overgedragen en dat betekent meer kennis voor onze staf.
De groep Spaanse tandartsen, die al jaren in de Casamance/Senegal werkzaam zijn en die beloofd hadden geregeld terug te komen om te werken in de tandartspraktijk van het health centrum hebben, gezien de Ebola uitbraak voorlopig afgezien van hun vrijwillgerswerk in Senegal en Gambia. Het risico voor eventuele besmetting is te groot.

Vorig jaar waren in de maanden september, oktober, november en december weer heel veel patiënten met malaria. Dan is het de drukste tijd in het health centrum. De Stichting CFTG beschikt over een goed getrainde staf. Het health centrum heeft genoeg capaciteit om de patiënten op te vangen. De gedoneerde ambulance heeft veel patiënten, die werden doorverwezen, kunnen vervoeren.

Rainbow Nursery School

5 jaar lang heeft de Stichting ABCD in samenwerking met Greet en Jan Jacobse het maaltijdprogramma dankzij bevriende sponsoren gesponsord, helaas zijn die 5 jaar van sponsoring verstreken. Heel veel kinderen hebben in deze 5 jaar een goede en volwaardige maaltijd gekregen waar de stichting, maar ook de ouders, heel dankbaar voor zijn. De Stichting CFTG wil dan ook namens de ouders en hun kinderen de Stichting ABCD en Jan en Greet Jacobse en hun sponsoren heel hartelijk danken voor hun geweldige inzet om dit mogelijk te maken. Veel is er in de afgelopen jaren tot stand gekomen op de Rainbow Nursery School. De St. CFTG wil ook namens de ouders en hun kinderen de Hr. Fred Gotte bedanken die zich de afgelopen jaren geweldig heeft ingezet voor de Rainbow Nursery School, door zijn bemiddeling heeft de St. CFTG diverse donaties mogen ontvangen voor de Rainbow Nursey School. De kinderen kregen nieuwe uniformen, schoolmateriaal kon worden aangeschaft en salarissen voor de onderwijzers konden worden betaald, helaas door gebrek aan tijd is de Hr. Fred Gotte gestopt met zijn vrijwillgerswerk oor de St. CFTG.De school is geheel gerenoveerd, er zijn meer klaslokalen, nieuwe toilletten zijn gebouwd. Er is nu schoon drinkwater doordat er een solar pomp is aangelegd. De omheining van de school is verhoogd zodat er geen onverlaten en dieren meer binnen kunnen komen. Buba de hoofdonderwijzer heeft de cursus Early Childhood Education met goed gevolg afgerond en nu volgt de andere onderwijzer deze cursus.

Mirjam Abbes die zich als vrijwilliger al een aantal keren voor een langere tijd heeft ingezet op de Rainbow Nursery School, is ook dit jaar voor een kortere periode geweest. Zij heeft weer kunnen zien dat de leraren op de school heel veel van haar tips nu gebruiken.
Ondanks dat de Stichting CFTG heel graag niet meer dan 40 kinderen in een klas zou willen hebben zitten er toch weer ruim 55 in een klaslokaal. Er zijn zoveel kinderen die naar school willen en dan zeker naar de Rainbow!!! Het betekent dan ook dat er weer ruimtegebrek is. Geweldig om te zien hoe onze Rainbow Nursery School nu draait en zoveel voortuitgang heeft gemaakt in de afgelopen jaren.
Omdat de Basic – Junior Secondary School in Jiboro een tekort heeft aan klaslokalen voor de vele leerlingen, het zijn er nu ruim 1200, worden in de middag 2 lokalen van de Rainbow Nursery School gebruikt voor de lessen. Het is goed te zien dat de Rainbow zo goed gebruikt wordt voor divers onderwijs!!!

Kinderadoptieproject

Helaas is ook dit jaar weer een aantal kinderen die door familieomstandigheden, bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden, niet meer op school. Omdat er geen leerplicht is in Gambia is het vaak erg moeilijk te achterhalen waar de kinderen zijn. Gelukkig hebben wij er weer een aantal nieuwe sponsorouders bij gekregen en kon weer een aantal kinderen worden gesponsord. Een aantal kinderen heeft de school verlaten omdat zij eindexamen hebben gedaan en nu is het aan de ouders en kinderen wat zij verder gaan doen. De stichting volgt de kinderen tot en met grade 12, dat is de laatste klas van het vervolgonderwijs. De Stichting CFTG hoopt dat de sponsorouders, waarvan hun kind met goed gevolg eindexamen heeft gedaan, een ander kind willen gaan sponsoren zodat ook dit kind de kans krijgt om naar school te gaan en zo een kans op een betere toekomst, want een betere toekomst begint bij onderwijs.

Mama Jiboro Skill Centrum

Met trots kunnen wij vertellen dat nu 11 leerlingen zijn afgestudeerd en klaar zijn om zelfstandig hun beroep uit te oefenen. Om hun te helpen met het opzetten van hun bedrijfje, zodat zij nu niet meteen voor hoge kosten komen te staan zoals aanschaf naaimachines, heeft de Stichting CFTG hun 1 lokaal van het skill centrum ter beschikking gesteld. Daar zitten zij nu bij elkaar. Ze zijn verantwoordelijk voor het schoon houden van het lokaal en voor de naaimachines die zij mogen gebruiken.
De andere leerlingen zitten met de leerkrachten in het andere lokaal waar zij verder gaan met hun opleiding.
Met elkaar proberen zij van alles te maken ook om te verkopen, zodat er op die manier inkomsten komen voor nieuw materiaal.
Afgelopen januari kregen wij in Jiboro voor een kleine week 6 studenten van de Fontys Hogeschool Tilburg op bezoek. In het kader van hun opleiding, evenementen, moesten zij een project uitkiezen wat zij voor hun afstudeerexamen konden gebruiken.
Zij hadden het Mama Jiboro skill centrum van de Stichting CFTG uitgekozen. In een paar maanden tijd moesten zij via meerdere acties geld inzamelen voor hun reis en verblijf in Gambia. In Jiboro hebben zij geholpen met het opzetten van het computerlokaal waar ook de door hun gedoneerde laptops worden gebruikt. Door een computer-leerkracht wordt nu aan de leerlingen van de skill school Computerlessen gegeven. Dorpsbewoners kunnen ook computerlessen volgen, maar moeten hiervoor wel betalen.

School voor Kinderen met Beperking Jiboro
De School voor Kinderen met een Beperking wordt op dit moment gebouwd onder supervisie van de Stichting CFTG dankzij de financiële ondersteuning van de Wilde Ganzen en SOS-Meerlo-Wanssum.
Er zijn plannen om in 2016 te starten met een kleine klas dove kinderen. Zodra dat onder controle is gaan we de klassen uitbreiden en nemen we ook kinderen aan met andere beperkingen. Dat zijn kinderen die niet kunnen lopen en geen of één arm hebben. Zelfs kinderen die blind zijn krijgen de mogelijkheid onderwijs te volgen.
In de omgeving van Jiboro zijn veel kleine dorpjes waar kinderen wonen die totaal geen onderwijs krijgen. Juist vanwege hun beperking. Zij kunnen (nog) niet geholpen worden omdat de school, waar ze eigenlijk naar toe zouden moeten gaan, in Serekunda is gevestigd en dat is te ver voor hen om daar naartoe te gaan. De nieuwe school kan ze door daar te leren meer kansen geven om werk te vinden.
De omheining van de school is klaar en de poort is geplaatst en de bouwers zijn nu bezig met het optrekken van de muren van de school.
De school krijgt vier in plaats van de eerder geplande drie lokalen. De lokalen zijn iets kleiner geworden maar daardoor kunnen er nu wel vier worden gebouwd en met een kantoor en aparte opslagruimte. Het gebouw is
3 meter langer geworden dan de eerste planning. De veranda is breed genoeg voor rolstoelen. Het betekent dat er meer kinderen met een handicap de kans krijgen op onderwijs en daardoor op een goede toekomst.

De onderwijzer die de kleuters met gehoorproblemen les gaat geven, volgt nu een cursus in gebarentaal op de St. John's School for Deaf in Serrekunda.

Vrouwentuinproject

Door het aangelegde irrigatiesysteem en de waterreservoirs beschikken de vrouwen nu over voldoende water. Daardoor is de opbrengst van de groentetuin aanmerkelijk hoger geworden. De tuin draait nu zelfstandig en de vrouwen kopen hun eigen zaden.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken. Zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.

Stand van zaken November/ December 2014 School voor Kinderen met Beperking in Jiboro (Gambia)

De omheining van de school is klaar en de poort is geplaatst.

In november 2014 is er hard gewerkt aan het schoonmaken van de grond waar de school komt te staan. Door het lange en vrij heftige regen seizoen konden we pas eind november het terrein schoonmaken. Planten met hele diepe en sterke wortels moesten helemaal worden uitgegraven wat een behoorlijk zwaar werk was als je deze wortels n.l. niet uitgraaft groeien ze echt door alles heen zo sterk is deze plant.
Met het schoonmaken kregen we gelukkig ook veel hulp van de leerlingen van de Jiboro School en ook van de diverse bewoners. Leon en Karel die 3 1/2 week in Jiboro waren waar ze HIV/AIDS voorlichting gaven aan de leerlingen van de Jiboro School, hebben heel hard mee geholpen. Om de boel een beetje op te jutten heeft ook Ineke een dag de handen uit de mouwen gestoken, wel mouwen die had ze niet aan, veel te warm!!!!
Na het schoonmaken van het terrein konden de maten van de school worden uitgezet en kon de fundering worden uitgegraven, met daarbij ook de maten van de klaslokalen.
Op 30 november is de eerste steenlegging voor de school geweest in aanwezigheid van diverse belangrijke mensen. Ineke en de Alkhalo van het dorp, Sheriffo Jatta hadden de eer om de eerste steen te leggen. Er zijn gebeden gezegd en speeches zijn gehouden en verder hebben die dag een aantal vrouwen heerlijk Gambiaans gekookt voor een groot gezelschap. Kortom het was een mooie feestelijke dag.
De school krijgt nu vier in plaats van de eerder gedachte drie lokalen. De lokalen zijn iets kleiner geworden maar daardoor kunnen er nu wel vier worden gebouwd en een kantoor en aparte opslagruimte. Het gebouw is 3 meter langer dan in de eerste planning geworden en de veranda is breed genoeg voor rolstoelen.

Het is dus de bedoeling dat ook kinderen met andere lichamelijke beperkingen dan alleen dove kinderen naar school kunnen om onderwijs te volgen, alle lokalen hebben dan ook gelijke maten omdat wij ( nog ) niet precies weten hoeveel kinderen met een gehoor probleem en hoeveel kinderen met andere beperkingen op de school komen.
De ramen worden zo geplaatst dat er een evt. scheidingswand in de lokalen kan komen,
De deuren worden nu allemaal zo breed dat er een rolstoel naar binnen kan, het worden twee openslaande deuren.
De bouwers zijn nu bezig met het versterken van de fundering, dit gebeurt door middel van concrete, een mengsel van cement en gravel. Als dit klaar is gaan ze met de bouw van de muren beginnen.
De ramen worden zo geplaatst dat er een evt. scheidingswand in de lokalen kan komen,
De deuren worden nu allemaal zo breed dat er een rolstoel naar binnen kan, het worden twee openslaande deuren.

De bouwer is nu ook bezig met het toiletgebouw, er komen 3 toiletten waarvan 1 breder zal zijn zodat daar een rolstoel makkelijke naar binnen kan komen. Tevens komt er een opslagruimte voor tuingereedschap.
De septic tank voor de toiletten is helemaal klaar en daar kunnen dan ook straks de afvoeren op worden aangesloten.

Kortom er is en er wordt hard gewerkt!!!!

Vooruitzicht 2014

Ook 2014 wordt weer een spannend jaar voor de Stichting CFTG.
Er zijn weer een aantal ambitieuze doelen.

● Voortzetting maaltijdprogramma en betaling salarissen voor de Rainbow Nursery School
● Realiseren van woonruimte op het terrein van de Rainbow Nursery School voor de
hoofdonderwijzer en wacht
● Meer sponsorouders en meer donateurs voor ons studiefonds
● Opzetten timmer-laswerkplaats
● Meer Vrienden voor de Club van Vrienden
● Opzetten van MedischTraining Center voor verplegers/vroedvrouwen op het Narang Health Care Centre

Bent u nieuwsgierig naar onze projecten en wat er is gerealiseerd of wilt u een kind sponsoren of wilt u lid worden van de Club van Vrienden zodat de continuïteit van onze projecten is gewaarborgd, kijk dan op www.carefoundationthegambia.nl. en op http://www.facebook.com/Stichting.CFTG

Daarop vindt u regelmatig de laatste ontwikkelingen.

Namens het bestuur

Ineke de Rijk, voorzitter

Bestuur Nederland: Stichting Care Foundation The Gambia

I. de Rijk - voorzitter / penningmeester
M. Jarju - secretaris
E. Leenderts - bestuurslidBeleidsplan 2014

Doelstellingen

Hoofddoel van de stichting Care Foundation The Gambia ( hierna te noemen; stichting CFTG ) is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van The Gambia. Dit omvat het creëren van voorwaarden van beter onderwijs, een goede gezondheidszorg en het ontwikkelen van diverse project.

De stichting Care Foundation The Gambia is in Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34150552. De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst en zij heeft de ANBI status.
De Care Foundation The Gambia is een geregistreerde Charity Organisatie in The Gambia.
De st. CFTG is actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren.

De voorzitter van beide organisaties, mevr. Ineke de Rijk, verblijft geregeld voor langere tijd in The Gambia om op die manier nauw betrokken te zijn bij de diverse projecten. Het bestuur en een aantal contactpersonen zij allen met een eigen project bezig en onderhouden regelmatig onderling contact.
De st. CFTG werkt in The Gambia nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Landbouw.

Sinds de oprichting in 2001 van de st. CFTG zijn er diverse projecten opgezet om onze doelstellingen te bereiken, zoals het opzetten van land- en tuinbouwprojecten, een kindersponsorproject, een skill school voor jongeren zodat zij de mogelijkheid hebben om een vak te leren, het opzetten van projecten speciaal voor vrouwen en er is een health centrum opgezet met een tandartspraktijk en een laboratorium.
Om de continuïteit van onze projecten te waarborgen heeft de st. CFTG financiële ondersteuning nodig zodat zij kan zorgen voor de medicijnen van het health centrum, voor een goede medische zorg, voor goed onderwijs en ondersteuning van de land- en tuinbouwprojecten.

Werkzaamheden
Narang Health Center
▪ Land- en tuinbouwprojecten
▪ Skill Centrum
▪ Kinder Adoptie Project
▪ Rainbow Nursery School Jiboro
▪ Bouw en realisatie van School for disabled children in Jiboro

Het werven van gelden en fondsen
Het werven van gelden door middel van het indienen van projectaanvragen voor een specifiek project bij diverse
stichtingen.
Versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en sponsoren.
Contact houden met sponsoren.
Het geven voorlichting aan scholen.
Bijhouden van de website.
Opzetten/ bijhouden van een Facebook pagina.

Het beheer van fondsen
De gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op de ING en ABNAMRO rekeningen van de st. CFTG.

Besteding van fondsen
In overleg met het bestuur worden de gelden in gedeeltes voor een project opgenomen dit gebeurd meestal contant omdat overmaking per bank vaak lang duurt en soms zelfs niet aankomen op de rekening van CFTG in The Gambia.
Nadat een project is afgerond wordt er een financieel verslag en een eindrapport opgemaakt wat wordt opgestuurd naar de sponsor van het project.

De gelden voor de sponsorkinderen (schoolgeld) worden uitbetaald aan de hoofdonderwijzers van de scholen waar de kinderen op zitten.

Gelden die niet voor een bepaald project zijn worden aan diverse algemene projecten besteed, zoals onderhoud gebouwen, transport etc.

Begroting 2014

Project   Uitgaven   Inkomsten  
Narang Health Centrum   12000  13000  
Rainbow Nursery School   8000  8000  
Kinderproject   9000  10000 
Algemene kosten Nederland / Gambia   15000  16000 
Dovenschool   20000   20000  
Verkoopactie   1000  2000 
Totaal   65000  69000