Nieuwsbrief – Maart 2013

Omdat de voorzitter, Ineke de Rijk, van januari tot half februari in Jiboro verbleef en jullie altijd een nieuwsbrief krijgen over de laatste ontwikkelingen, maar er ook een jaarverslag 2012 moest worden gemaakt, zijn de twee verslagen bij elkaar gevoegd. In de bijna 6 weken dat Ineke in Jiboro was, is er weer veel gebeurd en gedaan. Hierbij dan ook een update van alle gebeurtenissen.

Studenten

In het 2012 hebben studenten van diverse studierichtingen en uit verschillende steden contact gezocht met de voorzitter van de stichting CFTG, Ineke de Rijk, met de vraag of zij een project voor hen had waarvoor zij zich konden inzetten.
Ja, natuurlijk, aan projecten geen gebrek! Hieronder kunnen jullie lezen wie zich waarvoor heeft ingezet, of gaat inzetten in 2013.


Vijf studenten van de Fontys Academy Tilburg doen een studie evenementen. In het kader van hun opleiding moesten zij in een half jaar tijd een evenementenproject opzetten. Gekozen werd voor een project voor de Jiboro Primary – Junior Secondary School. Hierbij een kleine beschrijving van het doel:

Het doel van het project is het organiseren van een sportevenement voor kinderen van de Jiboro school. Hiernaast zullen we materialen meenemen en achterlaten om een voetbalveld te realiseren. Dit sportevenement heeft plaats gevonden na een verplichte Aids/HIV-voorlichting voor de jongeren tussen 12 en 16 jaar.

Het doel zal bereikt worden door middel van een driedaags evenement. Tijdens deze drie dagen zullen twee elementen naar voren komen. Er zal voorlichting gegeven worden over Aids en HIV. Aids is een veelvoorkomende ziekte in Gambia waar nog veel onduidelijkheden over bestaan. Daarnaast zullen wij een voetbaltoernooi organiseren met de door ons meegebrachte attributen. Deze drie dagen zullen gericht zijn op kinderen van 12 tot 16 jaar. Op zondag 15 januari stonden wij met z’n allen in Jiboro te wachten op “onze” studenten.

Tafa had een busje georganiseerd want ze hadden veel bagage meegenomen vanuit Nederland. Eerst het huisje laten zien waar ze gedurende hun dagen in Jiboro zouden verblijven en na het uitpakken van de bagage eerst maar een kop koffie gedronken en besproken wat het programma voor de volgende dagen zou zijn. Maandag was de eerste dag op de Jiboro School en ’s morgens hebben ze eerst kennis gemaakt met de hoofdonderwijzer en besproken hoe laat ze zouden beginnen. Omdat het overdag te heet is om te voetballen werd besloten om dit zo rond 4 uur te doen en dan eerst om 3 uur de HIV/ Aids voorlichting aan de leerlingen te geven.

Het waren geweldige dagen en de hele school heeft genoten van het voetbaltoernooi. Zoiets was nog nooit georganiseerd. De ruim 1000 leerlingen en alle leerkrachten waren dan ook in opperbeste stemming en er werd geschreeuwd en gejuicht als er een goal werd gemaakt. Er waren jongens- en meisjesteams en vooral van de meisjes was het geweldig om te zien met hoeveel inzet zij speelden. De laatste dag was de finale en de winnende teams kregen allemaal een set voetbalkleding en de school kreeg veel T-shirts en voetballen.

Ook de HIV/Aids voorlichting was een succes. Er werden veel vragen gesteld, want de kennis op dit gebied is nog zeer beperkt. Er werden voorlichtingsboekjes uitgedeeld, gemaakt door de vijf studenten, waarin men heel veel kon terugvinden. Wij denken zeker dat de school nu meer gaat doen op het gebied van voorlichting, maar zij zullen waarschijnlijk ook nog wel een voetbaltoernooi gaan organiseren, want dat was een Heel Groot Succes!!!

Donderdagavond was er een afscheidsfeest georganiseerd door Tafa. De hele dag werd gekookt en ’s avonds was er live Gambiaanse muziek. Heel veel bewoners uit het dorp waren aanwezig, er werd gedanst en tussendoor werd er uiteraard veel gegeten. Het was een mooie en leuke afsluiting van deze bijzondere dagen.
Bedankt allemaal voor jullie inzet en voor de meegebrachte en gedoneerde materialen.

Jiboro Primary – en Junior Secondary School

De Graaf Floris School is dit jaar samengevoegd met de St. Jozef School uit Vogelenzang en zij gaan verder onder de naam Paradijsvogel. In februari 2013 zijn 11 onderwijzers van de Paradijsvogel een week in Gambia geweest. In Jiboro hebben zij hun sponsorkinderen op de Jiboro Primary School opgezocht en zij hebben een dagje meegedraaid op de Rainbow Nursery School. Hierbij een klein verslagje van hun belevenissen:

“Hey Ineke, wat een reis, wat een ervaringen. Iedereen is helemaal enthousiast. Vandaag met de kleutertjes geknutseld. Onvergetelijk! Er kwam na afloop een meisje naar me toe dat fluisterde: “I’m so happy!”. Wat een goed bestede vakantie. Met bijna ons hele Paradijsvogelteam naar The Gambia. We hebben genoten! Veel gezien, veel geleerd. Met als hoogtepunt ons bezoek aan de Rainbow school in Jiboro. Wat een blijheid, en wat is er al veel gebeurd. Onze oude schoolborden hingen aan de muren en overal stonden onze oude meubeltjes. De drie leerkrachten waren zo bereid om van ons te leren. We zijn hier vertrokken met het vaste voornemen om hier terug te komen.”

Geweldig om dit te lezen, dank jullie wel !!!!!!

Mama Jiboro Skill Centre

Zes studenten van diverse studierichtingen uit Nijmegen gaan in een half jaar fondsen ophalen voor het skill centrum in Jiboro. Ieder jaar is er een andere groep studenten die onder de naam van de stichting Students for Students voor een project acties houden. Dit jaar gaan zij voor ons Mama Jiboro Skill Centre de acties houden. Met de fondsen die worden opgehaald kunnen hopelijk 35 leerlingen 3 jaar lang naar de skill centrum om daar diverse handvaardigheden te leren zodat zij straks in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De studenten gaan met de drie auto’s in juli 2013 van Nederland naar Gambia rijden om zo ook het project te bekijken waarvoor zij zich hebben ingezet. De Stichting CFTG wenst hun heel veel succes met de acties en hoopt hen in juli/ augustus in Jiboro te mogen ontvangen.

In de 6 weken dat Ineke in Jiboro was zijn er door een aantal meisjes van het Skill Centre heel veel kettingen en armbanden gemaakt. Deze zijn allemaal meegenomen naar Nederland en er wordt gekeken of er een Fair Trade kan worden opgezet. Hiertoe is een speciale facebook-pagina in de maak en via een link op onze website wordt het mogelijk zowel de sieraden als allerlei andere door de leerlingen gemaakte artikelen te kopen.

Tot slot wil het bestuur iedereen die zich op divers gebied heeft ingezet voor de Stichting CFTG heel hartelijk danken, want zonder UW hulp en ondersteuning kunnen wij onze doelstellingen niet halen.

“Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje.”

Wordt u ook lid van de Club van Vrienden van de “Care Foundation The Gambia” of wilt u een kind sponsoren? 

Voor bijvoorbeeld een vast bedrag van € 10,00 per maand kan een kind een heel jaar naar school. Zie deze website. Met uw bijdrage is het mogelijk om de continuïteit van de projecten te waarborgen; samen met u kunnen wij zorgen voor medicijnen, goede medische zorg, goed onderwijs en voldoende eten.

Doet u ook mee? En misschien willen uw familie en vrienden ook lid van de Club van Vrienden worden. Dat zien wij heel graag, want hoe meer vrienden, hoe meer de stichting kan doen. Uiteraard zijn alle donaties groot of klein van harte welkom:

U kunt ook een automatische overschrijving via uw bank regelen.

De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst als ANBI (nr. 810105925) wat betekent dat uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn voor de belasting.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Namens het bestuur van de stichting Care Foundation The Gambia,

Ineke de Rijk
voorzitter

Gepubliceerd door Bestuur CFTG

De Stichting Care Foundation The Gambia is sinds 2000 actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te verbeteren. Dat doen we door het bevorderen van een goede gezondheidszorg en een betere educatie. Financiële steun en kennisoverdracht is daarbij belangrijk. In de afgelopen jaren zijn er veel verschillende projecten opgezet

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: