2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Verhalen

Tv uitzending Lifestyle Experience

Haarlem, 10 december 2017

Beste familie, vrienden , sponsoren , donateurs en belangstellenden,

Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje van Lifestyle Experience dit is een programma van RTL 4/ RTL 5. Zij vroegen of ik een interview wilde om iets te vertellen in hun uitzending over de Stichting Care Foundation The Gambia en de projecten die er zijn opgezet.
En ja natuurlijk wilde ik dat. Er zijn zoveel stichtingen in Nederland die op zoveel gebied en in zoveel landen bezig zijn en het is dan ook een grote eer dat de Stichting Care Foundation The Gambia is uitgekozen.
Trots en dankbaar en ook een kroon op het werk van de stichting en van iedereen die ons al die jaren op zoveel manieren hebben ondersteund.
Het interview is kort maar laat wel zien wat de stichting doet en heeft gedaan.
En wij hopen dat de stichting meer naamsbekendheid krijgt en daarmee meer sponsoren en donateurs, want hiermee kunnen wij de continuïteit van de opgezette projecten waarborgen.
Want het is niet alleen een school of health centrum bouwen maar er werken ook mensen, er moeten medicijnen worden gekocht en de gebouwen moeten worden onderhouden en de kinderen moeten ook daadwerkelijk naar school gaan en voor dit alles heeft de stichting CFTG ondersteuning nodig.

De uitzendingen zijn op:

Zondag 17 december RTL 4 LifeStyle Experience 14,20 - 15,20
Zaterdag 23 december RTL 5 LifeStyle Experience 15,10 - 16,10
Zondag 24 december RTL 4 LifeStyle Experience 14,20 – 15,20
Zaterdag 30 december RTL 5 LifeStyle Experience 15,10 - 16,10

Mochten jullie niet in de gelegenheid zijn om op deze data ’s te kijken dan is er altijd nog,
Uitzending Gemist.

Of volg deze link om de uitzending te bekijken.


Wij hopen dat jullie kijken en wensen jullie veel kijkplezier!Wij hopen.....

En hopen dat jullie ons blijven ondersteunen!!!!!

Bank nr: ABNAMRO NL95ABNA 0552412686 t.n.v. Stichting Care Foundation The Gambia
Nieuwsbrief 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

Beste sponsors,

In juli sloten de deuren van de school voor kinderen met een beperking. Tijd voor vakantie. En tijd om even terug te kijken op wat we in het eerste schooljaar gedaan hebben.

In november begonnen we met de eerste lessen. De leerlingen kwamen mondjesmaat binnen. Dat was best lastig want daardoor start je je les steeds weer opnieuw. Maar gelukkig zijn Gambiaanse kinderen zo geduldig dat ze het niet erg vinden om weer de eerste gebaren door te nemen.
We zijn gestart met de leraar Bakary Fatty. En in maart heb ik een onderwijsassistent aangenomen, David. David is zelf ook gehandicapt. Hij is verlamd en zit in een rolstoel. En is daarmee een goed voorbeeld voor onze kinderen. Hij laat zien dat je leven niet stopt als je gehandicapt bent.

Op 4 maart hadden we de officiële opening. Erg spannend allemaal. Compleet met wat hooggeplaatste personen en televisie.
Het gebouw is erg mooi geworden. Alles is betegeld en daardoor makkelijk schoon te houden. Mooi meubilair, echte schoolborden aan de muur, educatieve posters en schoolmateriaal.

Na maart hadden we de meeste kinderen op school. We hebben ze in vier groepen verdeeld. Een groep 4/5 jarige dove kinderen.
Een groep kinderen met een lichte verstandelijke beperking.
Een groep dove kinderen die al wat ouder zijn en erg makkelijk en snel leren.
Deze kinderen krijgen les op maandag tot en met donderdag.
De vierde groep zijn twee broers, die al snel niet mee konden komen met de groep. Die hadden zoveel aandacht nodig hadden dat we besloten om hun apart les te geven. Dat is op vrijdag.

Het is voor de leraar een hele opgave om zoveel verschillende niveaus binnen één klaslokaal te bedienen.
De ochtend begint voor alle kinderen gezamenlijk. Ze hebben een uur gebarentaal en leren dan vooral de gebaren voor alles dat je op een plaatje kunt zien. Of we nemen allemaal voorwerpen mee naar school. Zo hadden we voor de vakantie een les met allemaal verschillende fruitsoorten, die je in Gambia kunt krijgen. Of de gebaren voor schoolspullen, dieren, je familieleden, de kleuren enz.
Na dat uur gaat David verder met de jongsten. Hij oefent dan dat wat ze nog niet zo goed weten. De rest gaat verder met de gebaren voor de letters van het alfabet, de dagen van de week, de getallen van 1 tot en met 20.
Na de pauze gaan de jongsten spelen, kleuren, puzzelen. De andere twee groepen krijgen opdrachten in hun schrift of boek. Schrijven, rekenen, spellen of tekenen.

De twee broers leren ook gebaren. Ze kunnen groeten en bedanken in gebarentaal. Ze kennen wat gebaren voor dieren en de schoolspullen. Ze puzzelen veel en kleuren. En doen concentratiespelletjes. Bij deze twee jongens zie ik een enorm verschil. Kwamen ze de eerste weken op school en maakten alles stuk wat ze in hun handen hadden en renden ze steeds de klas uit, nu kunnen ze twee uur achter elkaar zitten en bezig zijn. In het dorp weten ze zich beter te gedragen en worden daardoor meer geaccepteerd. Ze voelen zich veilig binnen onze vier muren en zijn daardoor meer leerbaar.

Half september start het nieuwe schooljaar en we hebben weer plannen:
Elke leerling krijgt zijn eigen etui met zijn eigen spullen. Zodat ze ook leren om zorg te dragen voor hun eigen spullen.
Elke leerling krijgt een boekje met opdrachten op zijn/haar eigen niveau voor het eerste trimester.
Ouders worden uitgenodigd om 1 a 2 keer per week op school de les mee te doen en zo ook de gebarentaal te leren.
We gaan verder met het uitnodigen van de leerlingen van de nurseryschool om op donderdagochtend een uurtje bij ons in de les gebarentaal mee te leren.

Zelf ga ik naar Gambia om te helpen het nieuwe schooljaar te openen, om een lesplan voor het komende jaar te maken en de contacten met de ouders op te zetten. Ik heb er weer veel zin in en verheug me erop om de kinderen weer te zien.

Mirjam Abbes

Laatste nieuws

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende van de Stichting Care Foundation The Gambia

Graag willen wij jullie wat foto's laten zien van het lesgeven aan onze kinderen op de school voor Kinderen met Beperking. Jullie kunnen zien dat er een redelijk groot leeftijdsverschil zit tussen de kinderen maar al deze kinderen zijn nooit naar school geweest. Het grootste deel van de kinderen is doof die leren de gebarentaal. Maar er zijn ook een aantal kinderen met geestelijke beperking en ook die kunnen nu dus naar school maar voor deze kinderen hebben wij een andere leerkracht nodig die getraind is om met deze kinderen te werken.
Mirjam en Bakary zetten zich in om al deze kinderen de kans te geven op een betere toekomst en zij leren om met elkaar te spelen en te communceren en elkaar te accepteren.
Wij hopen dat er meer sponsorouders zich willen aanmelden zodat er meer kinderen naar onze school kunnen komen en zo de kans krijgen om onderwijs te volgen.
Voor E 150 p.j of E 12,50 p.m.kunnen zij een heel jaar naar school.
Willen jullie deze kinderen ook een kans geven????
Meld je dan aan bij:

Mirjam Abbes
info-skkb@kpnmail.nl

Namens de kinderen heel hartelijk dank!!!!!!!!!

Ineke de Rijk
voorzitter
St. Care Foundation The Gambia

P.s. Ook meteen maar melden dat de officiele opneing van de School voor Kinderen met Beperking is op 4 Maart 2017.

Iedereen is uiteraard van harte welkom in Jiboro

Nieuwsbrief Juli 2016

Beste sponsoren, donateurs en belangstellende van de Stichting Care Foundation The Gambia.

Graag willen wij jullie weer een update geven van de diverse ontwikkelingen en activiteiten van de afgelopen maanden.
Ook deze keer voornamelijk met de laatste informatie over de School voor Kinderen met Beperking in Jiboro.

Zoals wij in onze nieuwsbrief van april hadden vermeld was er een probleem met de waterpomp waardoor de bouw van de school stil stond. Het goede nieuws is dat er gelukkig een sponsor is gevonden zodat er een nieuwe pomp kon worden aangeschaft en de bouwers weer verder konden gaan met de laatste bouw fase.De deuren en ramen zijn geplaatst en de binnen – en buitenmuren worden gepleisterd. Ondanks dat het regenseizoen nu is begonnen kunnen we gelukkig verder gaan met de afwerking en inrichting. Wij hopen dat wij in september zover klaar zullen zijn dat de eerste groep kinderen kunnen gaan beginnen op school.

Onze coordinator van het sponsorproject, Mirjam Abbes, heeft samen met Bakary, de leerkracht die les gaat geven op de school aan de dove kinderen, de dorpen in de omgeving van Jiboro bezocht. Zij hebben aan de Alkahlo's, het hoofd van de dorpen, verteld dat de St. CFTG een school aan het bouwen is voor kinderen met een beperking. Er zijn 21 kinderen geregistreerd met diverse beperkingen. In overleg met Mirjam en Bakary gaan we beginnen met een groep van 13 kinderen. Omdat het om speciaal onderwijs gaat kunnen de klassen niet erg groot zijn want als er te veel kinderen in en klas zitten kan er niet voldoende aandacht aan de kinderen worden gegeven.

Van alle kinderen zijn foto's gemaakt en inschrijvingformulieren opgemaakt. De foto's van eerste groep van 13 kinderen vinden jullie bij deze nieuwsbrief en voor hun maar natuurlijk ook voor alle anderen kinderen, zoeken wij sponsorouders. Graag willen wij jullie het verslag laten lezen van Mirjam en het geeft hopen wij meer informatie en van harte hopen wij dat jullie ons willen ondersteunen om ook deze kinderen de kans te geven op onderwijs.Het zal hen een veel betere kans geven op een baan en om zodoende zelfs hun eigen familie financieel bij te staan. Het is daarom zeer belangrijk dat deze kinderen naar school kúnnen gaan en leren hoe zij zich kunnen aanpassen aan de wereld om hen heen.

Sponsorproject Kinderen met Beperking

Voor 150 Euro per jaar of 12,50 Euro per maand kan het kind een heel jaar naar school.

Ook een éénmalige donatie is meer dan welkom.

Sponsor Ouders zorgen ervoor dat het kind, dat zij financieel ondersteunen, naar school kan gaan.En niet alleen dat... Ook krijgt het kind een uniform, een maaltijd, wordt de school ervan onderhouden, de leraar betaald, worden de materialen bekostigd, wordt het terrein onderhouden en wordt het kind door een bus(je) opgehaald en na school weer terug gebracht naar huis.

Op de website van de School voor Kinderen met Beperking http://schoolfordisabledchildren.weebly.com vinden jullie alle informatie waarom de Stichting Care Foundation The Gambia de School voor Kinderen met Beperking heeft opgezet.

En als jullie geinteresseerd zijn om één van onze Kinderen met een Beperking een betere toekomst te geven is in de bijlage bij deze nieuwsbrief het aanmeldingsformulier, print het uit en stuur het naar,

Mirjam Abbes,
Mergelland 4
8245 EL Lelystad/ tel. 0320-216772
Email: info-sskb@kpnmail.nl (kan natuurlijk ook om je aan te melden)

Inschrijfformulier [99 KB]