Doelstelling

Doelstellingen

Hoofddoel van de stichting Care Foundation The Gambia ( hierna te noemen ; stichting CFTG ) is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking van The Gambia. Dit omvat het creëren van voorwaarden van beter onderwijs, een goede gezondheidszorg en het ontwikkelen van diverse project.

De stichting Care Foundation The Gambia is in Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34150552. De stichting is geaccepteerd door de belastingdienst en zij heeft de ANBI status.
De Care Foundation The Gambia is een geregistreerde Charity Organisatie in The Gambia.
De st. CFTG is actief in het dorp Jiboro en omgeving om de leefomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren.

De voorzitter van beide organisaties , mevr. Ineke de Rijk, verblijft geregeld voor langere tijd in The Gambia om op die manier nauw betrokken te zijn bij de diverse projecten. Het bestuur en een aantal contactpersonen zij allen met een eigen project bezig en onderhouden regelmatig onderling contact.
De st. CFTG werkt in The Gambia nauw samen met het Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken, Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Landbouw.

Sinds de oprichting in 2001 van de st. CFTG zijn er diverse projecten opgezet om onze doelstellingen te bereiken, zoals het opzetten van land- en tuinbouwprojecten, een kindersponsorproject, een skill school voor jongeren zodat zij de mogelijkheid hebben om een vak te leren, het opzetten van projecten speciaal voor vrouwen en er is een health centrum opgezet met een tandartspraktijk en een laboratorium.
Om de continuïteit van onze projecten te waarborgen heeft de st. CFTG financiële ondersteuning nodig zodat zij kan zorgen voor de medicijnen van het health centrum, voor een goede medische zorg, voor goed onderwijs en ondersteuning van de land- en tuinbouwprojecten.

Werkzaamheden
Narang Health Center
▪ Land- en tuinbouwprojecten
▪ Skill Centrum
▪ Kinder Adoptie Project
▪ Rainbow Nursery School Jiboro
▪ Bouw en realisatie van School for disabled children in Jiboro

Het werven van gelden en fondsen
Het werven van gelden door middel van het indienen van projectaanvragen voor een specifiek project bij diverse
stichtingen.
Versturen van nieuwsbrieven aan donateurs en sponsoren.
Contact houden met sponsoren.
Het geven voorlichting aan scholen.
Bijhouden van de website.
Bijhouden van een Faceboek pagina.

Het beheer van fondsen

De gelden worden door sponsoren en donateurs overgemaakt op de ING en ABNAMRO rekeningen van de st. CFTG.

Besteding van fondsen
In overleg met het bestuur worden de gelden in gedeeltes voor een project opgenomen dit gebeurd meestal contant omdat overmaking per bank vaak lang duurt en soms zelfs niet aankomen op de rekening van CFTG in The Gambia.
Nadat een project is afgerond wordt er een financieel verslag en een eindrapport opgemaakt wat wordt opgestuurd naar de sponsor van het project.

De gelden voor de sponsorkinderen ( schoolgeld) worden uitbetaald aan de hoofdonderwijzers van de scholen waar de kinderen op zitten.

Gelden die niet voor een bepaald project zijn worden aan diverse algemene projecten besteed, zoals onderhoud gebouwen, transport etc.

Begroting 2015

Project  Uitgaven  Inkomsten 
Projecten   40000  50000 
Project Dovenschool  20000  20000 
Project verkoopactie   500  1000 
Totaal  65000  71000